تابلو اعلانات

نتـایج عملكرد اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی اول متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قـم (سال تحصیلی 98-1397)

ردیف

منتخب کشوری

عنوان مقاله/مسابقه/جشنواره کشـــوری

درس

رتبه کشوری

ناحیه

1

زهره عندلیب

جشـنواره نوآوری

پیام های آسمانی

اول

2

2

مریم ربیعی

جشـنواره نوآوری

پیام های آسمانی

اول

2

3

ماریه حیدریان

جشـنواره نوآوری

عـربی

اول

3

4

زهرا ترابیان

جشـنواره نوآوری

عـربی

اول

3

5

رویا قره ویسی

جشـنواره نوآوری

عـربی

اول

3

6

ثریا آزادی

طراحی سوالات عملکردی

پیام های آسمان

اول

2

7

حمید رضا رحمتی

تدریس و سنجش پودمان های رایانه ای

کاروفناوری

دوم

2

8

سید علی باقری طباطبایی

تدریس و سنجش پودمان های رایانه ای

کاروفناوری

سوم

1

9

معصومه حیدری

تدریس و سنجش پودمان های رایانه ای

کاروفناوری

سوم

2

10

اعظم قلی زاده مقدم

تدریس و سنجش پودمان های رایانه ای

کاروفناوری

سوم

1

11

محبوبه نبی زاده چهر

روز کـارگاه

کاروفناوری

سوم

1

12

زهرا چهره قانی

روز کـارگاه

کاروفناوری

سوم

2

13

احمد اسدی

دومین دوره ی مسابقات آزمایشگاهی دبیران

علوم تجربی

سوم

4

14

حسن عباسی

دومین دوره ی مسابقات آزمایشگاهی دبیران

علوم تجربی

سوم

3

15

علیرضا بختیاری

روز کارگاه

کاروفناوری

دوم

2

16

خدیجه طالقانی

تولید محتوای

عـربی

سوم

3

 

چهارمین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

مطالعات اجتماعی (آزمون آنلاین با موضوع حضور فیزیکی معلم در کلاس  )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

شهناز حبیبی

1

جهان بین

 

اول

استانی

2

زهرا اسدی

1

شهید خدابخشی

 

دوم

استانی

3

مریم ریاضی

1

عفاف

 

سوم

ناحیه ای

4

مریم فضلی

2

فاطمیه

 

سوم

ناحیه ای

5

محسن رضایی

2

مهدوی

 

سوم

ناحیه ای

ریاضیات (مسابقه آنلاین با عنوان سوالات ریاضی مرتبط با کتاب درسی  )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

پروانه طاهری

2

پور محمدی (1)

 

دوم

استانی

2

علی اکبر کمالیان

4

امام حسن مجتبی (ع)

 

سوم

استانی

3

علی حاجیلو

1

شهید رجایی

 

سوم

ناحیه ای

4

لیلا گائینی

3

فتح المبین

 

سوم

ناحیه ای

5

داود عطارد

2

نور

 

سوم

ناحیه ای

علوم تجربی(مسابقه آنلاین  طراحی آزمایش علوم تجربی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم نوریان

3

اخوان کریمی

 

اول

استانی

2

لیلا احسانی

کهک

کوثر

 

دوم

ناحیه ای

3

مهناز مروتی

1

حضرت زهرا(س)

 

سوم

ناحیه ای

ریاضی(فراخوان نوآوری در فرآیند آموزش با رویکرد غنی سازی با استفاده از نرم افزار جئوجبرا)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه شاه حسینی

کهک

عفاف

 

اول

استانی

2

حیدرشرعیات

1

دکتر سیدی

 

دوم

ناحیه ای

3

مهدی جعفریان یسار

2

ولیعصر(عج)

 

سوم

ناحیه ای

سومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

فرهنگ و هنر(آزمون آنلاین از کتاب مبانی هنرهای تجسمی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد علی حجتی پور

3

امام حسن مجتبی(ع)

 

