تابلو اعلانات

چهارمین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

علوم تجربی (آزمون آنلاین با عنوان زیست شناسی کتاب راهنمای معلم) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

قاسم یوسفی

 

2

علی اکبر(ع) 2

استانی

اول

2

ریحانه تمکین

 

2

ملاصدرا

استانی

اول

3

رضا اكبری نجات

 

2

شهید صیاد شیرازی

استانی

اول

4

محدثه طالقانی

 

1

 رضویان

استانی

دوم

5

زهرا پاکدامن

 

1

 امام هادی (ع)

استانی

دوم

6

زهرا  خرده گیر

 

2

فاتحی 2

ناحیه ای

اول

7

اعظم نیکوبیان کاری

 

2

نیایش

ناحیه ای

اول

8

زکیه رحیمی محمدی

 

2

 حضرت رقیه(س)

ناحیه ای

اول

9

مریم رجبی ورکیانی

 

4

امام محمد باقر(ع)

ناحیه ای

اول

10

زهرا رضوانی کاشانی

 

کهک

حانیه صرم

ناحیه ای

اول

11

مطهره  صادقی

 

1

حاج صادقیان

ناحیه ای

اول

12

محمد علی حجتی پور

 

3

صادقیه

ناحیه ای

اول

13

علی یوسفی

 

2

شهید صیاد شیرازی

ناحیه ای

اول

14

علی شاه قلی

 

2

امام خمینی(ره) 2

ناحیه ای

اول

15

زهرا خواص

 

2

فاطمیه 2

ناحیه ای

دوم

16

فاطمه اسدیان

 

3

حضرت فاطمه(س) 2

ناحیه ای

دوم

17

هادی خوش کنار

 

2

فاتحی

ناحیه ای

دوم

 

آمادگی دفاعی (آزمون آنلاین  ازکتاب سه دقیقه در قیامت) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه آقاحسنی

 

1

مکتبی

استانی

دوم

2

ابوالفضل یغمایی فیروز

 

1

شهید منتظری

ناحیه ای

اول

3

فاطمه وصالی بصیر

 

1

شهیدین فاطمی

ناحیه ای

اول

4

ربابه دوست پناهی

 

1

شهید آوینی

ناحیه ای

اول

5

زهرا پاکدامن

 

1

امام هادی(ع)

ناحیه ای

دوم

6

مریم خلیقی

 

1

قائمیه

ناحیه ای

دوم

7

کبری یدنک

 

3

غ بهجت

ناحیه ای

دوم

8

بهاره فهیمی

 

3

غ بهجت

ناحیه ای

سوم

9

محمود یاریقلی

 

1

رجایی

ناحیه ای

سوم

10

غلامرضا حسسینی

 

4

ولیعصر(عج)2

ناحیه ای

سوم

 

آمادگی دفاعی (مسابقه محتوای نوشتاری" درسنامه" درس پنجم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سعید خداوردویی

 

۴

اصحاب کساء

استانی

اول

2

جنت ترکزاده ماهانی

 

۳

فاطمیه

استانی

اول

3

زهرا حسنی

 

۴

شهید ایزدی

استانی

اول

4

فاطمه آقا حسنی

 

۱

مکتبی

ناحیه ای

اول

 

کارو فناوری (آنلاین با عنوان  برنامهExcel   ) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مصطفی عروجی

 

2

امام خمینی (ره) 2

استانی

دوم

2

قاسم  یوسفی

 

2

علی اکبر (س) 2

استانی

دوم

3

زهرا  بابایی

 

2

محدثه

ناحیه ای

اول

4

علیرضا  بختیاری

 

2

نمونه دولتی فاتحی

ناحیه ای

اول

5

رضا  اكبری نجات

 

2

شهید صیاد شیرازی

ناحیه ای

اول

6

زهرا چهرقانی

 

2

نرجس 1

ناحیه ای

اول

7

زهره جعفری

 

2

بقیه ا...

