تابلو اعلانات

سومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه اول (سال تحصيلي99-1398)

آمادگی دفاعی(مسابقه آنلاین کتابخوانی از کتاب سلام بر ابراهیم1)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدیر

1

آمنه شیریان

1

خداپرست 1

 

اول

استانی

2

نسرین نجفی

4

نیایش

 

اول

استانی

3

فاطمه واحدی بیدگلی

3

سوم شعبان

 

اول

استانی

4

زهرا پاکدامن

1

امام هادی(ع)

 

اول

استانی

5

زهرا بابایی

2

حضرت رقیه(س)

 

اول

استانی

6

اشرف بغدادی

1

مکتبی

 

اول

استانی

7

فاطمه آلبو فتیله نژاد

کهک

عفاف خورآباد

 

اول

استانی

8

فاطمه  موسوی

4

شهید میثمی

 

اول

استانی

9

مهدی  پوربافرانی

2

فردوس

 

اول

استانی

10

مریم فضلی

2

فاطمیه

 

اول

استانی

11

زینب حسینی

4

مهر ماندگار

 

اول

استانی

 

کاروفناوری ( فراخوان تولید فیلم آموزشی )

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا چهره قانی

2

نرجس

 

اول

استانی

2

حمیدرضا  رحمتی

2

خرمی

 

اول

استانی

3

محمد ترابی

2

خرمی

 

دوم

استانی

4

زهرا  بابایی

2

اسحاق حسینی

 

دوم

استانی

5

رقیه جباری

3

عصمت

 

سوم

استانی

 
 
 

علوم تجربی (فراخوان طراحی سوال استاندارد پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اطهره حسن زاده

4

مهندس عسگری

 

اول

استانی

 

 

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه اول (سال تحصيلي99-1398)

                         عربی(فراخوان مقاله نویسی با موضوع جذاب و شاداب سازی کلاس درس عربی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

 فاطمه شکی

4

شهید نصیری

 

دوم

استانی

2

ابوالفضل حقانی

3

شاهد نمازی خواه

 

دوم

استانی

3

نفیسه زینلی

1

نیایش

 

سوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی (فراخوان نمونه سوال برتر  پایه هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم نیکو گفتار

3

برقعی 2

 

اول

استانی

2

طاهر جعفری

2

فردوس

 

اول

استانی

3

ا... زارع خردمند

4

رستگاران

 

دوم

استانی

4

زهرا غفاری

3

قاضی طباطبایی

 

سوم

استانی

 

زبان انگلیسی (فراخوان نمونه سوال برتر  پایه هشتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

الهه طباخیان

4

هدایت

 

اول

استانی

2

ابولفضل یغمایی

1

شهید منتظری

 

اول

استانی

3

غزاله بحرینی

1

نیایش

 

اول

استانی

4

علی کوچک زاده

3

شهید غفاری

 

اول

استانی

 

 زبان انگلیسی(فراخوان نمونه سوال برتر  پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

غزاله بحرینی

1

نیایش

 

اول

استانی

2

زهره نیکو

3

سمیه

 

اول

استانی

3

فاطمه غنایی

4

هدی

 

اول

استانی

4

علی کوچک زاده

3

شهید غفاری

 

دوم

استانی

5

زهرا غفاری

3

قاضی طباطبایی

 

دوم

استانی

 

زبان انگلیسی(مسابقه علمی آنلاین ازکتاب teaching  tips100)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه اسلامی نسب

کهک

کوثر

 

سوم

ناحیه ای

2

مریم نیکو گفتارعزیز

3

برقعی2

 

سوم

ناحیه ای

 

آمادگی دفاعی (مسابقه مقاله نویسی با عنوان تاثیر متقابل امنیت پایدار و رونق تولید)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اکرم  رسایی پور

3

ریحانه

 

اول

استانی

 

ریاضیات (فراخوان طراحی سوال پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

خلیل پولادی

2

امام خمینی2

 