دوم

استانی

2

فاطمه بیطرفان

3

برقعی 1

 

سوم

ناحیه ای

ریاضیات (مسابقه طراحی کاربرگ متناسب با محتوای کتاب های ریاضی با نرم افزار)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رضا جابری

2

دکتر خرمی

 

اول

استانی

2

فاطمه شاه حسینی

کهک

حضرت معصومه(س)

 

دوم

ناحیه ای

عربی (آزمون آنلاین با محوریت کتاب درسی و راهنمای معلم پایه هشتم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

جواد ده پرور

1

حافظ

 

اول

استانی

2

رضا ماندنی

1

فرهنگ

 

دوم

ناحیه ای

3

رسول طرفی

1

امام علی (ع)

 

دوم

ناحیه ای

4

حسن فداکار

3

امام حسن مجتبی(ع)

 

سوم

ناحیه ای

5

ابوالفضل اسمعیلی

3

بعثت

 

سوم

ناحیه ای

6

زهره لطفی

1

نیایش

 

سوم

ناحیه ای

عربی (مسابقه مکالمه در مدارس داوطلب از طریق ارائه فیلم مکالمه )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رسول طرفی

1

فرهنگ

 

اول

استانی

2

عالیه شقایق

4

منتظری

 

اول

استانی

3

کبری زند

3

امام محمد تقی(ع)

 

اول

استانی

4

خدیجه طالقانی

3

فاطمیه

 

اول

استانی

5

زهره لطفی

1

نیایش

 

دوم

ناحیه ای

6

نفیسه زینلی

1

نیایش

 

دوم

ناحیه ای

ادبیات فارسی (مسابقه نوشتن طرح درس نگارش فارسی )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

کلثوم حسن‌خانی

3

میعاد 1

 

دوم

استانی

2

فرشته شاطریان

2

نفیسه فاضلی

 

دوم

ناحیه ای

3

صغری روحی

1

حضرت زهرا (س)

 

سوم

ناحیه ای

4

نفیسه طالبی

3

شهید برقعی

 

چهارم

ناحیه ای

5

صغری قندی

1

شهیدین پور محمدی

 

پنجم

ناحیه ای

 

ادبیات فارسی (مسابقه آنلاین از کتاب های فارسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محسن صدیق

2

شهدای جنداب

 

اول

استانی

2

مریم والیان موحد

2

فاطمیه 2

 

اول

استانی

3

مائده توانا

1

شهید خدابخشی

 

دوم

ناحیه ای

4

خدیجه افتخاری

2

ملاصدرا

 

سوم

ناحیه ای

5

رقیه باقریان خوزانی

2

حضرت آسیه (س)

 

سوم

ناحیه ای

 

ریاضیات(فراخوان ارزشیابی تکوینی با رویکرد عملکردی و موقعیت محور ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم میریونسی

1

شاهد رضویان

 

اول

استانی

2

سمانه محمدزاده

4

غ هدایت

 

دوم

ناحیه ای

عربی(فراخوان تولید محتوای درس یازدهم عربی هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

خدیجه طالقانی

3

فاطمیه

 

اول

استانی

2

معصومه اکبری

1

حضرت فاطمه(س)

 

اول

استانی

فرهنگ و هنر(برگزاری نمایشگاه آثار برجسته همکاران در زمینه نقاشی ، خوشنویسی و نقاشیخط)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سید حسین احترامی

1

امیرکبیر

 

اول

ناحیه ای

2

منصوره محمودی

3

سمیه

 

اول

ناحیه ای

3

طیبه گلستانی

2

برقعی

 

اول

ناحیه ای

4

زهرا هادی گل

2

ملاصدرا

 

اول

ناحیه ای

5

حسین صفدری

جعفریه

اداره

 

اول

ناحیه ای

ادبیات فارسی (مسابقه انتخاب سوال انشا نوبت اول )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

کلثوم حسن‌خانی

3

میعاد

 

دوم

استانی

2

کوثر مرادی زاده

3

قاضی طباطبایی

 

