تابلو اعلانات

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

 عربی(انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی نوبت اول پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه ناصری

 

4

غ هدی

استانی

اول

2

سیده فاطمه غفاری

 

4

فرزانگان

استانی

اول

3

مهدی محمد پور

 

کهک

شهید بهشتی

استانی

اول

4

معصومه غروی

 

2

شهیدین پور محمدی

استانی

اول

5

رقیه بهرامی

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

دوم

6

فهیمه بخشی

 

1

شهیدین فاطمی

استانی

دوم

عربی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی نوبت اول پایه هشتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم نوروزی

 

4

شهید میثمی

استانی

اول

2

زکیه صابر

 

4

هدایت

استانی

اول

3

فاطمه شکی

 

4

فرزانگان

استانی

اول

4

وحید زندیان

 

2

حضرت علی اکبر (ع)

استانی

اول

5

 اعظم نوفلاح

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

دوم

6

راضیه ساریجلو

 

4

غ بشری

استانی

دوم

 
 

عربی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی نوبت اول پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اشرف میرزا آقایی

 

3

شهید برقعی 2

استانی

اول

2

آرزو توکلی

 

3

اخوان کریمی

استانی

اول

3

معصومه اکبری

 

1

حضرت فاطمه (س)

استانی

اول

4

زینب محمدی آرانی

 

4

شهدای شلمچه

استانی

اول

5

جواد حدادی

 

4

غ دکتر حسابی

استانی

اول

6

معصومه سلیمانی

 

4

علی بن موسی الرضا (ع)

استانی

دوم

7

آناهیتا هادیان

 

جعفرآباد

فاطمیه قاهان

استانی

دوم

 

علوم تجربی (انتخاب سوال برترامتحانات داخلی پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اعظم نیکوبیان

 

1

نیایش

استانی

اول

2

فاطمه داوودی

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

اول

3

مهدی عابدینی

 

4

اصحاب کساء

استانی

اول

4

 الهام بادی

 

4

غ هدی

استانی

دوم

5

آمنه قربانی

 

4

غ هدایت

استانی

دوم

6

منصوره ملکی توانا

 

4

غ هدایت

استانی

دوم

7

حسن علی خشتی

 

4

غ امام حسن مجتبی (ع)

استانی

دوم

 

علوم تجربی (انتخاب سوال برترامتحانات داخلی پایه هشتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اعظم نیکوبیان

 

1

نیایش

استانی

اول

2

مریم نوریان

 

3

شهیده قضایی

استانی

اول

3

بتول اثنا عشری

 

2

شاهد حضرت رقیه(س)

استانی

اول

4

بهجت آزاد

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

اول

5

رضا نصیری

 

1

دکتر سیدی

استانی

اول

 

ریاضیات ( تولید محتوای الکترونیکی از مفاهیم  پایه و کلیدی کتاب های ریاضی) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سکینه خوشنام

 

2

جوادالائمه (ع)

استانی

سوم

2

محمد جواد بیطرفان

 

4

آیت ا... ظاهری

ناحیه ای

اول

3

مریم شعبانی

 

4

حاج محمد منتظری

ناحیه ای

اول

4

نهضت سادات موسوی  

4

شهید فلاحی

ناحیه ای

اول

 

علوم تجربی (انتخاب سوال برترامتحانات داخلی پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه مطواعی

 

4

غ مهدیه رستگاران

استانی

اول

2

عاطفه موسوی  کبیر

 

2

شهدای شلمچه

استانی

دوم

3

فهیمه رضایی

 

2

نواب صفوی 2

استانی

دوم

 

عربی (مقاله نویسی با موضوع نقد و بررسی تغییرات کتاب های درسی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

علی فاطمی دوست   

 

3

صادقیه

استانی

اول

2

معصومه غروی

 

2

شهیدین پورمحمدی

استانی

اول

3

زینب رضایی فر

 

4

غ هدی

استانی

دوم

 

فرهنگ و هنر (فراخوان نمایشگاه مجازی از آثار دبیران هنرمند )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سعیده تلخابی

 

2

بوعلی سینا 1

استانی

اول

2

اعظم نیکو بیان

 

1

نیایش

استانی

اول

3

زهرا هادی گل

 

3

اخوان کریمی

استانی

اول

4

منصوره محمودی

 

3

سمیه

استانی

اول

5

فاطمه سادات رجائی

 

4

توحید

استانی

اول

6

نجمه اکبری

 

2

فرزانگان اسحاق حسینی

استانی

اول

7

فهیمه توتونچی

 

4

شاهد اشراقی

استانی

اول

8

سمانه یاری

 

4

بشری

استانی

اول

9

محبوبه حسنی پناه

 

4

هدی

استانی

اول

10

طیبه گلستانی

 

2

برقعی

استانی

اول

11

مهدی مردی

 

