مسابقه حضوری

مسابقه حضوری با موضوع معرق کاری ویژه دبیران کار و فناوری 

این رویداد در روز پنج شنبه 6 اردیبهشت ماه در دبیرستان شهید غفاری برگزار می گردد.

وسایل لازم و نحوه اجرای مسابقه متعاقبا در گروه استان اطلاع رسانی می شود.