دوم

ناحیه ای

3

صغری روحی

1

حضرت زهرا(س)

 

سوم

ناحیه ای

4

ابراهیم موذن

3

شهید غفاری

 

چهارم

ناحیه ای

5

معصومه زنگنه

3

اخوان کریمی

 

پنجم

ناحیه ای

ادبیات فارسی (مسابقه انتخاب سوال فارسی نوبت اول )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فرشته شاطریان

2

نفیسه فاضلی

 

دوم

استانی

2

معصومه آزاددانا

3

فاطمیه1

 

دوم

ناحیه ای

3

کلثوم حسن‌خانی

3

میعاد

 

سوم

ناحیه ای

4

صغری قوامی‌صفا

2

نرجس

 

سوم

ناحیه ای

5

فاطمه سادات ابوطالبی

4

هندویان

 

چهارم

ناحیه ای

ادبیات فارسی (مسابقه آرایه های ادبی در 50 بیت از متون نظم کتاب فارسی متوسطه اول)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

صغری قندی

1

شهیدین پور محمدی

 

دوم

استانی

2

نفیسه طالبی

3

شهید برقعی

 

سوم

ناحیه ای

ادبیات فارسی (فراخوان نقد و بررسی کتاب های متوسطه اول با رویکرد دستوری )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

کلثوم حسن‌خانی

3

میعاد

 

سوم

ناحیه ای

پیام های آسمان (فراخوان طراحی سوالات عملکردی پیام های آسمان پایه هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

خدیجه طالقانی

3

فاطمیه 1

 

دوم

استانی

2

شهناز حبیبی

1

مکتبی

 

دوم

استانی

 

اسامی شرکت کنندگان در جشنواره نوآوری دوره ی اول متوسطه (سال تحصیلی 98-1397)

اسامی شرکت کنندگان در جشنواره نوآوری دوره ی اول متوسطه در سال تحصیلی 98-97 
رديف محور تدریس موضوع تدریس نام و نام خانوادگی نام مدرسه  ناحیه رتبه
1 رسانه های پرشمار پیام های آسمان(تیمم) زهره عندلیب حضرت رقیه(س) 2 اول
مریم ربیعی حضرت رقیه(س) 2
2 رسانه های پرشمار عربی(رنگ ها) اعظم مظفری شرف 3 دوم
رقیه مغانلو شرف 3
خدیجه طالقانی شرف 3
3 رسانه های پرشمار ریاضی(قدرمطلق)  سمانه محمدزاده هدی 4 سوم
نفیسه ژیان رضویان 1
احسان احمدیان نمازیخواه 3
4 آزمون عملکردی عربی(فعل) زهرا ترابیان فاطمیه 1 3 اول
رویا قره ویسی فاطمیه 1 3
ماریه حیدریان فاطمیه 1 3
5 آزمون عملکردی عربی(اعداد) زهرا ترابیان فاطمیه 1 3 دوم
هانا عبدی فاطمیه 1 3
آراسته عزیزی فاطمیه 1 3
6 آزمون عملکردی مطالعات(تعاون) رقیه شاهمرادی شهیده قضایی 3 سوم
معصومه آرین مهر شهیده قضایی 3
7 آزمون عملکردی عربی(فعل امر) کبری زند امام محمد تقی(ع) 3 چهارم
نورالهدی پارسا امام محمد تقی(ع) 3
8 آزمون عملکردی پیام های آسمان(نماز) زهرا افروغ حضرت فاطمه(س) 3 پنجم
اعظم مظفری حضرت فاطمه(س) 3
رقیه مغانلو حضرت فاطمه(س) 3
اعظم صالحی  حضرت فاطمه(س) 3
9 آزمون عملکردی قرآن خدیجه علی حسینی قاضی طباطبایی 3 ششم
معصومه نجفی قاضی طباطبایی 3
نورالهدی پارسا قاضی طباطبایی 3

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

آمادگی دفاعی (فراخوان طراحی سوال برتر نوبت اول پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زینب حسینی