اول

استانی

2

 یونس کبیری

3

امام حسن مجتبی(ع)

 

سوم

استانی

3

پیمان رهنما

4

ثقفی

 

سوم

استانی

 

ریاضیات (فراخوان طراحی سوال پایه هشتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علی عزتی مطاع

2

امام خمینی2

 

اول

استانی

2

 اکرم  روحی

4

شهید علوی

 

دوم

استانی

3

فاطمه سادات موسوی پور

2

زینبیه جنداب

 

سوم

استانی

 

ریاضیات(فراخوان طراحی سوال  پایه هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

پیمان رهنما

4

ثقفی

 

اول

استانی

2

 اکبریوسفعلی

1

فخاری

 

دوم

استانی

3

مریم آقاجانی

1

شاهد رضویان

 

سوم

استانی

 

علوم تجربی(آزمون آنلاین فیزیک ازکتاب راهنمای معلم سه پایه )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

 

اول

استانی

2

محدثه طالقانی

1

خدابخشی

 

دوم

استانی

3

اعظم نیکوبیان کاری

1

شاهد رضویه

 

دوم

استانی

4

شمس الدین گودرزی

3

محمدی کاشانی

 

سوم

استانی

5

قاسم یوسفی

2

مدنی

 

سوم

استانی

 

ریاضیات(فراخوان طرح مسایل باز پاسخ مرتبط با درس های کتاب ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره جعفری

4

فرزانگان 1

 

اول

استانی

2

معصومه فاضلی

1

ملک زاده

 

اول

استانی

3

نهضت سادات موسوی

4

شهید فلاحی

 

دوم

استانی

4

فرح لباف

4

ایران

 

دوم

استانی

 

علوم تجربی (مسابقه آنلاین با عنوان طراحی آزمایش (سه پایه )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اعظم زارع زاده مهریزی

2

بوعلی سینا

 

اول

استانی

2

زهرا پاکدامن

1

امام هادی(ع)

 

اول

استانی

3

ریحانه تمکین

2

ملاصدرا

 

دوم

استانی

4

زهرا حجازی

4

زینب کبری(س)

 

دوم

استانی

 

فرهنگ وهنر(مسابقه هنری معلمان هنر و هنرمندان معلم (خوشنویسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مجتبی اسماعیلی

4

فرهیختگان

 

اول

استانی

 

فرهنگ وهنر(مسابقه هنری معلمان هنر و هنرمندان معلم (نقاشی خط)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره محمودی

3

سمیه 2

 

سوم

استانی

 

فرهنگ وهنر(مسابقه هنری معلمان هنر و هنرمندان معلم (طراحی و نقاشی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اعظم نیکوبیان کاری

1

نیایش

 

سوم

استانی

2

مهری میرزا بابابی

3

ریحانه

 

اول

ناحیه ای

 

فرهنگ وهنر(مسابقه هنری معلمان هنر و هنرمندان معلم (شکسته نستعلیق)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا هادی گل

3

اخوان کریمی1

 

اول

استانی

 

فرهنگ وهنر(فراخوان مقاله نویسی با عنوان تربیت هنری دانش آموزان در قالب خوشنویسی،نقاشی و...  هرسه پایه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه بیطرفان

3

اخوان کریمی1

 

اول

ناحیه ای

 

علوم تجربی (مسابقه اشکال یابی سوال امتحانی درس علوم تجربی پایه نهم ) 

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا احسانی

کهک

کوثر

 

اول

استانی

2

مهناز مروتی

1

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

3

محدثه طالقانی

1

خدابخشی

 

دوم

استانی

 

علوم تجربی(آزمون آنلاین زمین شناسی کتاب راهنمای معلم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

ریحانه تمکین

2

ملاصدرا

 

اول

استانی

2

اعظم نیکوبیان کاری

1

شاهد رضویه

 

اول

استانی

3

علیرضا  مرتضی پور

2

امام رضا(ع)

 