ناحیه ای

اول

8

سیده فاطمه وفائی

 

4

حضرت زهرا (س)

ناحیه ای

اول

9

علی عزیزی قوپوز

 

3

مدرسه بعثت ۲

ناحیه ای

دوم

10

حمیده  دولتمند

 

2

برقعی

ناحیه ای

دوم

11

بهاره  فهیمی

 

3

غ بهجت

ناحیه ای

دوم

12

عبدالحسین  یگانه

 

4

معلم

ناحیه ای

دوم

 

آمادگی دفاعی (مسابقه اصطلاح شناسی" ترمینولوژی" پایه نهم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

محدثه السادات حسینی

 

۳

امام حسن عسکری (ع)

استانی

اول

 

آمادگی دفاعی (فراخوان  طرح سوال برتر) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

محسن حکیمی نژاد

 

۳

علامه امینی

استانی

اول

2

ابوالفضل یغمایی

 

۱

شهید خدادای

استانی

اول

3

جنت ترکزاده ماهانی

 

۳

فاطمیه (س)

استانی

دوم

4

مریم  زمردکیا

 

۱

حضرت زهرا (س)

استانی

دوم

5

سعید خداوردویی

 

۴

اصحاب کساء

ناحیه ای

اول

6

علیرضاشعاعی فرد

 

۴

غ توحید

ناحیه ای

اول

7

نیرنائب پاشایی

 

۲

مهدیه

ناحیه ای

اول

8

مرضیه جعفری

 

۳

شهدای قمرود

ناحیه ای

اول

 

آمادگی دفاعی (مسابقه پرده نگاشت " اینفوگرافی"  پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

غلام رضا حسینی

 

۴

فرهیختگان ۱

استانی

اول

2

لیلا سادات حسینی

 

۱

نفیسه

استانی

اول

 

فرهنگ و هنر (آزمون آنلاین مبانی هنرهای تجسمی و مبانی تصویر سازی) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

محمد علی حجتی پور

 

3

صادقیه

ناحیه ای

اول

2

نجمه اکبری

 

2

فرزانگان اسحاق حسینی

ناحیه ای

دوم

3

نرجس فرشید مقدم

 

1

نفیسه

ناحیه ای

دوم

4

مطهره محمدی نجات

 

3

شهیده قضایی

ناحیه ای

دوم

5

سعیده تلخابی

 

2

بوعلی سینا

ناحیه ای

سوم

 

ادبیات فارسی (انتخاب سوال برتر امتحانات نوبت اول درس فارسی نهم) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا جعفرزاده

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

اول

2

فرشته شاطریان

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

دوم

3

فاطمه روحی دهبنه

 

1

نیایش

استانی

دوم

4

ندا باغ شیخی

 

1

غ امام علی النقی(ع)

استانی

سوم

5

فائزه محمدی

 

3

عترت

استانی

سوم

 

آمادگی دفاعی (مسابقه تولید محتوای سنجش محور)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

علیرضا شعاعی فرد

 

۴

غ توحید

استانی

اول

2

سعید نظری موحد

 

۳

امام حسن مجتبی(ع)

استانی

اول

3

سعید خداوردویی

 

۴

اصحاب کساء

استانی

دوم

 

ادبیات فارسی (آزمون آنلاین از محتوای انتخابی"نکات زبانی و ادبی") 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

کلثوم حسنخانی

 

3

شهیده قضایی

استانی

اول

2

لیلا بیگی

 

4

آیت ا... بهجت

استانی

دوم

3

فاطمه سادات ابوطالبی

 

4

شهید هندویان

ناحیه ای

اول

 

آمادگی دفاعی (فراخوان  نقد و بررسی کتاب دفاعی پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

علیرضا شعاعی فرد

 

۴

غ توحید

استانی

اول

2

علیرضا سلیمانی

 

۱

بشارتی

استانی

دوم

 

آمادگی دفاعی (مسابقه مقاله نویسی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

علیرضا سلیمانی

 

۱

بشارتی

استانی

اول

2

محدثه السادات حسینی

 

۳

امام حسن عسکری (ع)

استانی

دوم

 
   
   

 

نتايج مرحله استانی چهارمین دوره ی مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی دوره اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

ردیف

گروه

نام و نام خانوادگی

کد پرسنلی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اول

محمد جواد اسدی

20243406

1

آیت ا... مشکنی

استانی

اول

2

حبیب ا میری

20842232

1

آیت ا... مشکینی

3

دوم

علی یوسفی

88632416

2

صیاد شیرازی

استانی

دوم

4

محمد جواد کاویانی

25980052

4

فرهیختگان 2

5

سوم

زهرا ملتزمی

20358597

2

بقیه ا...

استانی

سوم

6

زهرا محمدی نصیری

20351996

2

بقیه ا...