4

مهرماندگار

اول

استانی

2

فاطمه زهرا صادقی

2

محدثه

دوم

ناحیه ای

 

 

آمادگی دفاعی (فراخوان تجارب ناب تدریس با تاکید بر تهیه و طراحی طرح درس مبتنی بر روش موقعیت محور یا زمینه محور)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

جنت ترک زاده ماهانی

3

میعاد

اول

استانی

2

اکرم رساپور

3

ریحانه

اول

استانی

3

زینب حسینی

4

مهر ماندگار

دوم

ناحیه ای

 

کاروفناوری (فراخوان طرح درس نویسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه حیدری

2

شاهد حضرت رقیه(س)

اول

استانی

2

محبوبه قدیری

1

خوشرفتار

اول

استانی

3

حسن محسنی

4

شهید رجایی

دوم

ناحیه ای

4

زهرا عبادی فرد

4

فرزانگان

دوم

ناحیه ای

5

فرشته احمدی

2

جوادالائمه(ع)

دوم

ناحیه ای

6

زهرا زینوند مقدم

1

خدابخشی

سوم

ناحیه ای

7

حسین کابلی

3

مرسلین1

سوم

ناحیه ای

8

فاطمه ابراهیمی

کهک

کوثر

سوم

ناحیه ای

 

کاروفناوری(فراخوان پروژه خلاقانه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محبوبه نبی زاده چهر

1

شاهد رضویان

اول

استانی

2

معصومه حیدری

2

شاهد حضرت رقیه(س)

اول

استانی

3

خدیجه اسلامی نیا

2

فجر

دوم

ناحیه ای

4

اعظم قلی زاده مقدم

1

حضرت ابوالفضل(ع)

دوم

ناحیه ای

5

طاهره سلیمانی فرد

2

فاطمیه2

دوم

ناحیه ای

6

هنده جنتی دریاکناری

2

بوعلی سینا

سوم

ناحیه ای

7

حمید رضا رحمتی

2

دکترخرمی

سوم

ناحیه ای

8

محمد رضا نوری

1

شهید منتظری

سوم

ناحیه ای

 

علوم تجربی(مسابقه آنلاین با موضوع راهنمای معلم فیزیک سه پایه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مهناز مروتی

1

حضرت زهرا(س)

اول

استانی

2

اعظم نیکوبیان

1

نیایش

دوم

ناحیه ای

3

نیره اعظم دانشمند

4

شهید علوی

سوم

ناحیه ای

 

فرهنگ و هنر(فراخوان نقاشی خط)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره محمودی

3

سمیه

اول

استانی

 

علوم تجربی(آزمون آنلاین راهنمای معلم شیمی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا ملائی

3

قاضی طباطبایی

اول

استانی

2

مریم نوریان

3

اخوان کریمی

دوم

ناحیه ای

3

محمد علی حجتی پور

3

امامت 2

سوم

ناحیه ای

 

علوم تجربی(آزمون آنلاین راهنمای معلم زیست شناسی سه پایه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم نوریان

3

اخوان کریمی

اول

استانی

2

محمد علی حجتی پور

3

امامت

دوم

ناحیه ای

3

نیره اعظم دانشمند

4

شهید علوی

دوم

ناحیه ای

4

قاسم یوسفی

2

مدنی

دوم

ناحیه ای

5

مهری عباس زاده

1

حاج صادقیان

سوم

ناحیه ای

 

ریاضیات(فراخوان انتخاب سوال برتر پایه هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

خدیجه وفاخواه

کهک

کوثر

اول

استانی

2

پیمان رهنما

4

ولیعصر(عج)

دوم

ناحیه ای

3

حسن بهرام طجری

4

ولیعصر(عج)

سوم

ناحیه ای

 

علوم تجربی(مسابقه طراحی سوال استاندارد پایه هشتم نوبت اول)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اعظم نیکوبیان

