تابلو اعلانات

اسامی مدارس هــدف در طـــرح درس پــژوهی (سال تحصیلی 97-1396)

معاون آموزشی
مهدی تهرانی
 مریم حاصلیان
حسین درودگر
خدیجه سهرابی فروهر
سید حسین احمدی
طاهره علی آبادی بیدگلی
ساجده توانا
حمید نوروزی
تلفن آموزشگاه
37749651
37758689
38801617
36615030
38900315 38900651
36634440
32931084
32921054
جنسیت
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
دخترانه
پسرانه
نام و نام خانوادگی مدیر
حسین فرد
زهرا سلطانی
محمود صالحی
زهره عندلیب
محمد رضا مسجدی
زهراعموحسنی
معصومه طباطبایی
سید محسن فخاری
ناحیه / منطقه
1
1
2
2
3
3
4
4
نام آموزشگاه
شهید منتظری 1
شاهد رضویان
مهدوی 1
شاهد حضرت رقیه(س)
شاهد نمازی خواه
شهید برقعی 2
شهیدفلاحی
شهید رجایی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

 

نهمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه دبیرخانه قرآنی
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه ریاضیات
چهار راه غفاری،خ ایستگاه، بین ک 7و9 خانه علوم وفنون
ساعت
9-23
9-23
18/30
روز
چهارشنبه
چهارشنبه
یک شنبه
تاريخ
96/12/9
96/12/16
96/12/20
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شادی در اسلام
کارگاه آموزش مجازی با عنوان طرح درس الکترونیکی با رویکرد ملی
کارگاه آموزشی با عنوان مکالمه عربی (سطح 2)
گروه درسي
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
ریاضیات
عربی
رديف
1
2
3

هشتمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
ساعت
18:30
8:30
10
روز
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/12/2
96/12/3
96/12/3
موضوع
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
گروه درسي
ریاضیات/پیام های آسمان/کاروفناوری
ادبیات فارسی/عربی/ آمادگی دفاعی
فرهنگ و هنر/ زبان انگلیسی/ مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3

 

اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396)

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
96/10/20
96/10/24
96/10/24
موضوع
آزمون آنلاین سوالات مشابه تیمز (مرحله اول)
مسابقه آنلاین کتاب نهم بخش جغرافیا فصل اول گوی آبی
اجرایی آزمون آنلاین با عنوان ASSESSMENT
گروه درسی
ریاضیات
مطالعات اجتماعی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3

 

هفتمین مرحله كارگاه آموزشي گروه مدیـران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خیابان  لواسانی (ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان استان قم
ساعت
10 صبح لغایت 12
روز
پنج شنبه
تاريخ
96/12/03
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع: 1- نظارت بالینی و درس پژوهی 2- بهداشت روان
گروه درسي
مـدیـران (متوسطه اول و دوم )
رديف
1

 

سومین مرحله مسابقات و فراخوان های گروه های آموزشی دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

نوع تقدیر
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/11/15
96/11/15
96/12/2
96/11/30
96/11/30
96/12/15
96/12/16
97/1/22
96/11/8
96/12/20
97/1/19
97/1/20
اسفندماه
23/11/23
97/1/22
96/12/6
96/12/13
موضوع
فراخوان طراحی سوال انشای برتر و انشای همکار (طبق شیوه نامه موجود در سایت)
فراخوان تولید محتوا بر مبنای ارزشیابی عملکردی (ساخت یک بازی بر مبنای درس چهارم کتاب فارسی نهم)
فراخوان طراحی سوال قرآن پایه نهم نوبت دوم در قالب CD
طراحی و تالیف محتوای درس قرآن پایه ی هفتم بر اساس نقد کتاب موجود
طراحی سوالات عملکردی دروس کتاب­ پیام­های آسمان پایه نهم
فراخوان طراحی سوالات پیام های آسمان پایه نهم (نوبت دوم)
فراخوان طرح درس  الکترونیکی با رویکرد ملی
فراخوان جشنواره نوآوری در فرآیند آموزشی (درس پژوهی)
مسابقه روش تدریس روایت نگاری درس دهم عربی پایه هفتم
فراخوان تهیه درس افزار آموزشی درس عربی (سه پایه)
 مسابقه طراحی مکالمه از محتوای کتاب عربی (سه پایه)
فراخوان متن­های خلاقانه درس عربی (متن نویسی)
 مسابقه(تئوری- عملی) آزمایشگاهی درس علوم تجربی (ویژه دبیران علوم)
نوآوری در بازارچه
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب کارو فناوری
فراخوان طراحی سوالات امتحانی عملکردی به صورت تیمی و گروهی
فراخوان بهترین روش­های تدریس (سه پایه)
گروه درسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
پیام های آسمان
پیام های آسمان
پیام های آسمان
پیام های آسمان
ریاضیات
ریاضیات
عربی
عربی
عربی
عربی
علوم تجربی
کارو فناوری
کارو فناوری
مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

