تابلو اعلانات

سومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلی 1400-1399)

فرهنگ و هنر (مسابقه هنری معلمان و هنرمندان معلم در قالب تولید محتوای آموزشی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اعظم نیکو بیان

 

1

نیایش

استانی

اول

2

منصوره محمودی

 

3

سمیه

استانی

اول

3

خدیجه وفاخواه

 

کهک

کوثر

استانی

اول

4

فهیمه توتونچی

 

4

شاهد اشراقی

استانی

اول

5

مهری میرزابابایی

 

3

ریحانه

استانی

اول

6

نجمه اکبری

 

2

اسحاق حسینی

استانی

اول

7

محبوبه حسنی پناه

 

4

هدی

استانی

دوم

 

عربی (آزمون آنلاین با عنوان استوری لاین )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/منطقه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

آناهیتا هادیان

 

خلجستان

حجاب

استانی

دوم

2

زینب محمدی آرانی

 

1

حضرت زهرا(س)

ناحیه ای

اول

3

فرشته گلچی

 

1

شاهد رضویان

ناحیه ای

دوم

4

راضیه شعبان پورالمشیری

 

3

ریحانه

ناحیه ای

دوم

5

مهدی بردباری

 

2

سید ابراهیم فاتحی 1

ناحیه ای

دوم

6

حسین مرادبکلو

 

جعفریه

ائمه طاهرین(ع)

ناحیه ای

سوم

 

فرهنگ و هنر(آزمون آنلاین از کتاب مبانی هنرهای تجسمی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

نرجس فرشیدمقدم

 

1

نفیسه

استانی

اول

2

نجمه اکبری

 

2

فاتحی 2

ناحیه ای

سوم

3

حبیبه تقی لو

 

4

میثمی

ناحیه ای

سوم

4

علی اکبر کمالیان

 

4

شهدای قلعه چم

ناحیه ای

سوم

5

فهیمه توتونچی

 

4

شاهد اشراقی

ناحیه ای

سوم

 

علوم تجربی (مسابقه نقد و بررسی نمونه سوال امتحانی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اطهره حسن زاده

 

4

مهندس عسگری

استانی

اول

2

زهرا پاکدامن

 

1

نیایش

 استانی

دوم

3

فاطمه اسماعیل زاده

 

کهک

کوثر

 استانی

دوم

4

زهرا مروتی

 

1

حضرت زهرا(س)

ناحیه ای

اول

5

اعظم نیکو بیان

 

1

نیایش

ناحیه ای

اول

 

زبان انگلیسی (آزمون آنلاین با موضوع آموزش زبان انگلیسی با رویکرد  ارتباطی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

غزاله بحرینی

 

1

خوش رفتار

استانی

اول

2

ابوالفضل یغمایی

 

1

منتظری

ناحیه ای

اول

3

الهه طباخیان

 

4

هدایت

ناحیه ای

دوم

4

مریم نیکو گفتار عزیز

 

3

فاطمیه 1

ناحیه ای

سوم

 

علوم تجربی (آزمون آنلاین با عنوان طراحى آزمایش با موارد داده شده در سوال)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

علی صابری

 

1

حافظ

استانی

اول

2

زهرا شریعت نژاد

 

3

برقعی 2

استانی

اول

3

عاطفه موسوی کبیر

 

4

شهدای شلمچه

استانی

اول

4

زینب هدیه لو

 

2

فاطمیه 2

استانی

دوم

 

علوم تجربی (مسابقه تولید محتوای آموزشی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه اسماعیل زاده

 

کهک

کوثر

استانی

اول

2

زهرا مروتی

 

1

حضرت زهرا(س)

استانی

اول

3

اعظم نیکوبیان

 

1

نیایش

استانی

دوم

 

علوم تجربی (مسابقه طراحی سوال استاندارد نوبت دوم پایه هفتم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اعظم نیکوبیان

 

1

نیایش

استانی

اول

2

اطهره حسن زاده

 

4

مهندس عسگری

استانی

اول

3

زهرا مروتی

 

1

حضرت زهرا(س)

استانی

اول

 

پیام های آسمان (مسابقه تولید محتوای آموزشی همراه با تدریس پایه هفتم (نیمه دوم کتاب درسی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

الهه فیروزی علی آبادی 

 

4

هدی

استانی

دوم

 

پیام های آسمان (فراخوان تولید محتوای آموزشی قرآن هشتم (تدریس دروس 10 و11 و12 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فرشته گلچی

 

1

شاهد رضویان

ناحیه ای

اول

 

پیام های آسمان(فراخوان تولید محتوای آموزشی همراه با تدریس همکاران دردرس پیام های آسمان پایه نهم(نیمه دوم کتاب درسی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فرشته گلچی