1

نیایش

اول

استانی

2

رضا نصیری

1

دکتر سیدی

اول

استانی

3

مهناز مروتی

1

حضرت زهرا(س)

دوم

ناحیه ای

4

ریحانه تمکین

2

نرجس

سوم

ناحیه ای

5

معصومه روزبه

2

19 دی سلفچگان

سوم

ناحیه ای

 

پیام های آسمان (فراخوان طراحی سوالات عملکردی پایه هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه قنبری

3

شهیده قضایی

دوم

استانی

2

علی فاطمی دوست

3

صادقیه

دوم

استانی

 

مطالعات اجتماعی (مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه پایه هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

یونس کبیری

3

آل البیت(ع)

اول

استانی

2

مریم عبدا... پور

4

شهید فلاحی

دوم

ناحیه ای

3

خدیجه پورحسینی رکن آباد

1

گیوه چیان

سوم

ناحیه ای

 

کار و فناوری(فراخوان روز کارگاه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علیرضا بختیاری

4

دکتر حسابی

اول

استانی

2

زهرا چهره قانی

2

اسحاق حسینی

اول

استانی

3

محبوبه نبی زاده

1

شاهد رضویان

اول

استانی

4

معصومه حیدری

2

شاهد حضرت رقیه(س)

دوم

ناحیه ای

5

اعظم قلی زاده مقدم

1

حضرت ابوالفضل(ع)

دوم

ناحیه ای

6

حسن محسنی

4

شهید رجایی

دوم

ناحیه ای

 

کار و فناوری(فراخوان آزمون ارتقای سطح دانش و مهارت ارزشیابی عملکردی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حمید رضا رحمتی

2

دکتر خرمی

اول

استانی

2

خدیجه اسلامی نیا

2

فجر

اول

استانی

3

زهرا خاکی

4

شهدای شلمچه

اول

استانی

4

معصومه حیدری

2

حضرت رقیه(س)

دوم

ناحیه ای

5

اعظم قلی زاده مقدم

1

حضرت ابوالفضل(ع)

دوم

ناحیه ای

6

امینه علی پور

4

نفیسه

دوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی( انتخاب سوالات برتر دی ماه پایه هشتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

الهه طباخیان

4

غ هدایت

اول

استانی

2

زهره خبازی علوی

4

غ صهبا

دوم

ناحیه ای

3

معصومه حیدری

3

شرف

دوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی( انتخاب سوالات برتر دی ماه پایه هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهره دهاقانی نیکو

3

شهیده قضایی

اول

استانی

2

زهرا عرب اردستانی

2

شهدای 19 دی

دوم

ناحیه ای

3

محمد ولی خاکدان

3

سید المرسلین

سوم

ناحیه ای

 

عربی(فراخوان متن خلاقانه در قالب داستان های کوتاه با استفاده از واژگان کتاب)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رسول طرفی

1

فرهنگ

اول

استانی

2

زهره لطفی

1

نیایش

دوم

ناحیه ای

3

خدیجه طالقانی

3

فاطمیه

دوم

ناحیه ای

4

خلیل نصاری حسونی

2

شهید صیاد شیرازی

سوم

ناحیه ای

5

عالیه شقایق

4

منتظری

سوم

ناحیه ای

6

کبری زند

3

امام محمد تقی (ع)

سوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی( انتخاب سوالات برتر دی ماه پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهره خبازی علوی

4

غ صهبا

اول

استانی

2

الهه طباخیان

3

غ بهجت

اول

استانی

3

محمد وکیلی

3

شاهد نمازیخواه

دوم

ناحیه ای

4

محمد حسین سید صبور

4

اصحاب کساء

دوم

ناحیه ای

 

 

 

نتایج سومین مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دانشجویان علوم تجربی دانشـگاه فرهنـگیان ( سال تحصیلی 98- 97)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

رتبه استانی

1

مرتضی میرزایی

3

اول

حمیدرضا محمدامینی

3

2

زهرا پاکدامن

1

دوم

فاطمه خجسته

4

3

محدثه سهرابی

2

سوم

محدثه معافی

3

4

زهرا خواص

4

چهارم

فاطمه حسینی

1

5

مطهره صفری

4

پنجم

الهام عقیقی

2

 