7

چهارم

فاطمه اسماعیل زاده کلانتری

25980214

کهک

کوثر

استانی

سوم

8

زهرا شریعت نژاد

93981665

3

شهیده قضایی

 

سومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

سنجش و ارزشیابی( تجارب زیسته (عینی) در زمینه سنجش، مخصوصا سنجش های نوین و مجازی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مهناز مروتی

 

1

حضرت زهرا (س)

استانی

سوم

2

رضا جابری

 

2

شاهد علامه حلی

ناحیه ای

اول

3

فرح لباف

 

4

ایران

ناحیه ای

اول

4

نهضت السادات موسوی

 

4

شهید فلاحی

ناحیه ای

اول

 

سنجش و ارزشیابی( بانک سنجش" سنجش عملکردی، تشخیصی ، تکوینی، مهارتی و نگرشی")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

رضا لنگرودی

 

3

شاهد علی اکبر(س)

استانی

اول

2

حسین فراهانی

 

2

شهید زین الدین

استانی

اول

3

مریم ربیعی

 

2

شاهد حضرت رقیه(س)

استانی

سوم

4

فریبا رضایی

 

2

شاهد حضرت رقیه(س)

استانی

سوم

5

رضا طالبی

 

3

شهید غفاری

ناحیه ای

دوم

 

سنجش و ارزشیابی (آزمون آنلاین از محتوای تلویزیونی با رویکرد سنجش و ارزشیابی (مرحله دوم)       

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

قاسم یوسفی

 

2

علی اکبر(س)2

ناحیه ای

اول

2

معصومه ابوطالبی

 

3

فاطمیه 1

ناحیه ای

سوم

3

فاطمه سادات ابوطالبی

 

4

شهید هندویان

ناحیه ای

سوم

4

طیبه شبان نیا رکن آبادی

 

2

بوعلی سینا

ناحیه ای

سوم

5

فرح لباف

 

4

شهیدعلوی

ناحیه ای

سوم

6

هادی خوش کنار

 

2

فاتحی

ناحیه ای

سوم

7

علی شادقلی

 

2

امام خمینی2

ناحیه ای

سوم

8

فاطمه صادقی

 

جعفرآباد

اداره

ناحیه ای

سوم

9

سیدحسین نصیری

 

2

اداره

ناحیه ای

سوم

 

ریاضیات  (آزمون آنلاین با عنوان سوالات ریاضیات منطبق بر کتاب درسی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

نهضت سادات  موسوی

 

4

امام محمدباقر(ع)

ناحیه ای

اول

2

داود زارع

 

3

نمازی خواه

ناحیه ای

دوم

3

سید محمد هاشمیان فر

 

3

امام حسن(ع) ۲

ناحیه ای

دوم

4

نجمه عرب

 

4

غ هدایت

ناحیه ای

سوم

5

مریم میریونسی

 

1

شاهد رضویان

ناحیه ای

سوم

6

پیمان رهنما

 

4

شاهد معرفت

ناحیه ای

سوم

 

ریاضیات ( مسابقه نقد و بررسی سوالات آزمون نمونه دولتی ورودي متوسطه دوم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

رضا جابری دهاقانی

 

2

شاهد علامه حلی( ره )

استانی

دوم

2

احسان احمدیان

 

3

شهید غفاری

استانی

سوم

 

عربی (آزمون آنلاین طراحی سوالات عملکردی  ) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زینب  محمدی ارانی

 

1

حضرت زهرا(س)

استانی

اول

2

محمد رضا رجبلو

 

3

امامت 1

استانی

اول

3

سیده زهرا موسوی

 

2

هدف

استانی

دوم

4

آرزو توکلی

 

3

اخوان کریمی

استانی

دوم

5

رقیه بهرامی

 

2

نفيسه فاضلي

استانی

دوم

6

زهره لطفی

 

1

شهیدین فاطمی

ناحیه ای

اول

7

فهیمه بخشی

 

1

حاج صادقیان

ناحیه ای

اول

8

بتول صمدی جم

 

2

شاهد حضرت رقیه (س)

ناحیه ای

اول

9

منیره الانی

 

2

فاطمیه

ناحیه ای

اول

10

مریم ربیعی

 

2

شاهد حضرت رقیه (س)

ناحیه ای

اول

11

معصومه غروی

 

2

پور محمدی

ناحیه ای

اول

12

جواد ده پرور

 

1

حافظ

ناحیه ای

اول

13

حسن فداکار

 

3

امام حسن مجتبی (ع) 2

ناحیه ای

دوم

14

علی فاطمی دوست

 

