تابلو اعلانات

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

آمادگی دفاعی (فراخوان طراحی سوال برتر نوبت اول پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زینب حسینی

4

مهرماندگار

اول

استانی

2

فاطمه زهرا صادقی

2

محدثه

دوم

ناحیه ای

 

 

آمادگی دفاعی (فراخوان تجارب ناب تدریس با تاکید بر تهیه و طراحی طرح درس مبتنی بر روش موقعیت محور یا زمینه محور)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

جنت ترک زاده ماهانی

3

میعاد

اول

استانی

2

اکرم رساپور

3

ریحانه

اول

استانی

3

زینب حسینی

4

مهر ماندگار

دوم

ناحیه ای

 

کاروفناوری (فراخوان طرح درس نویسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه حیدری

2

شاهد حضرت رقیه(س)

اول

استانی

2

محبوبه قدیری

1

خوشرفتار

اول

استانی

3

حسن محسنی

4

شهید رجایی

دوم

ناحیه ای

4

زهرا عبادی فرد

4

فرزانگان

دوم

ناحیه ای

5

فرشته احمدی

2

جوادالائمه(ع)

دوم

ناحیه ای

6

زهرا زینوند مقدم

1

خدابخشی

سوم

ناحیه ای

7

حسین کابلی

3

مرسلین1

سوم

ناحیه ای

8

فاطمه ابراهیمی

کهک

کوثر

سوم

ناحیه ای

 

کاروفناوری(فراخوان پروژه خلاقانه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محبوبه نبی زاده چهر

1

شاهد رضویان

اول

استانی

2

معصومه حیدری

2

شاهد حضرت رقیه(س)

اول

استانی

3

خدیجه اسلامی نیا

2

فجر

دوم

ناحیه ای

4

اعظم قلی زاده مقدم

1

حضرت ابوالفضل(ع)

دوم

ناحیه ای

5

طاهره سلیمانی فرد

2

فاطمیه2

دوم

ناحیه ای

6

هنده جنتی دریاکناری

2

بوعلی سینا

سوم

ناحیه ای

7

حمید رضا رحمتی

2

دکترخرمی

سوم

ناحیه ای

8

محمد رضا نوری

1

شهید منتظری

سوم

ناحیه ای

 

علوم تجربی(مسابقه آنلاین با موضوع راهنمای معلم فیزیک سه پایه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مهناز مروتی

1

حضرت زهرا(س)

اول

استانی

2

اعظم نیکوبیان

1

نیایش

دوم

ناحیه ای

3

نیره اعظم دانشمند

4

شهید علوی

سوم

ناحیه ای

 

فرهنگ و هنر(فراخوان نقاشی خط)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره محمودی

3

سمیه

اول

استانی

 

علوم تجربی(آزمون آنلاین راهنمای معلم شیمی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا ملائی

3

قاضی طباطبایی

اول

استانی

2

مریم نوریان

3

اخوان کریمی

دوم

ناحیه ای

3

محمد علی حجتی پور

3

امامت 2

سوم

ناحیه ای

 

علوم تجربی(آزمون آنلاین راهنمای معلم زیست شناسی سه پایه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم نوریان

3

اخوان کریمی

اول

استانی

2

محمد علی حجتی پور

3

امامت

دوم

ناحیه ای

3

نیره اعظم دانشمند

4

شهید علوی

دوم

ناحیه ای

4

قاسم یوسفی

2

مدنی

دوم

ناحیه ای

5

مهری عباس زاده

1

حاج صادقیان

سوم

ناحیه ای

 

ریاضیات(فراخوان انتخاب سوال برتر پایه هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

خدیجه وفاخواه

کهک

کوثر

اول

استانی

2

پیمان رهنما

4

ولیعصر(عج)

دوم

ناحیه ای

3

حسن بهرام طجری

4

ولیعصر(عج)

سوم

ناحیه ای

 

علوم تجربی(مسابقه طراحی سوال استاندارد پایه هشتم نوبت اول)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اعظم نیکوبیان

1

نیایش

اول

استانی

2

رضا نصیری

1

دکتر سیدی

اول

استانی

3

مهناز مروتی

1

حضرت زهرا(س)

دوم

ناحیه ای

4

ریحانه تمکین

2

نرجس

سوم

ناحیه ای

5

معصومه روزبه

2

19 دی سلفچگان

سوم

ناحیه ای

 

پیام های آسمان (فراخوان طراحی سوالات عملکردی پایه هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه قنبری

3

شهیده قضایی

دوم

استانی

2

علی فاطمی دوست

3

صادقیه

دوم

استانی

 

مطالعات اجتماعی (مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه پایه هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