4

شهید رجایی

استانی

اول

12

مهری میرزابابایی

 

3

طاهباز

استانی

دوم

 

عربی(آزمون آنلاین با موضوع تغییرات کتاب های عربی سه پایه) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

جواد ده پرور

 

1

حافظ

استانی

اول

2

معصومه  بخشعلی زاده

 

3

حاج  جعفر طاهباز

استانی

اول

3

سیده زهرا  موسوی

 

2

هدف

استانی

اول

4

زهره لطفی

 

1

شهیدین فاطمی

استانی

اول

5

فاطمه داودی دیوا

 

4

مهر ماندگار۲

استانی

دوم

6

معصومه  اکبری

 

1

حضرت فاطمه (س)

استانی

دوم

7

معصومه  شهری پور بازكیائی

 

1

قائمیه

استانی

دوم

8

معصومه غروی

 

2

پور محمدی

استانی

دوم

9

کبری کرم زاده

 

4

نفیسه

استانی

دوم

10

فاطمه چراغی

 

3

زرین اقبال

استانی

دوم

11

رقیه بهرامی

 

2

نفيسه فاضلي

استانی

دوم

12

صدیقه ناظم شهر رضا

 

4

شهدای شلمچه

استانی

دوم

13

طیبه مطلبی

 

4

مهر ماندگار 1

ناحیه ای

اول

14

لیلا كلانتری خلیل آباد

 

2

جوادالائمه (ع)

ناحیه ای

اول

15

بتول صمدی جم

 

2

شاهد حضرت رقیه (س)

ناحیه ای

اول

16

بهر علی رضایی

 

2

باهنر1

ناحیه ای

اول

17

اشرف میرزا آقایی

 

3

برقعی2

ناحیه ای

اول

18

محمد رضا رجبلو

 

3

امامت 1

ناحیه ای

اول

19

معصومه عروجلو

 

4

 ایران

ناحیه ای

اول

20

محبوبه احسانی

 

کهک

عفاف

ناحیه ای

دوم

21

حسن عبادی

 

1

حافظ ٢

ناحیه ای

دوم

22

احمد صادقی

 

1

امیرکبیر

ناحیه ای

دوم

23

اعظم آیتی

 

4

 شهید قرائتی

ناحیه ای

دوم

24

سوده حسنی سعدی

 

4

شاهد اشراقی

ناحیه ای

دوم

25

معصومه حسامی

 

3

باقریه2

ناحیه ای

دوم

26

ربابه دوست پناهی

 

1

شهید آوینی

ناحیه ای

دوم

27

ابراهیم علی محمدی‌صارم

 

4

رجایی

ناحیه ای

دوم

 

پیام های آسمان(آزمون آنلاین با موضوع معاد و نفخ صور) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهره باستان

 

جعفرآباد

حضرت معصومه(س)

استانی

اول

2

مریم طاهری

 

4

شهید هندویان

استانی

اول

3

زهرا مختص آبادی

 

1

حضرت زهرا(س)

استانی

اول

4

فریبا رضایی

 

2

شاهد حضرت رقیه(س)

استانی

دوم

5

فرشته گلچی

 

1

شاهد رضویان

استانی

دوم

6

مرتضی عابد

 

کهک

حکمت لنگرود

استانی

دوم

7

فاطمه داوودی دیوا

 

4

مهرماندگار2

ناحیه ای

اول

8

زهرا محمد زاده

 

2

نرجس

ناحیه ای

اول

9

لیلا کلانتری خلیل آباد

 

2

حضرت جوادالا ئمه(ع)

ناحیه ای

اول

10

معصومه قنبری

 

3

شهیده قضایی

ناحیه ای

دوم

11

اعظم نوفلاح

 

2

نفیسه فاضلی

ناحیه ای

دوم

12

فهیمه بخشی

 

1

حاج صادقیان

ناحیه ای

دوم

13

عذرا عبدالهی

 

1

حیات

ناحیه ای

دوم

14

ربابه دوست پناهی

 

1

شهید آوینی

ناحیه ای

دوم

15

پروین مختاری حاج کندی

 

2

محدثه

ناحیه ای

دوم

16

مرتضی ارجمندنیا

 

کهک

آزادگان

ناحیه ای

دوم

 

پیام های آسمان (طراحی سوالات پیام های آسمان  پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سمیه تفتی

 

1

غ امام علی النقی(ع)

استانی

اول

2

فاطمه حقگو

 

3

عسگری جمکرانی

استانی

اول

3

لیلا مددی

 

3

شرف

استانی

اول

4

شهناز حبیبی

 

1

مکتبی

استانی

اول

5

الهه فیروزی

 

4

غ هدی

استانی

اول

6

رقیه بهرامی

 

2

نفیسه فاضلی

استانی

اول

7

لعیا مرادی

 