3

صادقی

ناحیه ای

دوم

15

آمنه امیرخانی

 

4

مهندس عسگری

ناحیه ای

سوم

16

علی اسکندری

 

4

دانش پژوه

ناحیه ای

سوم

 

ریاضیات (آزمون آنلاین از کتاب روش تدریس اثر بخش)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم میر یونسی

 

1

شاهد رضویان

ناحیه ای

دوم

2

فاطمه علیخانی

 

2

محمد رضايي 2

ناحیه ای

سوم

3

معصومه عنبر حیدری

 

3

سمیه 2

ناحیه ای

سوم

 

ریاضیات (مسابقه نقد و بررسی سوالات امتحان نهایی پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

حسین رضائیان جعفری

 

کهک

آزادگان

استانی

اول

2

نهضت سادات موسوی

 

4

شهید فلاحی

استانی

دوم

 

علوم تجربی (مسابقه تولید محتوای الکترونیکی از یک مبحث درسی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

محمد جواد کاویانی

 

4

فرهیختگان 2

استانی

اول

2

محدثه سهرابی

 

3

قاضی طباطبایی1

استانی

اول

 

ریاضیات ( طراحی سوالات استاندارد نوبت دوم  پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

خدیجه وفا خواه

 

کهک

کوثر

استانی

دوم

2

حمید جعفری

 

2

سید ابراهیم فاتحی 1

استانی

دوم

 

پیام های آسمان (مسابقه تولید محتوای الکترونیکی قرآن پایه هفتم) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

صفورا محمودی

 

1

شاهد رضویان

ناحیه ای

اول

 

کارو فناوری (طرح درس نویسی منطبق با برنامه درسی ملی) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه حسينی

 

2

نجمه 2

استانی

اول

 
   

 

اطلاعیه انتخابات سرگروه های آموزشی دوره ی اول و دوم متوسطه (سال تحصیلی 402-1401)

با سلام واحترام

با تصویب وابلاغ سند تحوّل بنیادین آموزش وپرورش، فصل جدیدی دربرنامه ها وفعالیت های  کیفیت بخشی در آموزش وپرورش آغاز گردید. سند تحوّل بنیادین آموزش وپرورش با نگاهی فراتر و جامع تر از پیش، معلم را به عنوان یک مربی که دارای نقش مرجعیّت علمی است  معرفی می نماید.

این نگاه مترقّی به معلم، اهمیت تقویت جایگاه و کارکردهای گروه های آموزشی که شامل معلمان سرآمد می باشد و به عنوان راهبران آموزشی، مسئولیت توانمند سازی معلمان و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی را برعهده دارند، مضاعف می نماید. از آنجایی که گروه های آموزشی حلقه اتصال بین عوامل آموزشی و اجرایی بوده و درواقع ستون اصلی آموزش هر استان، ناحیه، منطقه و مدرسه را به عهده دارند لذا تحقّق این امر مهم منوط به وجود سرگروه های توانمند، با تجربه، فعّال و خلاّق می باشد. با توجه به دستور العمل وزارت محترم متبوع و ارسال شیوه نامه اجرایی گروه های آموزشی و تربیتی به شماره 189983 مورخ 7/11/98 که تاکید بر انجام انتخابات برای تعیین سرگروه های آموزشی دارد؛ اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان قـم در نظر دارد انتخابات مذکور را در دروسی که در نواحی گروه آموزشی فعال داشته؛ اجرا و سرگروه های آموزشی هر درس را معرفی نماید.

همکاران علاقمند می توانند اطلاعیه ثبت نام که شامل ویژگیها، شرح وظایف و نحوه انجام انتخابات و فرم امتیاز بندی مربوطه را از لینک های زیر دریافت نمایند.

لینک دانلود اطلاعیه

لینک دانلود فرم امتیاز بندی

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

 عربی(انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی نوبت اول پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه ناصری

 

4

غ هدی

استانی

اول

2

سیده فاطمه غفاری

 

4

فرزانگان

استانی

اول

3

مهدی محمد پور

 

کهک

شهید بهشتی

استانی

اول

4

معصومه غروی

 

2

شهیدین پور محمدی

استانی

اول

5

رقیه بهرامی

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

دوم

6

فهیمه بخشی

 

1

شهیدین فاطمی

استانی

دوم

عربی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی نوبت اول پایه هشتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم نوروزی

 