 

1

شاهد رضویان

استانی

دوم

 

دومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 1400- 1399)

زبان و ادبیات فارسی  (آزمون آنلاین با عنوان نگارش و ویرایش  )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

محبوبه گلفشان

 

2

جوادالائمه(ع)

استانی

اول

2

فرشته شاطریان

 

2

علم و ادب

استانی

اول

3

صغری قندی

 

2

علم و ادب

استانی

اول

4

زهرا جعفرزاده

 

2

کریمه اهل بیت

استانی

اول

5

بتول صالحی

 

2

فاتحی

استانی

اول

6

مریم بشیری

 

4

فرزانگان

استانی

اول

7

حمید عباسی

 

3

محمدی کاشانی

استانی

اول

8

سید علی حسینی

 

1

شاهد جوادالائمه(ع)

استانی

اول

9

نسرین نجفی

 

1

نیایش

استانی

دوم

10

فهیمه امینی

 

4

عفاف

استانی

دوم

علوم تجربی ( آزمون آنلاین با عنوان فیزیک سه پایه راهنمای معلم  )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

نیره اعظم دانشمند

 

4

شهید علوی

ناحیه ای

اول

2

ریحانه تمکین

 

2

ملاصدرا

ناحیه ای

اول

3

زهرا خرده گیر

 

2

فاتحی 2

ناحیه ای

اول

4

قاسم یوسفی

 

2

علی اکبر(س) 2

ناحیه ای

اول

5

زکیه رحیمی محمدی

 

2

شاطریان

ناحیه ای

دوم

6

زهرا  یوسفی آمره

 

2

بقیه ا... (عج)

ناحیه ای

دوم

7

زهرا ملائی

 

3

قاضی طباطبایی

ناحیه ای

دوم

8

خدیجه حامدی نژاد

 

1

شهید آوینی

ناحیه ای

دوم

9

محمد علی حجتی پور

 

3

امام حسن مجتبی(ع)2

ناحیه ای

سوم

10

علی یوسفی

 

2

علی اکبر(س)

ناحیه ای

سوم

ریاضیات ( آزمون آنلاین با عنوان آموزش و یادگیری هندسه از ...)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

نهضت سادات موسوی

 

4

امام محمدباقر(ع)

استانی

اول

2

افسانه فهیمی

 

3

شهید برقعی 2

استانی

اول

3

معصومه عنبر حیدری

 

3

عدالت 1

استانی

دوم

4

زهرا باریک لو

 

2

فاتحی 1

استانی

دوم

5

مریم میریونسی

 

1

شاهد رضویان

استانی

سوم

6

فاطمه کرمانی

 

3

شهیده قضایی

ناحیه ای

اول

7

مهدی پوربافرانی

 

2

فردوس

ناحیه ای

دوم

8

رقیه ساریجلو

 

2

فجر 2

ناحیه ای

دوم

 

ریاضیات (فراخوان تولید محتوای الکترونیکی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

علی یوسفی

 

کهک

لقمان حکیم (صرم)

استانی

اول

2

مریم ایزدی مهر

 

1

شاهد رضویان

استانی

اول

3

معصومه آوژ

 

1

شهید جهان بین

استانی

اول

4

سمیه محسنی راد

 

2

فاتحی 2

استانی

اول

5

صادق الهی پور

 

4

محتشم

استانی

اول

6

خدیجه وفا خواه

 

کهک

کوثر

استانی

اول

 

ریاضیات (فراخوان طراحی سوال آزمون آنلاین پایه هشتم   )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سمیه محسنی راد

 

2

فاتحی 2

استانی

اول

2

مریم ایزدی مهر

 

1

حضرت ابوالفضل(س)

استانی

اول

3

مریم شعبانی

 

4

ایران 2

استانی

اول

4

اکبر یوسفعلی

 

1

امام علی(ع)

استانی

اول

 

ریاضیات (فراخوان طراحی سوال آزمون آنلاین پایه نهم  )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه فاضلی

 

1

خداپرست

استانی

اول

2

سمیه محسنی راد

 

2

فاتحی 2

استانی

اول

3

معصومه آوژ

 

1

شهید جهان بین

استانی

دوم

 

سنجش  و ارزشیابی (مسابقه آنلاین کتابخوانی با موضوع سنجش)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/منطقه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فائزه الهامی

 

جعفریه

حضرت خدیجه(س)

استانی

اول

2

صغری قندی

 

2

شهیدین پور محمدی

استانی

دوم

3

فاطمه سادات ابوطالبی

 

4

شهید هندویان

استانی

دوم

4

طلوع اصفهانیان

 

2

فخری۲

استانی

دوم

5

قاسم یوسفی

 