4

غ توحید

استانی

اول

8

حسین قبادی پور

 

1

شهید فخاری 2

استانی

اول

9

علی جوکار

 

1

شهید کریمی

استانی

اول

10

زهرا فاضل

 

4

غ هدایت

استانی

اول

11

حسن صادق آبادی

 

4

اصحاب کساء

استانی

اول

 

عربی (طراحی سوالات عملکردی پایه هشتم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فرشته گلچی

 

1

شاهد رضویان

استانی

اول

2

زینب رضایی فر

 

4

غ هدی

استانی

اول

 

عربی (طراحی سوالات عملکردی پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه ناصری

 

4

غ هدی

استانی

اول

 

عربی (طراحی سوالات عملکردی پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه غروی

 

2

شهیدین پورمحمدی

استانی

اول

 

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

سنجش و ارزشیابی (آزمون آنلاین از محتوای تلویزیونی با رویکرد ارزشیابی و سنجش (مرحله اول)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

حسن ندرلو

2

نور 2

ناحیه ای

دوم

2

حمید جعفری

2

فاتحی 1

ناحیه ای

دوم

3

جواد ده پرور

1

حافظ

ناحیه ای

سوم

4

مریم  غلامی

4

مهرماندگار1

ناحیه ای

سوم

5

قاسم یوسفی

2

علی اکبر(س) 2

ناحیه ای

سوم

6

نفسیه ژیان

1

شاهد رضویان

ناحیه ای

سوم

7

نعمت ا... فروغی

2

فرقانی2

ناحیه ای

سوم

زبان انگلیسی (مسابقه علمی آنلاین از محتوای کتابPractical English )

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

غزاله بحرینی

1

خوش رفتار

استانی

اول

زهرا موسوی

2

حجاب

استانی

اول

معصومه حیدری

4

شرف

استانی

اول

مریم نیکو گفتار عزیز

3

فاطمیه 1

استانی

اول

ابولفضل یغمایی فیروز

1

منتطری

استانی

دوم

زهره دهاقانی نیکو

3

باقریه

استانی

دوم

ریاضیات (طراحی سوالات استاندارد نوبت اول پایه هشتم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

داود زارع

4

دکتر حسابی

استانی

اول

2

معصومه فاضلی

1

خداپرست

استانی

دوم

3

پیمان رهنما

4

ولی عصر(عج) 1

استانی

سوم

 

ریاضیات (طراحی سوالات استاندارد نوبت اول پایه نهم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا سلیمانی

1

خدا بخشی

استانی

اول

2

سکینه خوشنام

2

جواد الائمه (ع)

استانی

دوم

3

سید محمد هاشمیان

3

امام حسن مجتبی (ع) 1

استانی

سوم

زبان انگلیسی (طراحی سوالات برتر پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

الهه طباخیان

4

هدایت

استانی

اول

2

علی کوچک زاده

3

 شهید یوسفلو

استانی

اول

3

طاهره حکم اللهی

3

اخوان کریمی

استانی

اول

 زبان انگلیسی (طراحی سوالات برتر پایه هشتم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهره عزیزاللهی

4

شهید نصیری

استانی

اول

2

معصومه حیدری

3

شرف

استانی

اول

3

سعیده بهرامی مقدم

4

امام محمدباقر(ع)

استانی

اول

زبان انگلیسی (طراحی سوالات برتر پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

شیرین دخانچی

2

شاهد حضرت رقیه (س)

استانی

اول

2

طاهره بهرمن

4

توحید

استانی

اول

3

محمد وکیلی

3

بحرالعلوم

استانی

اول

زبان انگلیسی (جشنواره تدریس تعاملی درس زبان انگلیسی " کشوری" )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهره دهاقانی نیکو

3

عسگری جمکرانی

استانی

اول

2

مریم گایینی

2

اسحاق حسینی

استانی

سوم

3

 محمد باقر نوری

1

شهید چاهی

استانی

سوم

علوم تجربی ( آزمون آنلاین زمین شناسی از کتاب راهنمای معلم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم نوریان

3

اخوان کریمی

استانی

اول

2

زهرا پاکدامن

1

امام هادی (ع)

استانی

اول

3

زکیه رحیمی محمدی

2

شاهد حضرت رقیه(س)