یونس کبیری

3

آل البیت(ع)

اول

استانی

2

مریم عبدا... پور

4

شهید فلاحی

دوم

ناحیه ای

3

خدیجه پورحسینی رکن آباد

1

گیوه چیان

سوم

ناحیه ای

 

کار و فناوری(فراخوان روز کارگاه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علیرضا بختیاری

4

دکتر حسابی

اول

استانی

2

زهرا چهره قانی

2

اسحاق حسینی

اول

استانی

3

محبوبه نبی زاده

1

شاهد رضویان

اول

استانی

4

معصومه حیدری

2

شاهد حضرت رقیه(س)

دوم

ناحیه ای

5

اعظم قلی زاده مقدم

1

حضرت ابوالفضل(ع)

دوم

ناحیه ای

6

حسن محسنی

4

شهید رجایی

دوم

ناحیه ای

 

کار و فناوری(فراخوان آزمون ارتقای سطح دانش و مهارت ارزشیابی عملکردی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حمید رضا رحمتی

2

دکتر خرمی

اول

استانی

2

خدیجه اسلامی نیا

2

فجر

اول

استانی

3

زهرا خاکی

4

شهدای شلمچه

اول

استانی

4

معصومه حیدری

2

حضرت رقیه(س)

دوم

ناحیه ای

5

اعظم قلی زاده مقدم

1

حضرت ابوالفضل(ع)

دوم

ناحیه ای

6

امینه علی پور

4

نفیسه

دوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی( انتخاب سوالات برتر دی ماه پایه هشتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

الهه طباخیان

4

غ هدایت

اول

استانی

2

زهره خبازی علوی

4

غ صهبا

دوم

ناحیه ای

3

معصومه حیدری

3

شرف

دوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی( انتخاب سوالات برتر دی ماه پایه هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهره دهاقانی نیکو

3

شهیده قضایی

اول

استانی

2

زهرا عرب اردستانی

2

شهدای 19 دی

دوم

ناحیه ای

3

محمد ولی خاکدان

3

سید المرسلین

سوم

ناحیه ای

 

عربی(فراخوان متن خلاقانه در قالب داستان های کوتاه با استفاده از واژگان کتاب)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رسول طرفی

1

فرهنگ

اول

استانی

2

زهره لطفی

1

نیایش

دوم

ناحیه ای

3

خدیجه طالقانی

3

فاطمیه

دوم

ناحیه ای

4

خلیل نصاری حسونی

2

شهید صیاد شیرازی

سوم

ناحیه ای

5

عالیه شقایق

4

منتظری

سوم

ناحیه ای

6

کبری زند

3

امام محمد تقی (ع)

سوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی( انتخاب سوالات برتر دی ماه پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهره خبازی علوی

4

غ صهبا

اول

استانی

2

الهه طباخیان

3

غ بهجت

اول

استانی

3

محمد وکیلی

3

شاهد نمازیخواه

دوم

ناحیه ای

4

محمد حسین سید صبور

4

اصحاب کساء

دوم

ناحیه ای

 

 

 

نتایج سومین مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دانشجویان علوم تجربی دانشـگاه فرهنـگیان ( سال تحصیلی 98- 97)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

رتبه استانی

1

مرتضی میرزایی

3

اول

حمیدرضا محمدامینی

3

2

زهرا پاکدامن

1

دوم

فاطمه خجسته

4

3

محدثه سهرابی

2

سوم

محدثه معافی

3

4

زهرا خواص

4

چهارم

فاطمه حسینی

1

5

مطهره صفری

4

پنجم

الهام عقیقی

2

 

نتایج سومین مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی ( سال تحصیلی 98-97 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

دبیرستان

رتبه استانی

رتبه ناحیه ای

1

احمد اسدی

4

فرهیختگان

اول

اول

مسیب فراهانی

امجدی

2

حسن عباسی

3

شهید غفاری

دوم

اول

محمدرضا فاتحی

3

زهرا شریعتی

4

شاهد اشراقی

سوم

دوم

فاطمه صداقت نژاد

4

فاطمه فاطمی

کهک

حضرت معصومه (س)

چهارم

اول

فاطمه حسینی نتاج

صدیقه کبری

5

احمد جوزی

1

شهید منتظری 1

تک نفره

اول

 

اولین نمایشگاه آثار هنری دبیران هنر دوره ی اول متوسطه به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم

با سلام و تبریک هفته گرامیداشت مقام معلم  به اطلاع کلیه همکاران گرانقدر می رساند به این مناسبت اولین نمایشگاه آثار هنری دبیران هنر دوره ی اول متوسطه به شرح زیر برگزار می شود :