نتایج سومین مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی ( سال تحصیلی 98-97 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ناحیه

دبیرستان

رتبه استانی

رتبه ناحیه ای

1

احمد اسدی

4

فرهیختگان

اول

اول

مسیب فراهانی

امجدی

2

حسن عباسی

3

شهید غفاری

دوم

اول

محمدرضا فاتحی

3

زهرا شریعتی

4

شاهد اشراقی

سوم

دوم

فاطمه صداقت نژاد

4

فاطمه فاطمی

کهک

حضرت معصومه (س)

چهارم

اول

فاطمه حسینی نتاج

صدیقه کبری

5

احمد جوزی

1

شهید منتظری 1

تک نفره

اول

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

ریاضیات (مسابقه انتخاب سوال برتر دی ماه پایه هشتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

یونس کبیری

3

امام حسن(ع)

اول

استانی

2

منصوره جعفری

4

فرزانگان

دوم

ناحیه ای

3

معصومه فاضلی

1

خداپرست

سوم

ناحیه ای

ریاضیات (فراخوان گزارش تخصصی ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره جعفری

4

فرزانگان

اول

استانی

2

منا مویدفر

1

نیایش

اول

استانی

3

نهضت سادات موسوی

4

شهید فلاحی

دوم

ناحیه ای

4

سجاد زارع

4

شهید رجایی

سوم

ناحیه ای

ریاضیات(فراخوان طرح درس ملی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اکرم روحی

4

علوی

اول

استانی

2

اکرم اسماعیلی

1

حیات

اول

استانی

3

فاطمه مدبر مقدم

1

عفاف 2

دوم

ناحیه ای

4

مریم ملا آقاجانی

1

شاهد رضوی

دوم

ناحیه ای

5

احمد عرب بافرانی

3

شاهد نمازی خواه

سوم

ناحیه ای

6

فرح لباف

4

علوی

سوم

ناحیه ای

ریاضیات(آزمون آنلاین با عنوان سوالات ریاضی مرتبط با کتاب درسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

پروانه طاهری

2

پورمحمدی 1

اول

استانی

2

علی اکبر کمالیان

4

امام حسن مجتبی(ع)

دوم

ناحیه ای

3

علی حاجیلو

4

شهید رجایی

سوم

ناحیه ای

4

لیلا گائینی

3

فتح المبین

سوم

ناحیه ای

5

داود عطارد

2

نور

سوم

ناحیه ای

مطالعات اجتماعی (فراخوان بهترین خاطره از کلاس مطالعات مرتبط با محتوای آموزشی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد علی کلهر

1

دکتر سیدی

اول

استانی

2

محمد سپهری فتاحی

1

میری

دوم

ناحیه ای

3

نفیسه رضایی

1

نیایش

سوم

ناحیه ای

4

مریم عبدا... پور

4

شهید فلاحی

چهارم

ناحیه ای

فرهنگ و هنر(مسابقه معلمان هنر و هنرمندان معلم رشته خوشنویسی نستعلیق)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مجتبی اسماعیلی

4

شاهد معرفت

اول

استانی

2

علی اله یار

4

ثقفی

اول

استانی

3

خدیجه وفاخواه

کهک

کوثر

دوم

ناحیه ای

 

فرهنگ و هنر(مسابقه معلمان هنر و هنرمندان معلم رشته خوشنویسی شکسته نستعلیق)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا هادی گل

2

ملاصدرا

اول

استانی

2

سید حسین احترامی

1

امیرکبیر

دوم

ناحیه ای

3

مجتبی فراهانی

1

امیر کبیر

سوم

ناحیه ای

فرهنگ و هنر(مسابقه معلمان هنر و هنرمندان معلم رشته آبرنگ)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه مرادی