استانی

اول

4

فاطمه اسماعیل زاده

کهک

کوثر

استانی

اول

5

فاطمه داودی

2

نفیسه فاضلی

استانی

اول

6

ریحانه تمکین

2

ملاصدرا

استانی

اول

7

محمدعلی حجتی پور

3

صادقیه

استانی

اول

8

اعظم نیکوبیان

1

نیایش

استانی

اول

9

قاسم یوسفی

2

علی اکبر(س) 2

استانی

اول

10

علی یوسفی

2

شهید صیاد شیرازی

استانی

اول

11

خدیجه حامدی نژاد

1

شهیدآوینی

استانی

دوم

12

زهرا ملایی

3

فاطمیه 1

استانی

دوم

13

محسن جعفری

2

شهید چاهی 2

استانی

دوم

14

فاطمه کمال پور

4

فرزانگان

استانی

دوم

15

زهرا رضوانی کاشانی

کهک

حانیه صرم

استانی

دوم

16

حسن ندرلو

2

نور 2

استانی

دوم

17

معصومه عالمی فرد

3

قاضی طباطبایی ۲

استانی

دوم

زبان انگلیسی (طراحی آزمون شنیداری پایه هشتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

الهه طباخیان

4

غ هدایت

استانی

اول

2

زهره خبازی

4

غ صهبا

استانی

سوم

3

الهه زارع خردمند

4

غ رستگاران

استانی

سوم

زبان انگلیسی (طراحی آزمون شنیداری پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا جهانگیری

4

فرزانگان

استانی

دوم

2

مریم نیکوگفتار

3

برقعی 2

ناحیه ای

اول

3

مریم علیمحمدی

4

هدایت

ناحیه ای

اول

4

زهرا صادقی

4

شاهد اشراقی

ناحیه ای

اول

زبان انگلیسی (طراحی آزمون شنیداری پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مرضیه صائمی

4

شاهد اشراقی

استانی

دوم

2

راضیه حسنی

4

رستگاران

استانی

دوم

3

فلورا عباسی

4

زرین اقبال

استانی

سوم

4

سکینه صمدی پور

2

فجر2

استانی

سوم

 
 

 

نتایج استانی جشنواره کشوري تجارب زیسته معلمان دوره ی اول متوسطه در قالب پادکست آموزشی (سال تحصیلی 01-1400)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

طیبه پاک نژاد

1

شاهد رضویان

استانی

اول

2

محمد جواد بیطرفان

4

آیت ا... ظاهری

استانی

اول

3

رضا زینل لنگرودی

3

شاهد علی اکبر(س)

استانی

اول

4

سید اکبر موسوی پوران

4

حضرت ولیعصر(عج) 1

استانی

اول

5

نفیسه ژیان

1

شاهد رضویان

استانی

اول

6

غزاله بحرینی

1

شاهد رضویان

استانی

دوم

7

شیرین دخانچی

2

شاهد حضرت رقیه (س)

استانی

سوم

8

نهضت سادات موسوی

4

شهید فلاحی

ناحیه ای

اول

9

مریم ربیعی

2

شاهد حضرت رقیه (س)

ناحیه ای

اول

10

حسین فراهانی

2

شهید زین الدین

ناحیه ای

اول

11

زهرا اسماعیلی

1

شهیدین فاطمی

ناحیه ای

اول

نهمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

مکان
خیابان ایستگاه، بین کوچه  7و  ، 9خانه علوم و فنون
موضوع
تبیین شیوه نامه ششمین دوره جشنواره نوآوري در فرآیند آموزش و یادگیري »با تأکید بر آموزش و یادگیري ترکیبی
ساعت
18/40
تاريخ
1401/02/25
روز
یکشنبه
گروه درسي
تمامی دبیران دوره اول متوسطه
رديف
1

هشتمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

موضوع
تبیین شیوه نامه چهارمین مرحله کشوری  مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی
ساعت
18 تا 19
تاريخ
1401/02/10
روز
شنبه
گروه درسي
علوم تجربی
رديف
1

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه از طریق اسکای روم :  

1-کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

6- جهت دریافت لینک ورود، به صفحه گروه زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

پنجمین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 1401- 1400)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای- استانی
مهلت ارسال آثار
1401/2/20
موضوع
فراخوان طراحی سوالات استاندارد نوبت دوم پایه هفتم
گروه درسي
ریاضیات
رديف
1

شيوه نامه برگزاري ششمین دوره جشنواره نوآوري در فرآيند آموزش و يادگيري (سال تحصیلی 01-1400)
شیوهنامه اجرایی چهارمین دوره مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی (سال تحصیلی 01-1400)
هفتمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

نحوه اجرا
Skyroom
موضوع
ارزشیابی با رویکرد ارتباطی
ساعت
18/30
تاريخ
1400/12/01
روز
یک شنبه
گروه درسي
زبان انگلیسی
رديف
1

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه از طریق اسکای روم :  

1-کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

6- جهت دریافت لینک ورود، به صفحه گروه زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

سومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 1401- 1400)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای -استانی
مهلت ارسال آثار
1400/12/05
موضوع
ارائه راهکارهای خلاقانه ایجاد انس با قرآن در خانه با استفاده از تجارب زیسته موفق آموزشی در قالب word - pdf
گروه درسي
پیام های آسمان
رديف
1

تازه ترین مطالب گروه ها