جدول برگزاري اولین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
ساعت
18/30
18/30
18/30
روز
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
تاريخ
97/8/1
97/8/2
97/8/5
موضوع
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
گروه درسي
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3

 

همکاران محترم :

  1. به علت محدودیت، لازم است از تاریخ 23/07/97 لغایت 29/07/97 جهت ثبت نام به سایتqomgt.ir ← صفحه گروه زبان انگلیسی متوسطه اول مراجعه فرمایند.
  2. جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه معلم شماره 1برگزار می شود به علت نبود مکان پارک ، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.