مکان : خیابان جمهوری ، نبش کوچه 28 ، نگارخانه شهید آوینی

زمان : شنبه 98/2/14 تا دوشنبه 98/2/16

ساعات بازدید : 9 تا 13 صبح  و  17 تا 20 عصر

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

ریاضیات (مسابقه انتخاب سوال برتر دی ماه پایه هشتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

یونس کبیری

3

امام حسن(ع)

اول

استانی

2

منصوره جعفری

4

فرزانگان

دوم

ناحیه ای

3

معصومه فاضلی

1

خداپرست

سوم

ناحیه ای

ریاضیات (فراخوان گزارش تخصصی ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره جعفری

4

فرزانگان

اول

استانی

2

منا مویدفر

1

نیایش

اول

استانی

3

نهضت سادات موسوی

4

شهید فلاحی

دوم

ناحیه ای

4

سجاد زارع

4

شهید رجایی

سوم

ناحیه ای

ریاضیات(فراخوان طرح درس ملی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اکرم روحی

4

علوی

اول

استانی

2

اکرم اسماعیلی

1

حیات

اول

استانی

3

فاطمه مدبر مقدم

1

عفاف 2

دوم

ناحیه ای

4

مریم ملا آقاجانی

1

شاهد رضوی

دوم

ناحیه ای

5

احمد عرب بافرانی

3

شاهد نمازی خواه

سوم

ناحیه ای

6

فرح لباف

4

علوی

سوم

ناحیه ای

ریاضیات(آزمون آنلاین با عنوان سوالات ریاضی مرتبط با کتاب درسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

پروانه طاهری

2

پورمحمدی 1

اول

استانی

2

علی اکبر کمالیان

4

امام حسن مجتبی(ع)

دوم

ناحیه ای

3

علی حاجیلو

4

شهید رجایی

سوم

ناحیه ای

4

لیلا گائینی

3

فتح المبین

سوم

ناحیه ای

5

داود عطارد

2

نور

سوم

ناحیه ای

مطالعات اجتماعی (فراخوان بهترین خاطره از کلاس مطالعات مرتبط با محتوای آموزشی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد علی کلهر

1

دکتر سیدی

اول

استانی

2

محمد سپهری فتاحی

1

میری

دوم

ناحیه ای

3

نفیسه رضایی

1

نیایش

سوم

ناحیه ای

4

مریم عبدا... پور

4

شهید فلاحی

چهارم

ناحیه ای

فرهنگ و هنر(مسابقه معلمان هنر و هنرمندان معلم رشته خوشنویسی نستعلیق)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مجتبی اسماعیلی

4

شاهد معرفت

اول

استانی

2

علی اله یار

4

ثقفی

اول

استانی

3

خدیجه وفاخواه

کهک

کوثر

دوم

ناحیه ای

 

فرهنگ و هنر(مسابقه معلمان هنر و هنرمندان معلم رشته خوشنویسی شکسته نستعلیق)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا هادی گل

2

ملاصدرا

اول

استانی

2

سید حسین احترامی

1

امیرکبیر

دوم

ناحیه ای

3

مجتبی فراهانی

1

امیر کبیر

سوم

ناحیه ای

فرهنگ و هنر(مسابقه معلمان هنر و هنرمندان معلم رشته آبرنگ)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه مرادی

2

اسحاق حسینی

اول

استانی

2

فهیمه توتونچی

4

شاهد اشراقی

دوم

ناحیه ای

فرهنگ و هنر(مقاله نویسی با عنوان تأثیر هنر در تعالی روح)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه بیطرفان

3

اخوان کریمی

اول

استانی

فرهنگ و هنر(مسابقه معلمان هنر و هنرمندان معلم رشته طراحی نقاشی مداد رنگی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اعظم نیکو بیان

1

نیایش

اول

استانی

2

مهری میرزابابایی

3

عدالت

دوم

ناحیه ای

3

مسعود فخارزاده

کهک

شهید صدر

سوم

ناحیه ای

 

فرهنگ و هنر(مسابقه معلمان هنر و هنرمندان معلم رشته تصویرسازی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

عاطفه فرشید مقدم

1

شاهد حضرت رقیه(س)

اول

استانی

عربی(مسابقه مقاله نویسی با موضوع چگونگی جذاب و فعال سازی کلاس عربی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

ثریا آزادی

2

جوادالائمه(ع)

اول

استانی

2

اشرف میرزا آقایی

3

برقعی 2

اول

استانی

3

خلیل نصاری حسونی

2

شهید صیاد شیرازی

دوم

ناحیه ای

زبان انگلیسی (آزمون آنلاین با عنوان روش تدریس ارتباطی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حسین فراهانی