اول

استانی

4

محمد علی حجتی پور

3

امام حسن مجتبی(ع)

 

دوم

استانی

5

مریم نوریان

3

اخوان کریمی

 

اول

ناحیه ای

 

ادبیات فارسی(آزمون آنلاین کتابخوانی با موضوع خلاقیت در نگارش از فصول اول و سوم کتاب یادگیری آسان نگارش و ویرایش)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه سادات ابوطالبی

4

شهید هندویان

 

اول

استانی

2

حمید عباسی

3

شهید باهنر

 

سوم

استانی

3

محبوبه گلفشان

2

جوادالائمه(ع)

 

اول

ناحیه ای

 

عربی (آزمون آنلاین از راهنمای عربی پایه هشتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

کبری زند

3

قاضی طباطبایی

 

اول

استانی

2

حسن فداکار

3

امام حسن مجتبی(ع)2

 

دوم

استانی

3

آرزو توکلی

3

اخوان کریمی

 

دوم

استانی

4

فاطمه داوی دیوا

4

مهر ماندگار

 

سوم

استانی

5

زهرا  حسینی رکن آبادی

4

ایزدی

 

سوم

استانی

6

علی اسکندری

4

شهید دانش پژوه

 

سوم

استانی

7

فاطمه  شکی

4

مهر ماندگار

 

سوم

استانی

8

مرتضی آزادی

4

آیت ا... ظاهری

 

سوم

استانی

9

ابوالفضل  اسماعیلی

3

بعثت

 

سوم

استانی

 

پیام های آسمان (مسابقه آنلاین با عنوان نگاهی نوین به انقلاب اسلامی)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

شمس الدین گودرزی

3

ملک لو

 

اول

استانی

2

حسین دباج ابرغان

4

محمدی کاشانی

 

اول

استانی

3

آرزو  توکلی

3

اخوان کریمی

 

اول

استانی

4

مریم خلیقی

1

قائمیه

 

دوم

استانی

5

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

 

دوم

استانی

6

احمد  صفری

3

ملک لو

 

دوم

استانی

7

عبداله راهی

4

دانش پژوه2

 

اول

ناحیه ای

8

محرمعلی برقراری

3

بعثت2

 

دوم

ناحیه ای

 

کاروفناوری(فراخوان طرح درس نویسی براساس طرح درس ملی)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فرشته احمدی

2

جواد الائمه(ع)

 

اول

استانی

2

زهرا  بابایی

2

اسحاق حسینی

 

اول

استانی

3

زهرا چهره قانی

2

نرجس

 

اول

استانی

4

محبوبه قدیری

1

حاج صادقیان

 

دوم

استانی

5

فاطمه  نجفی

1

حضرت فاطمه(س)

 

دوم

استانی

6

خدیجه چراغی

2

فاطمیه2

 

دوم

استانی

 

کار وفناوری (فراخوان راهبری انتخاب رشته و پشتیبانی برنامه هدایت تحصیلی)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا چهره قانی

2

نرجس

 

اول

استانی

2

فرشته احمدی

2

جواد الائمه(ع)

 

اول

استانی

3

سیدعلی باقری طباطبایی

1

امام موسی صدر

 

اول

استانی

4

محمدرضا نوری

1

کرباسچی

 

اول

استانی

5

فاطمه حسینی

2

نبوت

 

دوم

استانی

6

خدیجه اسلامی نیا

2

فجر

 

دوم

استانی

7

زهرا نشرغلامی

1

مکتبی

 

دوم

استانی

8

اشرف بغدادی

1

مکتبی

 

دوم

استانی

9

علی اکبر غلامی

2

مرسلین1

 

سوم

استانی

10

حسین کابلی

2

صادقیه

 

سوم

استانی

 

سنجش و ارزشیابی آموزشی (آزمون آنلاین با عنوان ارزشیابی)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم نوریان

3

اخوان کریمی

 

اول

استانی

2

اکرم اسماعیلی

1

حیات

 

