جئوجبرا

با سلام خدمت همکاران محترم

در سه جدول زیر، پروژه های جئوجبرا (همراه با فایل pdf تحلیل محتوایی آن ها) و نیز تحلیل ویدئویی آن ها را ملاحظه می فرمایید که به مرور تکمیل خواهد شد. این فایل ها بر اساس برنامه ی عملیاتی دبیرخانه انجام می شود و نیز راهنمایی برای ضمیمه ی شماره ی 3 ی آن خواهد بود. از همکاران عزیز خواهشمندیم پیشنهادات و انتقادات خود را در گروه جئوجبرای پیام رسان سروش و نیز در سایت دبیرخانه ارائه فرمایند.

با تشکر

دبیرخانه کشوری ریاضیات - متوسطه اول

 

ردیف

لینک

فرمت و
حجم فایل

توضیح

1

دانلود پروژه اول جئوجبرا
نمایش خلاصه ای از پروژه اول

659KB

zip

فعالیت 4
صفحه 42 کتاب ریاضی هفتم

2

دانلود پروژه دوم جئوجبرا
نمایش خلاصه ای از پروژه دوم

728KB

zip

فعالیت 2
صفحه 46 کتاب ریاضی هفتم
3 دانلود پروژه سوم جئوجبرا
نمایش خلاصه ای از پروژه سوم
 

560KB

zip

تمرین 3
صفحه 50 کتاب ریاضی هفتم
4

دانلود پروژه چهارم جئوجبرا

نمایش خلاصه ای از پروژه چهارم:
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم

 

718KB

zip

تمرین 5
صفحه 53 کتاب ریاضی هفتم
 

ردیف

دانلود فایل های ویدئویی آموزش پروژه های جئوجبرا
ویژه ی دبیرخانه ی ریاضی کشوری
متوسطه ی اول

1

آموزش پروژه اول جئوجبرا بخش اول (فرمت mp4 و حجم 27MB)

2

 

 

ردیف

تماشای فایل های ویدئویی جئوجبرا در سایت آپارات

1

فایل اول جئوجبرا   بخش اول - 12 دقیقه

2

 

 

جئوجبرا

با سلام خدمت همکاران محترم

در دو جدول زیر، پروژه های جئوجبرا و نیز تحلیل ویدئویی آن ها را ملاحظه می فرمایید که به مرور تکمیل خواهد شد. این فایل ها بر اساس برنامه ی عملیاتی دبیرخانه انجام می شود و نیز راهنمایی برای ضمیمه ی شماره ی 3 ی آن خواهد بود. از همکاران عزیز خواهشمندیم پیشنهادات و انتقادات خود را در گروه جئوجبرای پیام رسان سروش و نیز در سایت دبیرخانه ارائه فرمایند.

با تشکر

دبیرخانه کشوری ریاضیات - متوسطه اول

 

ردیف

لینک

فرمت و
حجم فایل

توضیح

1

پروژه اول جئوجبرا

71KB

zip

فعالیت 4 صفحه
42 کتاب ریاضی هفتم

2

فایل اول جئوجبرا 
(فایل ویدئویی )
 بخش اول

27MB

mp4

فعالیت 4 صفحه
42 کتاب ریاضی هفتم

 

ردیف

تماشای فایل های ویدئویی جئوجبرا

1

فایل اول جئوجبرا   بخش اول - 12 دقیقه

2