4

شهید میثمی

استانی

اول

2

زکیه صابر

 

4

هدایت

استانی

اول

3

فاطمه شکی

 

4

فرزانگان

استانی

اول

4

وحید زندیان

 

2

حضرت علی اکبر (ع)

استانی

اول

5

 اعظم نوفلاح

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

دوم

6

راضیه ساریجلو

 

4

غ بشری

استانی

دوم

 
 

عربی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی نوبت اول پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اشرف میرزا آقایی

 

3

شهید برقعی 2

استانی

اول

2

آرزو توکلی

 

3

اخوان کریمی

استانی

اول

3

معصومه اکبری

 

1

حضرت فاطمه (س)

استانی

اول

4

زینب محمدی آرانی

 

4

شهدای شلمچه

استانی

اول

5

جواد حدادی

 

4

غ دکتر حسابی

استانی

اول

6

معصومه سلیمانی

 

4

علی بن موسی الرضا (ع)

استانی

دوم

7

آناهیتا هادیان

 

جعفرآباد

فاطمیه قاهان

استانی

دوم

 

علوم تجربی (انتخاب سوال برترامتحانات داخلی پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اعظم نیکوبیان

 

1

نیایش

استانی

اول

2

فاطمه داوودی

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

اول

3

مهدی عابدینی

 

4

اصحاب کساء

استانی

اول

4

 الهام بادی

 

4

غ هدی

استانی

دوم

5

آمنه قربانی

 

4

غ هدایت

استانی

دوم

6

منصوره ملکی توانا

 

4

غ هدایت

استانی

دوم

7

حسن علی خشتی

 

4

غ امام حسن مجتبی (ع)

استانی

دوم

 

علوم تجربی (انتخاب سوال برترامتحانات داخلی پایه هشتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اعظم نیکوبیان

 

1

نیایش

استانی

اول

2

مریم نوریان

 

3

شهیده قضایی

استانی

اول

3

بتول اثنا عشری

 

2

شاهد حضرت رقیه(س)

استانی

اول

4

بهجت آزاد

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

اول

5

رضا نصیری

 

1

دکتر سیدی

استانی

اول

 

ریاضیات ( تولید محتوای الکترونیکی از مفاهیم  پایه و کلیدی کتاب های ریاضی) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سکینه خوشنام

 

2

جوادالائمه (ع)

استانی

سوم

2

محمد جواد بیطرفان

 

4

آیت ا... ظاهری

ناحیه ای

اول

3

مریم شعبانی

 

4

حاج محمد منتظری

ناحیه ای

اول

4

نهضت سادات موسوی  

4

شهید فلاحی

ناحیه ای

اول

 

علوم تجربی (انتخاب سوال برترامتحانات داخلی پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه مطواعی

 

4

غ مهدیه رستگاران

استانی

اول

2

عاطفه موسوی  کبیر

 

2

شهدای شلمچه

استانی

دوم

3

فهیمه رضایی

 

2

نواب صفوی 2

استانی

دوم

 

عربی (مقاله نویسی با موضوع نقد و بررسی تغییرات کتاب های درسی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

علی فاطمی دوست   

 

3

صادقیه

استانی

اول

2

معصومه غروی

 

2

شهیدین پورمحمدی

استانی

اول

3

زینب رضایی فر

 

4

غ هدی

استانی

دوم

 

فرهنگ و هنر (فراخوان نمایشگاه مجازی از آثار دبیران هنرمند )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سعیده تلخابی

 

2

بوعلی سینا 1

استانی

اول

2

اعظم نیکو بیان

 

1

نیایش

استانی

اول

3

زهرا هادی گل

 

3

اخوان کریمی

استانی

اول

4

منصوره محمودی

 

3

سمیه

استانی

اول

5

فاطمه سادات رجائی

 

4

توحید

استانی

اول

6

نجمه اکبری

 

2

فرزانگان اسحاق حسینی

استانی

اول

7

فهیمه توتونچی

 

4

شاهد اشراقی

استانی

اول

8

سمانه یاری

 

4

بشری

استانی

اول

9

محبوبه حسنی پناه

 

4

هدی

استانی

اول

10

طیبه گلستانی

 

2

برقعی

استانی

اول

11

مهدی مردی

 

4

شهید رجایی

استانی

اول

12

مهری میرزابابایی

 

3

طاهباز

استانی

دوم

 

عربی(آزمون آنلاین با موضوع تغییرات کتاب های عربی سه پایه) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