اول

استانی

3

محمد علی حجتی پور

3

امام حسن مجتبی(ع)2

 

اول

استانی

4

جواد  ده پرور

1

حافظ

 

اول

استانی

5

مریم نیکو گفتار

3

برقعی2

 

اول

استانی

6

آرزو  توکلی

3

اخوان کریمی

 

دوم

استانی

7

پیمان رهنما

4

ثقفی

 

سوم

استانی

8

علی اکبر کمالیان

4

امام حسن مجتبی(ع)

 

اول

ناحیه ای

 
 

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه اول (سال تحصيلي99-1398)

مطالعات اجتماعی (فراخوان مقاله نویسی با عنوان آسیب های اجتماعی کلاس من (پایه هشتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

پروین مختاری حاجی کندی

2

هدف 1

دوم

استانی

2

مریم عابد

2

اسحاق حسینی

سوم

ناحیه ای

3

سعیده میرانی

خلجستان

حجاب قاهان

سوم

ناحیه ای

 

مطالعات اجتماعی (آزمون آنلاین با عنوان آشنایی با حقوق و مسئولیت های زن در خانواده)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

احمد صفری

3

پژوهش

اول

استانی

2

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

اول

استانی

3

شمس الدین گودرزی

3

ملک لو

اول

استانی

4

مریم خلیقی

1

قائمیه

اول

استانی

5

پروین مختاری حاجی کندی

2

نرجس

اول

استانی

6

مریم فضلی

2

فاطمیه

اول

ناحیه ای

7

علی اکبر کمالیان

4

امام حسن مجتبی(ع)

دوم

ناحیه ای

8

مریم شجری کاشانی

4

شهید هندویان

دوم

ناحیه ای

9

زهرا الیاسی

4

 ایمان

دوم

ناحیه ای

10

لیلا گائینی

3

فتح المبین

دوم

ناحیه ای

11

شهناز حبیبی

1

جهان بین

دوم

ناحیه ای

 

ریاضیات (آزمون آنلاین با عنوان سنجش واندازه گیری )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه عنبر حیدری

3

عدالت

اول

ناحیه ای

2

افسانه فهیمی

3

 برقعی

دوم

ناحیه ای

3

حسین رضاییان جعفری

کهک

شهید صدر

سوم

ناحیه ای

4

فاطمه بیطرفان

3

 برقعی

سوم

ناحیه ای

5

طیبه چنگیزی

4

امام محمد باقر(ع)

سوم

ناحیه ای

6

فرح لباف

4

شهید علوی

سوم

ناحیه ای

 

پیام های آسمان(فراخوان شیوه های نوین و جذاب در تدریس قرآن)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زینب محمدی آرانی

1

حضرت زهرا(س)

دوم

استانی

2

فرانک صفی خانی

1

قائمیه

دوم

ناحیه ای

 

علوم تجربی (فراخوان طراحی سوال استاندارد پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اعظم نیکوبیان

1

نیایش

اول

استانی

2

معصومه روزیه

2

19دی

دوم

استانی

3

رضا نصیری

1

دکتر سیدی

دوم

استانی

4

محمد حجتی

3

صادقیه

سوم

استانی

5

مهناز مروتی

1

حضرت زهرا(س)

سوم

استانی

 

آمادگی دفاعی (فراخوان طراحی سوالات استاندارد از کتاب پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

جنت ترک زاده

3

میعاد1

اول

استانی

2

فیروز یغمایی

1

شهید محمد منتظری

دوم

استانی

3

فاطمه ترابی راد

2

فاضلی

سوم

استانی

4

فاطمه ماندگاران

2

فاتحی2

سوم

استانی

 

آمادگی دفاعی (فراخوان برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی"یادواره شهدا")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اکرم رسایی پور

3

ریحانه

اول

استانی

 

آمادگی دفاعی (مسابقه تولید محتوای الکترونیکی پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

