تابلو اعلانات

خلاصه شیوه نامه (نحوه ارسال آثار) و پوستر پنجمین دوره جشنواره نوآوري در فرآيند آموزش و يادگيري (سال تحصیلی 1400-1399)
شیوه نامه پنجمین دوره جشنواره نوآوري در فرآيند آموزش و يادگيري (سال تحصیلی 1400-1399)
اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه اول (سال تحصيلی 1400-1399)

علوم تجربی(آزمون آنلاین شیمی کتاب راهنمای معلم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

علی   یوسفی

2

علی اکبر(ع)

استانی

اول

2

محمد حسین رحمتی

1

شادیان 2

استانی

دوم

3

اعظم   نیکوبیان کاری

1

شاهد رضویه

استانی

دوم

4

یوسف  علی محمدی

4

شهید رجایی

استانی

دوم

5

مریم   نوریان

3

اخوان کریمی

استانی

سوم

6

مریم   سلیقه

4

علی بن موسی الرضا (ع)

استانی

سوم

7

تمکین  ریحانه

2

ملاصدرا

استانی

سوم

8

معصومه کریمی

4

حیات

ناحیه ای

اول

9

طاهره  عسگری ثابتی

3

عسگری جمکرانی

ناحیه ای

اول

 

ریاضیات(فراخوان طراحی سوال آنلاین هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم شعبانی

4

ایران 2

استانی

دوم

2

سید کریم موسوی مختار

4

شهید دانش پژوه

استانی

دوم

3

پروین خانعلی زاده

3

امام محمدتقی(ع)

استانی

سوم

4

سکینه خوشنام

2

جواد الائمه(ع)

استانی

سوم

 

زبان انگلیسی (فراخوان تولید فیلم درس ششم پایه هفتم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهره خبازی علوی

4

غ صهبا

استانی

دوم

2

علی محمدی

4

غ هدایت

استانی

دوم

3

زهره دهاقانی نیکو

3

میعاد

استانی

سوم

 

زبان انگلیسی (فراخوان تولید فیلم درس سوم پایه نهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

غزاله  بحرینی

1

شاهد رضویان

استانی

اول

2

فاطمه  قنایی

4

غ هدی

ناحیه ای

اول

3

 طاهره حکم اللهی

3

اخوان کریمی

ناحیه ای

دوم

 

 

ششمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
روش تدریس گام به گام درس زبان انگلیسی با پیام رسان شاد
ساعت
18/30
تاريخ
99/12/11
روز
دوشنبه
گروه درسي
زبان انگلیسی
رديف
1

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 60 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

پنجمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
آرامش معنوی(1)
آرامش معنوی(2)
آرامش معنوی(3)
ساعت
18/30
18/30
18/30
تاريخ
99/11/14
99/11/19
99/11/21
روز
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
گروه درسي
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
رديف
1
2
3

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 60 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

چهارمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
تدریس مجازي، فرصت ها، چالش ها و راهکارها
شیوه های ارزشیابی در فضای مجازی
آموزش امکانات پاور پوینت 2019
ساعت
18/30
18/30
18/30
تاريخ
99/11/13
99/11/15
99/11/29
روز
دوشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
گروه درسي
ادبیات فارسی
پیام های آسمان
کارو فناوری
رديف
1
2
3

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 60 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

پوستر مرکز پاسخگویی به سئوالات و اشکالات درسی دانش آموزان
فرم گزارش نظارت بالینی و نظارت همتا بر کلاس درس مجازي
سومین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان آزمایش های موازی علوم تجربی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان گرافیک در پایه نهم - شماره 1
ارگاه آموزش مجازی با عنوان گرافیک در پایه نهم - شماره 2
ساعت
18/30
18/30
18/30
تاريخ
99/10/17
99/11/5
99/11/06
روز
چهارشنبه
یک شنبه
دو شنبه
گروه درسي
علوم تجربی
فرهنگ و هنر
فرهنگ و هنر
رديف
1
2
3

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

دومین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان پیشگیری، آمادگی ومقابله با حوادث غیر مترقبه
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شخصیت شناسی دینی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان اجرای مربیگری غیرحضوری درکلاس های درس با محوریت سنجش تکوینی و عملکردی(ویژه معاونین مدارس خاص)
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شیوه روش تدریس خوشنویسی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ضبط اسکرین ازرایانه
کارگاه آموزش مجازی با عنوان سنجش و ارزیابی در درس علوم تجربی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ضبط اسکرین ازموبایل
ساعت
9
12/30
9
18/30
9
11
18/30
تاريخ
99/9/13
99/9/13
99/9/20
99/9/24
99/9/27
99/9/27
99/9/27
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه
گروه درسي
آمادگی دفاعی
پیام های آسمان
سنجش و ارزشیابی
فرهنگ و هنر
کارو فناوری
علوم تجربی
کارو فناوری
رديف
1
2
3
4
5
6
7

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

 

تازه ترین مطالب گروه ها