2

علی اکبر(س)2

استانی

دوم

6

زهرا پاکدامن

 

1

امام هادی(ع)

استانی

دوم

7

حسین دباج ابرغان

 

4

محمدی کاشانی

استانی

دوم

8

فرشته شاطریان

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

دوم

9

ابراهیم زمانی

 

2

مهدوی

استانی

دوم

10

علی یوسفی

 

2

صیاد شیرازی

استانی

دوم

11

ابوالفضل مهرابی صفرزاده

 

2

شهید باهنر 1

استانی

دوم

12

معصومه عنبر حیدری

 

3

عدالت 1

استانی

سوم

 

ادبیات فارسی (فراخوان گردآوری تدریس مجازی درس هفدهم فارسی نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه افتخاری

 

1

شاهد رضویان

استانی

اول

2

فاطمه روحی دهبنه

 

1

شاهد رضویان

استانی

اول

3

بتول صالحی

 

2

اسحاق حسینی

استانی

دوم

 

عربی ( مسابقه مقاله نویسی با موضوع چگونگی جذاب و فعال سازی کلاس های مجازی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه غروی ناصرسرایی   

 

2

  پور محمدی 2

استانی

دوم

2

علی فاطمی دوست

 

3

صادقیه

استانی

دوم

 

 

خلاصه شیوه نامه (نحوه ارسال آثار) و پوستر پنجمین دوره جشنواره نوآوري در فرآيند آموزش و يادگيري (سال تحصیلی 1400-1399)
شیوه نامه پنجمین دوره جشنواره نوآوري در فرآيند آموزش و يادگيري (سال تحصیلی 1400-1399)
اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه اول (سال تحصيلی 1400-1399)

علوم تجربی(آزمون آنلاین شیمی کتاب راهنمای معلم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

علی   یوسفی

2

علی اکبر(ع)

استانی

اول

2

محمد حسین رحمتی

1

شادیان 2

استانی

دوم

3

اعظم   نیکوبیان کاری

1

شاهد رضویه

استانی

دوم

4

یوسف  علی محمدی

4

شهید رجایی

استانی

دوم

5

مریم   نوریان

3

اخوان کریمی

استانی

سوم

6

مریم   سلیقه

4

علی بن موسی الرضا (ع)

استانی

سوم

7

تمکین  ریحانه

2

ملاصدرا

استانی

سوم

8

معصومه کریمی

4

حیات

ناحیه ای

اول

9

طاهره  عسگری ثابتی

3

عسگری جمکرانی

ناحیه ای

اول

 

ریاضیات(فراخوان طراحی سوال آنلاین هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم شعبانی

4

ایران 2

استانی

دوم

2

سید کریم موسوی مختار

4

شهید دانش پژوه

استانی

دوم

3

پروین خانعلی زاده

3

امام محمدتقی(ع)

استانی

سوم

4

سکینه خوشنام

2

جواد الائمه(ع)

استانی

سوم

 

زبان انگلیسی (فراخوان تولید فیلم درس ششم پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهره خبازی علوی

4

غ صهبا

استانی

دوم

2

علی محمدی

4

غ هدایت

استانی

دوم

3

زهره دهاقانی نیکو

3

میعاد

استانی

سوم

 

زبان انگلیسی (فراخوان تولید فیلم درس سوم پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

غزاله  بحرینی

1

شاهد رضویان

استانی

اول

2

فاطمه  قنایی

4

غ هدی

ناحیه ای

اول

3

 طاهره حکم اللهی

3

اخوان کریمی

ناحیه ای

دوم

 

 

ششمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
روش تدریس گام به گام درس زبان انگلیسی با پیام رسان شاد
ساعت
18/30
تاريخ
99/12/11
روز
دوشنبه
گروه درسي
زبان انگلیسی
رديف
1

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 60 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

پنجمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
آرامش معنوی(1)
آرامش معنوی(2)
آرامش معنوی(3)
ساعت
18/30
18/30
18/30
تاريخ
99/11/14
99/11/19
99/11/21
روز
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
گروه درسي
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
رديف
1
2
3

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 60 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

چهارمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
تدریس مجازي، فرصت ها، چالش ها و راهکارها
شیوه های ارزشیابی در فضای مجازی
آموزش امکانات پاور پوینت 2019
ساعت
18/30
18/30
18/30
تاريخ
99/11/13
99/11/15
99/11/29
روز
دوشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
گروه درسي
ادبیات فارسی
پیام های آسمان
کارو فناوری
رديف
1
2
3

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 60 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

پوستر مرکز پاسخگویی به سئوالات و اشکالات درسی دانش آموزان
فرم گزارش نظارت بالینی و نظارت همتا بر کلاس درس مجازي

تازه ترین مطالب گروه ها