جنت ترک زاده

3

میعاد1

اول

استانی

2

سعید خداوردوئی

4

شهید رجایی

دوم

استانی

3

شکرا... بینایی

3

کیکاوسی1

سوم

استانی

 

ادبیات فارسی (مسابقه‌ انتخاب سوال برتر فارسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فیروز ولی‌زاده

2

امام خمینی 2

اول

استانی

2

معصومه افتخاری

1

شاهد رضویان

سوم

استانی

3

فاطمه روحی دهبنه

1

نیایش

اول

ناحیه ای

4

کلثوم حسن‌خانی

3

میعاد 1

دوم

ناحیه ای

 

آمادگی دفاعی (مسابقه نگارش طرح درس پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه آقا حسنی

1

مکتبی

اول

استانی

 

ادبیات فارسی (مسابقه مشاعره)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه روحی دهبنه

1

نیایش

سوم

استانی

2

کلثوم حسن‌خانی

3

میعاد 1

سوم

استانی

3

فاطمه مهدوی

2

شهیدین پور محمدی

سوم

استانی

 

ریاضیات (فراخوان تهیه داستان ها و رفتارهای خلاق دانشمندان و ریاضی دانان هنگام حل یک مسئله علمی به منظور بیان در کلاس های درس)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

نهضت سادات موسوی

4

شهید فلاحی

اول

استانی

2

مریم ملا آقاجانی

1

شاهد رضویان

سوم

استانی

 

عربی (مسابقه تهیه و تولید دست سازه های کمک آموزشی با محوریت واژه ها)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه زاهد مقدم

کهک

کوثر

اول

استانی

2

مریم ربیعی

2

حضرت رقیه (س)

اول

استانی

3

مریم سلیمانی خواه

کهک

مهدیه

سوم

ناحیه ای

 
 

 

شيوه نامه گروه های آموزشی متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)
اطلاعیه اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان درباره پاسخگویی به سوالات دانش آموزان از طریق کلینیک مجازی

هفتمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
ساعت
18/30
روز
یک شنبه
تاريخ
98/12/11
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان طراحی حروف گرافیکی
گروه درسي
فرهنگ و هنر
رديف
3

همکاران محترم :

جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه علوم و فنون برگزار می شوند به علت نبود مکان پارک، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

 

چهارمین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 99- 1398 )

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای - استانی
مهلت ارسال آثار
98/12/07
تا پایان اردیبهشت 99
موضوع
ارسال گزارش برگزاری نمایشگاه  دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران
فراخوان تهیه مقاله ، تالیف یا ترجمه کتاب همکاران مولف در حیطه ارزشیابی با رویکرد مشارکتی (تمامی دبیران دوره ی اول متوسطه)
گروه درسي
آمادگی دفاعی
دبیرخانه سنجش و ارزشیابی آموزشی
رديف
1
2

شيوه نامه سومين دوره مسابقات آزمایشگاهی دبيران علوم تجربی (سال تحصیلی 99-1398)
ششمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
سالاریه ،فلکه پیچک، مدرسه میثم ،سالن میثم
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
نیروگاه ، توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
ساعت
18/30
18/30
18/30
9
10/30
روز
چهار شنبه
یک شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
98/11/02
98/11/06
98/11/06
98/11/17
98/11/24
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان خلاقیت و طراحی سوالات باز پاسخ
کارگاه آموزشی با عنوان طراحی تکالیف سنجش عملکردی
کارگاه آموزشی با عنوان طراحی تکالیف سنجش عملکردی
کارگاه آموزشی با عنوان دوخت شماره دوزی
کارگاه آموزشی با عنوان جذاب سازی و فعال سازی کلاس درس مطالعات
گروه درسي
ریاضـیات
عـربی
مطالعات اجتماعی
کارو فناوری
مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3
4
5

همکاران محترم :

جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه علوم و فنون برگزار می شوند به علت نبود مکان پارک، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

تازه ترین مطالب گروه ها