2

فاتحی

اول

استانی

2

غزاله بحرینی

1

خوش رفتار

اول

استانی

3

ابوالفضل یغمایی فیروز

1

منتظری

دوم

ناحیه ای

4

مریم نیکوگفتار

3

برقعی 2

دوم

ناحیه ای

5

زهره خبازی علوی

4

صهبا

سوم

ناحیه ای

6

مهدی عبدالکریمی

خلجستان

خاتم الانبیا (ص)

سوم

ناحیه ای

 

پیام­های آسمان (مسابقه آنلاین تفسیر و ترجمه ی آیات پیام پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

خدیجه طالقانی

3

حضرت فاطمه(س)

اول

استانی

2

جواده ده پرور

1

حافظ

دوم

ناحیه ای

3

علی مقیسه

4

محتشم کاشانی

سوم

ناحیه ای

4

فرشته گلچی

1

شهید جهان بین

سوم

ناحیه ای

پیام های آسمان(فراخوان شیوه های ورودیه دروس پایه نهم در قالب فیلم 5-3 دقیقه ای)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم ربیعی

2

شاهد حضرت رقیه(س)

دوم

ناحیه ای

پیام های آسمان (آزمون آنلاین خطبه فدکیه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

اول

استانی

2

آرزو توکلی

3

اخوان کریمی

اول

استانی

3

زهره فرخی

4

شهدای شلمچه

دوم

ناحیه ای

4

احمد صفری

3

ملک لو

دوم

ناحیه ای

5

شمس الدین گودرزی

3

ملک لو

سوم

ناحیه ای

قرآن(انتخاب سوال برتردی ماه از کتاب قرآن هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه چراغی

3

زرین اقبال

اول

استانی

2

صفورا محمودی

1

شاهد رضویان

اول

استانی

3

لیلا کلانتری

2

جوادالائمه(ع)

اول

استانی

4

آرزو توکلی

3

اخوان کریمی

دوم

ناحیه ای

5

معصومه قنبری

3

شهیده قضایی

دوم

ناحیه ای

6

مریم ابراهیمی بسابی

2

هدف

سوم

ناحیه ای

 

 

سومین مرحله ی استانی مسابقات آزمایشگاهی دبیران درس علوم تجربی دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
نیروگاه ، بلوار یادگارامام، بعد از زیر گذر سمت راست ک 64 ، دبیرستان تیزهوشان دکتر خرمی
ساعت
8/30 لغایت 11/30
روز
یک شنبه
تاریخ
98/01/25
موضوع
برگزاری مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی
گروه درسي
علوم تجربی

نهمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
بنیاد، بلوار شهید کریمی، خیابان باهنر،مقابل باهنر 10 ،دبیرستان تیزهوشان فرزانگان
روز و ساعت
پنج شنبه - 8 صبح
تاریخ
98/01/22
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان کاشی شکسته  
گروه درسي
فرهنگ و هنر (دوره ی اول متوسطه)
رديف
1

شیوه نامه برگزاری نمایشگاه هنری ویژه ی دبیران هنر(متوسطه اول، فنی حرفه ای و کاردانش)

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه
اردیبهشت ماه
روز
پنج شنبه
تاریخ ارسال آثار
98/01/22
موضوع
برگزاری نمایشگاه هنری از آثار دبیران و هنرآموزان هنــر در هفته معلم  
گروه درسي
فرهنگ و هنر (دوره ی اول متوسطه) هنــر (فنی حرفه ای و کاردانش)
رديف
1

 

راهنمای شرکت در کارگاه آموزشی (مجازی) پایش رشد وتکامل کودک (گروه آموزشی کار و فناوری)

1- برای شرکت در این کارگاه مجازی ،  اینجا  را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

2- پس از ورود ، روی دکمه "  ثبت نام من " در کادر آبی رنگ پایین صفحه کلیک نمایید .

  • زمان شرکت در کارگاه مجازي از ساعت 9 تا 24 روزهای سه شنبه 97/12/07 و چها شنبه 97/12/08  می باشد .

هشتمین مرحله ی كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه سال تحصيلي 98-1397

  آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه ، بين کوچه 7 و 9  خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه ، بين کوچه7 و 9 خانه علوم وفنون
ساعت
9 تا 10
9
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/12/2
97/12/9
موضوع
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
کارگاه آموزشی با عنوان تکنیک های پاسخگویی به شبهات دینی
گروه درسي
ریاضیات- پیام های آسمان-کاروفناوری ادبیات فارسی- عربی- آمادگی دفاعی- علوم فرهنگ و هنر- زبان انگلیسی- مطالعات اجتماعی (غیر حضوری)
پیام های آسمان
رديف
1
2

 

تازه ترین مطالب گروه ها