2

اسحاق حسینی

اول

استانی

2

فهیمه توتونچی

4

شاهد اشراقی

دوم

ناحیه ای

فرهنگ و هنر(مقاله نویسی با عنوان تأثیر هنر در تعالی روح)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه بیطرفان

3

اخوان کریمی

اول

استانی

فرهنگ و هنر(مسابقه معلمان هنر و هنرمندان معلم رشته طراحی نقاشی مداد رنگی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اعظم نیکو بیان

1

نیایش

اول

استانی

2

مهری میرزابابایی

3

عدالت

دوم

ناحیه ای

3

مسعود فخارزاده

کهک

شهید صدر

سوم

ناحیه ای

 

فرهنگ و هنر(مسابقه معلمان هنر و هنرمندان معلم رشته تصویرسازی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

عاطفه فرشید مقدم

1

شاهد حضرت رقیه(س)

اول

استانی

عربی(مسابقه مقاله نویسی با موضوع چگونگی جذاب و فعال سازی کلاس عربی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

ثریا آزادی

2

جوادالائمه(ع)

اول

استانی

2

اشرف میرزا آقایی

3

برقعی 2

اول

استانی

3

خلیل نصاری حسونی

2

شهید صیاد شیرازی

دوم

ناحیه ای

زبان انگلیسی (آزمون آنلاین با عنوان روش تدریس ارتباطی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حسین فراهانی

2

فاتحی

اول

استانی

2

غزاله بحرینی

1

خوش رفتار

اول

استانی

3

ابوالفضل یغمایی فیروز

1

منتظری

دوم

ناحیه ای

4

مریم نیکوگفتار

3

برقعی 2

دوم

ناحیه ای

5

زهره خبازی علوی

4

صهبا

سوم

ناحیه ای

6

مهدی عبدالکریمی

خلجستان

خاتم الانبیا (ص)

سوم

ناحیه ای

 

پیام­های آسمان (مسابقه آنلاین تفسیر و ترجمه ی آیات پیام پایه نهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

خدیجه طالقانی

3

حضرت فاطمه(س)

اول

استانی

2

جواده ده پرور

1

حافظ

دوم

ناحیه ای

3

علی مقیسه

4

محتشم کاشانی

سوم

ناحیه ای

4

فرشته گلچی

1

شهید جهان بین

سوم

ناحیه ای

پیام های آسمان(فراخوان شیوه های ورودیه دروس پایه نهم در قالب فیلم 5-3 دقیقه ای)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم ربیعی

2

شاهد حضرت رقیه(س)

دوم

ناحیه ای

پیام های آسمان (آزمون آنلاین خطبه فدکیه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

اول

استانی

2

آرزو توکلی

3

اخوان کریمی

اول

استانی

3

زهره فرخی

4

شهدای شلمچه

دوم

ناحیه ای

4

احمد صفری

3

ملک لو

دوم

ناحیه ای

5

شمس الدین گودرزی

3

ملک لو

سوم

ناحیه ای

قرآن(انتخاب سوال برتردی ماه از کتاب قرآن هفتم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه چراغی

3

زرین اقبال

اول

استانی

2

صفورا محمودی

1

شاهد رضویان

اول

استانی

3

لیلا کلانتری

2

جوادالائمه(ع)

اول

استانی

4

آرزو توکلی

3

اخوان کریمی

دوم

ناحیه ای

5

معصومه قنبری

3

شهیده قضایی

دوم

ناحیه ای

6

مریم ابراهیمی بسابی

2

هدف

سوم

ناحیه ای

 

 

چهارمین مرحله ي کارگاه آموزشی درس فرهنگ و هنر دوره ي اول متوسطه (سال تحصیلی 98-1397)

آدرس
بلوار امین، کوچه 24 ، پلاك 50
کانون فرهنگی آیت ا... سعیدي  
ساعت
8
روز
پنج شنبه
تاريخ
97/09/22
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان خوشنویسی
گروه درسي
فرهنگ و هنر
رديف
1

 

 

تازه ترین مطالب گروه ها