تابلو اعلانات

اطلاعیه اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان درباره پاسخگویی به سوالات دانش آموزان از طریق کلینیک مجازی

هفتمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
ساعت
18/30
روز
یک شنبه
تاريخ
98/12/11
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان طراحی حروف گرافیکی
گروه درسي
فرهنگ و هنر
رديف
3

همکاران محترم :

جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه علوم و فنون برگزار می شوند به علت نبود مکان پارک، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

 

چهارمین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 99- 1398 )

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای - استانی
مهلت ارسال آثار
98/12/07
تا پایان اردیبهشت 99
موضوع
ارسال گزارش برگزاری نمایشگاه  دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران
فراخوان تهیه مقاله ، تالیف یا ترجمه کتاب همکاران مولف در حیطه ارزشیابی با رویکرد مشارکتی (تمامی دبیران دوره ی اول متوسطه)
گروه درسي
آمادگی دفاعی
دبیرخانه سنجش و ارزشیابی آموزشی
رديف
1
2

شيوه نامه سومين دوره مسابقات آزمایشگاهی دبيران علوم تجربی (سال تحصیلی 99-1398)
ششمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
سالاریه ،فلکه پیچک، مدرسه میثم ،سالن میثم
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
نیروگاه ، توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
ساعت
18/30
18/30
18/30
9
10/30
روز
چهار شنبه
یک شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
98/11/02
98/11/06
98/11/06
98/11/17
98/11/24
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان خلاقیت و طراحی سوالات باز پاسخ
کارگاه آموزشی با عنوان طراحی تکالیف سنجش عملکردی
کارگاه آموزشی با عنوان طراحی تکالیف سنجش عملکردی
کارگاه آموزشی با عنوان دوخت شماره دوزی
کارگاه آموزشی با عنوان جذاب سازی و فعال سازی کلاس درس مطالعات
گروه درسي
ریاضـیات
عـربی
مطالعات اجتماعی
کارو فناوری
مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3
4
5

همکاران محترم :

جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه علوم و فنون برگزار می شوند به علت نبود مکان پارک، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

سومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 99- 1398 )

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
98/11/07
98/11/30
98/12/14
98/12/14
98/11/25
98/11/25
98/11/25
98/12/10
98/11/26
موضوع
مسابقه انتخاب سوال برتر درس مطالعات اجتماعی نوبت اول پایه هفتم
فراخوان طراحی سوال سنجش عملکردی درس سوم پایه هفتم
فراخوان تغییرات و اصلاحات مورد انتظار کتاب درسی مطالعات اجتماعی هر سه پایه
فراخوان تهیه دست سازه ها و ماکت های کمک آموزشی بحث جغرافیا ی درس مطالعات اجتماعی
فراخوان راهبری انتخاب رشته و پشتیبانی برنامه هدایت تحصیلی
فراخوان ارائه بازخورد تکوینی با استفاده از راهنمای توصیف عملکرد در درس قرآن
فراخوان کاربست یادگیری معکوس در درس پیام های آسمان
فراخوان مقاله نویسی با عنوان تربیت هنری دانش آموزان در قالب خوشنویسی ، نقاشی و .... (هر سه پایه(
مسابقه هنری معلمان هنر و هنرمندان معلم (نقاشی و خوشنویسی) در قالب CD
گروه درسي
مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی
کارو فناوری
پیام های آسمان
پیام های آسمان
فرهنگ و هنر
فرهنگ و هنر
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

شیوه نامه راهبري انتخاب رشته و پشتیبانی برنامه هدایت تحصیلی دبیران محترم درس کار و فناوری (سال تحصیلی 99-1398)
شیوه نامه جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری (سال تحصیلی 99-1398)

دانلود شیوه نامه جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری

دانلود راهنمای جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری

 

پنجمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
نیروگاه ، توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
صفاییه،اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن شهید عسگری (فرهنگ)
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
صفاییه،اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن شهید عسگری (فرهنگ)
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
ساعت
18/30
  9
18/30
18/30
10
18/30
روز
دوشنبه
پنج شنبه
یکشنبه
یکشنبه
سه شنبه
یکشنبه
تاريخ
98/10/09
98/10/12
98/10/15
98/10/15
98/10/17
98/10/22
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان مناطق استراتژیک ماورای کره زمین
کارگاه آموزشی با عنوان اکسل
کارگاه آموزشی با عنوان بررسی مبحث گشتاور و ماشین ها (پایه نهم)
کارگاه آموزشی با عنوان چگونگی بیان موضوعات پیرامون برزخ و جهنم برای نوجوانان
کارگاه آموزشی با عنوان شیوه های نوین تدریس
کارگاه آموزشی با عنوان نقد وبررسی مبحث هنرهای سنتی در پایه هفتم و نهم
گروه درسي
آمادگی دفاعی
کار و فناوری
علوم تجربی
پیام های آسمانی
ادبیات فارسی
فرهنگ و هنر
رديف
1
2
3
4
5
6

تازه ترین مطالب گروه ها