جواد ده پرور

 

1

حافظ

استانی

اول

2

معصومه  بخشعلی زاده

 

3

حاج  جعفر طاهباز

استانی

اول

3

سیده زهرا  موسوی

 

2

هدف

استانی

اول

4

زهره لطفی

 

1

شهیدین فاطمی

استانی

اول

5

فاطمه داودی دیوا

 

4

مهر ماندگار۲

استانی

دوم

6

معصومه  اکبری

 

1

حضرت فاطمه (س)

استانی

دوم

7

معصومه  شهری پور بازكیائی

 

1

قائمیه

استانی

دوم

8

معصومه غروی

 

2

پور محمدی

استانی

دوم

9

کبری کرم زاده

 

4

نفیسه

استانی

دوم

10

فاطمه چراغی

 

3

زرین اقبال

استانی

دوم

11

رقیه بهرامی

 

2

نفيسه فاضلي

استانی

دوم

12

صدیقه ناظم شهر رضا

 

4

شهدای شلمچه

استانی

دوم

13

طیبه مطلبی

 

4

مهر ماندگار 1

ناحیه ای

اول

14

لیلا كلانتری خلیل آباد

 

2

جوادالائمه (ع)

ناحیه ای

اول

15

بتول صمدی جم

 

2

شاهد حضرت رقیه (س)

ناحیه ای

اول

16

بهر علی رضایی

 

2

باهنر1

ناحیه ای

اول

17

اشرف میرزا آقایی

 

3

برقعی2

ناحیه ای

اول

18

محمد رضا رجبلو

 

3

امامت 1

ناحیه ای

اول

19

معصومه عروجلو

 

4

 ایران

ناحیه ای

اول

20

محبوبه احسانی

 

کهک

عفاف

ناحیه ای

دوم

21

حسن عبادی

 

1

حافظ ٢

ناحیه ای

دوم

22

احمد صادقی

 

1

امیرکبیر

ناحیه ای

دوم

23

اعظم آیتی

 

4

 شهید قرائتی

ناحیه ای

دوم

24

سوده حسنی سعدی

 

4

شاهد اشراقی

ناحیه ای

دوم

25

معصومه حسامی

 

3

باقریه2

ناحیه ای

دوم

26

ربابه دوست پناهی

 

1

شهید آوینی

ناحیه ای

دوم

27

ابراهیم علی محمدی‌صارم

 

4

رجایی

ناحیه ای

دوم

 

پیام های آسمان(آزمون آنلاین با موضوع معاد و نفخ صور) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهره باستان

 

جعفرآباد

حضرت معصومه(س)

استانی

اول

2

مریم طاهری

 

4

شهید هندویان

استانی

اول

3

زهرا مختص آبادی

 

1

حضرت زهرا(س)

استانی

اول

4

فریبا رضایی

 

2

شاهد حضرت رقیه(س)

استانی

دوم

5

فرشته گلچی

 

1

شاهد رضویان

استانی

دوم

6

مرتضی عابد

 

کهک

حکمت لنگرود

استانی

دوم

7

فاطمه داوودی دیوا

 

4

مهرماندگار2

ناحیه ای

اول

8

زهرا محمد زاده

 

2

نرجس

ناحیه ای

اول

9

لیلا کلانتری خلیل آباد

 

2

حضرت جوادالا ئمه(ع)

ناحیه ای

اول

10

معصومه قنبری

 

3

شهیده قضایی

ناحیه ای

دوم

11

اعظم نوفلاح

 

2

نفیسه فاضلی

ناحیه ای

دوم

12

فهیمه بخشی

 

1

حاج صادقیان

ناحیه ای

دوم

13

عذرا عبدالهی

 

1

حیات

ناحیه ای

دوم

14

ربابه دوست پناهی

 

1

شهید آوینی

ناحیه ای

دوم

15

پروین مختاری حاج کندی

 

2

محدثه

ناحیه ای

دوم

16

مرتضی ارجمندنیا

 

کهک

آزادگان

ناحیه ای

دوم

 

پیام های آسمان (طراحی سوالات پیام های آسمان  پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سمیه تفتی

 

1

غ امام علی النقی(ع)

استانی

اول

2

فاطمه حقگو

 

3

عسگری جمکرانی

استانی

اول

3

لیلا مددی

 

3

شرف

استانی

اول

4

شهناز حبیبی

 

1

مکتبی

استانی

اول

5

الهه فیروزی

 

