تابلو اعلانات

جدول برگزاري دومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و 5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و 5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و 5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
ساعت
18/30
18/30
18/30
18/30
روز
یک شنبه
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
تاريخ
97/08/20
97/08/26
97/08/27
97/08/28
موضوع
روش تدریس درکتاب نونگاشت آمادگی دفاعی 
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
گروه درسي
آمادگی دفاعی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4

 

همکاران محترم :

  1. لازم است از تاریخ 97/08/19 لغایت97/08/22  جهت ثبت نام به سایتqomgt.ir ← صفحه گروه زبان انگلیسی متوسطه اول مراجعه فرمایند.
  2. به علت محدودیت، اولویت شرکت در جلسه گروه زبان انگلیسی با همکارانی می باشد که از طریق سامانه مذکور ثبت نام کرده باشند.
  3. جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه علوم و فنون و خانه معلم شماره 1  برگزار می شوند به علت نبود مکان پارک ، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

 

اسامی و روزهای حضور کارشناسان گروه های آموزشی نواحی استان قم (سال تحصيلي98- 1397)

اسامی سرگروه ها
-------
توران اظهری
-------
-------
اسامی سرگروه ها
آزاده اسراری
صغرا علی حسینی
-------
-------
اسامی سرگروه ها
انسیه فهیمی
کفایت کیهان پور
فهیمه استادزاده
-------
اسامی سرگروه ها
فاطمه رجایی
علی مقدم
زهرا امیری
-------
شماره تماس
37735595 37735855
38180179 38820546
36624745 36623004
32400772
ناحیه
یک
دو
سه
چهار

 

اسامی و روزهای حضور سر گروه‌هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه استان قم (سال تحصيلي98- 1397)

روزهای حضور
یک شنبه
یک شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه وچهارشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
يكشنبه
یکشنبه
يكشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
سه شنبه
سه شنبه
شنبه وچهارشنبه
یک شنبه
چهار شنبه
چهار شنبه
شنبه
دوشنبه وچهارشنبه
نام و نام خانوادگی
معصومه قنبری
علی فاطمی دوست
حسن رستمی
عفت قاسم بابایی
زهرا فخر روحانی
حبيب ا... ميری
مریم یاری
عفت صادقی
محمد جواد اسدی
رضا زینل لنگرودی
محمد حسین ایرانی
مهدیه دیبایی
احسان احمدیان
سید اکبرموسوی پوران
نفيسه ژيان
یوسف رضا حامدی کیا
مژگان سعادتمند
کلثوم حسن خانی
پریسا چالاک حقیقی
سید علی باقری طباطبایی
فاطمه حسینی
حبیبه تقی لو
امیر حسین مقیمی یزدی
گروه درسی
عربی
عربی
پیام های آسمان
پیام های آسمان
پیام های آسمان
دبیرخانه کشوری علوم
دبیرخانه کشوری علوم
دبیرخانه کشوری علوم
علوم تجربی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
رياضیات
رياضیات
رياضیات
ادبيات فارسی
ادبيات فارسی
ادبيات فارسی
مطالعات اجتماعی
کارو فناوری
کارو فناوری
فرهنگ وهنر
ریاضیات
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

 

 

تلفن تماس با گروه های آموزشی

 اداره کل درایـام هفـته

37757214

37715350 - 37715045

ساعت تماس درایام هفته

8 لغایت 12

 

 

 

جدول برگزاري اولین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
ساعت
18/30
18/30
18/30
روز
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
تاريخ
97/8/1
97/8/2
97/8/5
موضوع
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
گروه درسي
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3

 

همکاران محترم :

  1. به علت محدودیت، لازم است از تاریخ 23/07/97 لغایت 29/07/97 جهت ثبت نام به سایتqomgt.ir ← صفحه گروه زبان انگلیسی متوسطه اول مراجعه فرمایند.
  2. جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه معلم شماره 1برگزار می شود به علت نبود مکان پارک ، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

نتایج مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی (سال تحصیلی 97-1396)

رتبه ناحیه /منطقه
اول
اول
اول
اول
اول
دوم
دوم
دوم
اول
اول
اول
اول
دوم
دوم
اول
اول
سوم
سوم
اول
اول
رتبه استانی
اول
 
دوم
 
سوم
 
---
 
---
 
---
 
---
 
---
 
---
 
---
 
مدرسه
آیت ا... مشکینی
آیت ا... مشکینی
اصحاب کساء
اصحاب کساء
شهیده قضایی
فرزانگان
شهید غفاری
شهید غفاری
پانزده خرداد
پانزده خرداد
کوثر
کوثر
حضرت ابوالفضل(س)
مکتبی
مهدیه
دوازده بهمن
اخوان کریمی
اخوان کریمی
سید رضی سلفچگان
شهید باهنر 1
ناحیه
1
1
4
4
3
4
3
3
خلجستان
خلجستان
کهک
کهک
1
1
جعفریه
جعفریه
3
3
2
2
نام و نام خانوادگی
محمد جواد اسدی
محمد حسین رحمتی
مهدی عابدینی
اصغر کریمی
زهرا پروره
فاطمه معماریان
حسن عباسی
محمدرضا فاتحی
فاطمه کیانپور
محدثه طالقانی
فاطمه حسین نتاج
فاطمه فاطمی
فاطمه محمود یان
صدیقه زاهدی
اصغر شعبانی
سید فیاض موسوی
پری کریمی
اسماء اربابی
مجتبی فتاحی
مجتبی آزرم
گروه
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 

 

تازه ترین مطالب گروه ها