پنجمین مرحله كارگاه های آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
از طریق سایتqomgt.ir  ← صفحه گروه پیام های آسمان
میدان شهید محلاتی،بلوار محلاتی،دبیرستان نمونه دولتی سیدی
میدان شهید محلاتی،بلوار محلاتی،دبیرستان نمونه دولتی سیدی
اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایتqomgt.ir  ← صفحه گروه ریاضیات
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir ← صفحه گروه عربی
ساعت
9-23
9/30
15
9
18/30
9-23
10
18/30
18/30
9-23
روز
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
یک شنبه
تاريخ
96/11/1
96/11/5
96/11/5
96/11/12
96/11/14
96/11/18
96/11/19
96/11/23
96/11/24
96/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با موضوع قدرت نرم ، جنگ نرم
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی (ویژه خواهران)
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی (ویژه برادران)
کارگاه آموزشی با موضوع افت تحصیلی دانش آموزان و مشاعره مکتوب( ویژه ی دبیران ناحیه 1و4)
کارگاه آموزشی با موضوع بناهای تاریخی و معماری سنتی ایران و تزئینات معماری
کارگاه آموزش مجازی با موضوع نوآوری در فرآیند تدریس
کارگاه آموزشی با موضوع راه های تبدیل و تاثیر باورهای دینی در دانش آموزان و عمل به آن
کارگاه آموزشی با موضوع کاربرد تئوری انتخاب در کلاس درس
کارگاه آموزشی با موضوع قضا و قدر در قرآن
کارگاه آموزش مجازی با موضوع مکالمه از محتوای کتاب عربی (هر سه پایه)
گروه درسي
پیام های آسمان
کارو فناوری
کارو فناوری
ادبیات فارسی
فرهنگ و هنر
ریاضیات
پیام های آسمان
مطا لعات اجتماعی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
عربی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

دومین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97- 1396)

نوع تقدیر
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/10/30
96/11/4
96/12/2
96/10/30
موضوع
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه 96
فراخوان برگزاری یادواره شهدا و قهرمان بومی استان و دعوت از ایثارگران دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم
برگزاری نمایشگاه دفاعی از فعالیت ها و آثار دبیران و دانش آموزان
فراخوان طراحی و نگارش آزمون های دو مهارت نوشتاری و خوانداری(10 نمره ای)
گروه درسی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4

چهارمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه گروه  علوم تجربی
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه دبیرخانه توسعه قرآنی
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه ،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه  گروه ریاضیات
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه  گروه پیام های آسمان
ساعت
10
9:30
15
9
10
9:30
15
9-23
9-23
8-12
9:30
15
8-12
9-23
9-23
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
یکشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
تاريخ
96/10/7
96/10/7
96/10/7
96/10/13
96/10/14
96/10/14
96/10/14
96/10/17
96/10/20
96/10/21
96/10/21
96/10/21
96/10/26
96/10/27
96/10/27
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع reading  and  writing
کارگاه آموزشی با موضوع کاشی کاری ویژه خواهران (2)
کارگاه آموزشی با موضوع کاشی کاری ویژه برادران (2)
کارگاه نقد و بررسی وآشنایی با کتاب های جدید التالیف ویژه دبیران جدید الورود
کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های شادی آفرین در تدریس
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (2) ویژه خواهران
کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (2)ویژه برادران
کارگاه آموزش مجازی با موضوع کار با میکروسکوپ و نمونه گیری
کارگاه آموزش مجازی با موضوع شگفتی های علمی قرآن
 همایش علمی،آموزشی با محوریت تدریس کتاب جدید التالیف پایه دهم (فصل اول و دوم ) و نظارت بالینی
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (3) ویژه خواهران
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (3)ویژه برادران
برگزاری همایش  با موضوع نوشتن خلاق
کارگاه آموزش مجازی با موضوع حل مساله با رویکرد تیمز
کارگاه آموزش مجازی با موضوع  تقویت هویت ملی – مصرف تولیدات داخلی
گروه درسي
زبان انگلیسی
کارو فناوری
کارو فناوری
ریاضیات
پیام های آسمان
کارو فناوری
کارو فناوری
علوم تجربی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
آمادگی دفاعی
کارو فناوری
کارو فناوری
ادبیات فارسی
ریاضیات
پیام های آسمان
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

تازه ترین مطالب گروه ها