4

غ هدی

استانی

اول

6

رقیه بهرامی

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

اول

7

لعیا مرادی

 

4

غ توحید

استانی

اول

8

حسین قبادی پور

 

1

شهید فخاری 2

استانی

اول

9

علی جوکار

 

1

شهید کریمی

استانی

اول

10

زهرا فاضل

 

4

غ هدایت

استانی

اول

11

حسن صادق آبادی

 

4

اصحاب کساء

استانی

اول

 

عربی (طراحی سوالات عملکردی پایه هشتم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فرشته گلچی

 

1

شاهد رضویان

استانی

اول

2

زینب رضایی فر

 

4

غ هدی

استانی

اول

 

عربی (طراحی سوالات عملکردی پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه ناصری

 

4

غ هدی

استانی

اول

 

عربی (طراحی سوالات عملکردی پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه غروی

 

2

شهیدین پورمحمدی

استانی

اول

 

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

سنجش و ارزشیابی (آزمون آنلاین از محتوای تلویزیونی با رویکرد ارزشیابی و سنجش (مرحله اول)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

حسن ندرلو

2

نور 2

ناحیه ای

دوم

2

حمید جعفری

2

فاتحی 1

ناحیه ای

دوم

3

جواد ده پرور

1

حافظ

ناحیه ای

سوم

4

مریم  غلامی

4

مهرماندگار1

ناحیه ای

سوم

5

قاسم یوسفی

2

علی اکبر(س) 2

ناحیه ای

سوم

6

نفسیه ژیان

1

شاهد رضویان

ناحیه ای

سوم

7

نعمت ا... فروغی

2

فرقانی2

ناحیه ای

سوم

زبان انگلیسی (مسابقه علمی آنلاین از محتوای کتابPractical English )

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

غزاله بحرینی

1

خوش رفتار

استانی

اول

زهرا موسوی

2

حجاب

استانی

اول

معصومه حیدری

4

شرف

استانی

اول

مریم نیکو گفتار عزیز

3

فاطمیه 1

استانی

اول

ابولفضل یغمایی فیروز

1

منتطری

استانی

دوم

زهره دهاقانی نیکو

3

باقریه

استانی

دوم

ریاضیات (طراحی سوالات استاندارد نوبت اول پایه هشتم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

داود زارع

4

دکتر حسابی

استانی

اول

2

معصومه فاضلی

1

خداپرست

استانی

دوم

3

پیمان رهنما

4

ولی عصر(عج) 1

استانی

سوم

 

ریاضیات (طراحی سوالات استاندارد نوبت اول پایه نهم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا سلیمانی

1

خدا بخشی

استانی

اول

2

سکینه خوشنام

2

جواد الائمه (ع)

استانی

دوم

3

سید محمد هاشمیان

3

امام حسن مجتبی (ع) 1

استانی

سوم

زبان انگلیسی (طراحی سوالات برتر پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

الهه طباخیان

4

هدایت

استانی

اول

2

علی کوچک زاده

3

 شهید یوسفلو

استانی

اول

3

طاهره حکم اللهی

3

اخوان کریمی

استانی

اول

 زبان انگلیسی (طراحی سوالات برتر پایه هشتم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهره عزیزاللهی

4

شهید نصیری

استانی

اول

2

معصومه حیدری

3

شرف

استانی

اول

3

سعیده بهرامی مقدم

4

امام محمدباقر(ع)

استانی

اول

زبان انگلیسی (طراحی سوالات برتر پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

شیرین دخانچی

2

شاهد حضرت رقیه (س)

استانی

اول

2

طاهره بهرمن

4

توحید

استانی

اول

3

محمد وکیلی

3

بحرالعلوم

استانی

اول

زبان انگلیسی (جشنواره تدریس تعاملی درس زبان انگلیسی " کشوری" )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهره دهاقانی نیکو

3

عسگری جمکرانی

استانی

اول

2

مریم گایینی

2

اسحاق حسینی

استانی

سوم

3

 محمد باقر نوری

1

شهید چاهی

استانی

سوم

علوم تجربی ( آزمون آنلاین زمین شناسی از کتاب راهنمای معلم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم نوریان

3

اخوان کریمی

استانی

اول

2

زهرا پاکدامن

1

امام هادی (ع)

استانی

اول

3

زکیه رحیمی محمدی

2

شاهد حضرت رقیه(س)

استانی

اول

4

فاطمه اسماعیل زاده

کهک

کوثر

استانی

اول

5

فاطمه داودی

2

نفیسه فاضلی

استانی

اول

6

ریحانه تمکین

2

ملاصدرا

استانی

اول

7

محمدعلی حجتی پور

3

صادقیه

استانی

اول

8

اعظم نیکوبیان

1

نیایش

استانی

اول

9

قاسم یوسفی

2

علی اکبر(س) 2

استانی

اول

10

علی یوسفی

2

شهید صیاد شیرازی

استانی

اول

11

خدیجه حامدی نژاد

1

شهیدآوینی

استانی

دوم

12

زهرا ملایی

3

فاطمیه 1

استانی

دوم

13

محسن جعفری

2

شهید چاهی 2

استانی

دوم

14

فاطمه کمال پور

4

فرزانگان

استانی

دوم

15

زهرا رضوانی کاشانی

کهک

حانیه صرم

استانی

دوم

16

حسن ندرلو

2

نور 2

استانی

دوم

17

معصومه عالمی فرد

3

قاضی طباطبایی ۲

استانی

دوم

زبان انگلیسی (طراحی آزمون شنیداری پایه هشتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

الهه طباخیان

4

غ هدایت

استانی

اول

2

زهره خبازی

4

غ صهبا

استانی

سوم

3

الهه زارع خردمند

4

غ رستگاران

استانی

سوم

زبان انگلیسی (طراحی آزمون شنیداری پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا جهانگیری

4

فرزانگان

استانی

دوم

2

مریم نیکوگفتار

3

برقعی 2

ناحیه ای

اول

3

مریم علیمحمدی

4

هدایت

ناحیه ای

اول

4

زهرا صادقی

4

شاهد اشراقی

ناحیه ای

اول

زبان انگلیسی (طراحی آزمون شنیداری پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مرضیه صائمی

4

شاهد اشراقی

استانی

دوم

2

راضیه حسنی

4

رستگاران

استانی

دوم

3

فلورا عباسی

4

زرین اقبال

استانی

سوم

4

سکینه صمدی پور

2

فجر2

استانی

سوم

 
 

 

نتایج استانی جشنواره کشوري تجارب زیسته معلمان دوره ی اول متوسطه در قالب پادکست آموزشی (سال تحصیلی 01-1400)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

طیبه پاک نژاد

1

شاهد رضویان

استانی

اول

2

محمد جواد بیطرفان

4

آیت ا... ظاهری

استانی

اول

3

رضا زینل لنگرودی

3

شاهد علی اکبر(س)

استانی

اول

4

سید اکبر موسوی پوران

4

حضرت ولیعصر(عج) 1

استانی

اول

5

نفیسه ژیان

1

شاهد رضویان

استانی

اول

6

غزاله بحرینی

1

شاهد رضویان

استانی

دوم

7

شیرین دخانچی

2

شاهد حضرت رقیه (س)

استانی

سوم

8

نهضت سادات موسوی

4

شهید فلاحی

ناحیه ای

اول

9

مریم ربیعی

2

شاهد حضرت رقیه (س)

ناحیه ای

اول

10

حسین فراهانی

2

شهید زین الدین

ناحیه ای

اول

11

زهرا اسماعیلی

1

شهیدین فاطمی

ناحیه ای

اول

نهمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

مکان
خیابان ایستگاه، بین کوچه  7و  ، 9خانه علوم و فنون
موضوع
تبیین شیوه نامه ششمین دوره جشنواره نوآوري در فرآیند آموزش و یادگیري »با تأکید بر آموزش و یادگیري ترکیبی
ساعت
18/40
تاريخ
1401/02/25
روز
یکشنبه
گروه درسي
تمامی دبیران دوره اول متوسطه
رديف
1

هشتمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

موضوع
تبیین شیوه نامه چهارمین مرحله کشوری  مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی
ساعت
18 تا 19
تاريخ
1401/02/10
روز
شنبه
گروه درسي
علوم تجربی
رديف
1

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه از طریق اسکای روم :  

1-کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

6- جهت دریافت لینک ورود، به صفحه گروه زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

پنجمین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 1401- 1400)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای- استانی
مهلت ارسال آثار
1401/2/20
موضوع
فراخوان طراحی سوالات استاندارد نوبت دوم پایه هفتم
گروه درسي
ریاضیات
رديف
1

تازه ترین مطالب گروه ها