اطلاعيه برگزاري هفتمین مرحله كارگاه هاي آموزشي (مجازی) دبیران دوره ی اول متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
از طریق سایت qomgt.ir
از طریق سایت qomgt.ir
از طریق سایت qomgt.ir
از طریق سایت qomgt.ir
از طریق سایت qomgt.ir
از طریق سایت qomgt.ir ← بخش متوسطه دوم ←گروه ارتقای حرفه ای 
از طریق سایت qomgt.ir ← بخش متوسطه دوم ←گروه ارتقای حرفه ای 
از طریق سایت qomgt.ir ← بخش متوسطه دوم ←گروه ارتقای حرفه ای 
از طریق سایت qomgt.ir ← بخش متوسطه دوم ←گروه ارتقای حرفه ای 
از طریق سایت qomgt.ir ← بخش متوسطه دوم ←گروه ارتقای حرفه ای 
ساعت
از ساعت 9 لغایت 21  روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21  روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
روز
چهارشنبه پنج شنبه
پنج شنبه جمعه
یک شنبه دوشنبه
سه شنبه چهارشنبه
سه شنبه چهارشنبه
یکشنبه دوشنبه
سه شنبه چهارشنبه
پنج شنبه جمعه
شنبه یکشنبه
دوشنبه سه شنبه
تاريخ
95/12/4 95/12/5
95/12/5 95/12/6
95/12/8 95/12/9
95/12/10 95/12/11
95/12/10 95/12/11
95/12/15 95/12/16
95/12/17 95/12/18
95/12/19 95/12/20
95/12/21 95/12/22
95/12/23 95/12/24
موضوع
کارگاه مجازی طراحی آموزشی با موضوع هدایت تحصیلی
کارگاه مجازی با موضوع ارزشیابی فرآیند مدار
کارگاه مجازی  با عنوان مهارت های فردی در دفاع
کارگاه  مجازی با عنوان طراحی آموزشی
کارگاه مجازی با عنوان دست سازه ها
کارگاه  مجازی آموزش word مقدماتی و پیشرفته (ویژه ی همکاران ناحیه 1 )
کارگاه  مجازی آموزش word مقدماتی و پیشرفته (ویژه ی همکاران ناحیه 2)
کارگاه  مجازی آموزش word مقدماتی و پیشرفته (ویژه ی همکاران ناحیه 3 )
کارگاه  مجازی آموزش word مقدماتی و پیشرفته (ویژه ی همکاران ناحیه 4 )
کارگاه  مجازی آموزش word مقدماتی و پیشرفته (ویژه ی همکاران مناطق)
گروه درسي
کارو فناوری
مطالعات اجتماعی
آمادگی دفاعی
ریاضیات
علوم تجربی
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (کلیه دروس)
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (کلیه دروس)
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (کلیه دروس)
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (کلیه دروس)
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (کلیه دروس)
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اطلاعيه برگزاري ششمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir گروه درسی علوم تجربی
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir گروه درسی فرهنگ و هنر
از طریق سایت qomgt.ir دبیر خانه توسعه فرهنگ قرآنی
از طریق سایت qomgt.ir گروه درسی ریاضیات
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
ساعت
18/30
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
18/30
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
18/30
18/30
روز
دوشنبه
جمعه
شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهار شنبه
تاريخ
95/11/11
95/11/15
95/11/16
95/11/20
95/11/20
95/11/27
95/11/27
95/12/4
موضوع
شیوه­های نوشتن خلاق
کارگاه مجازی ساخت محتوای الکترونیکی با برنامه ی activeins pire
 سوزن دوزی های سنتی ایران
کارگاه مجازی مبانی هنرهای تجسمی  در طراحی ، نقاشی وعکاسی
کارگاه مجازی سبک زندگی قرآنی
کارگاه مجازی شیوه های حل مساله
 طراحی آموزشی تولید محتوای الکترونیکی
همایش شعر خوانی (توضیحات در وب سایت گروه ادبیات متوسطه دوم )
گروه درسي
ادبیات فارسی
علوم تجربی
فرهنگ و هنر
فرهنگ و هنر
دبیر خانه توسعه فرهنگ قرآنی
ریاضیات
کار و فناوری
ادبیات فارسی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

اطلاعيه برگزاري چهارمین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
جاده قدیم قم– تهران،بالاتر از ترمینال مسافر بری-پایگاه امدادی هلال احمر
بلوار یادگار امام (ره) ،تیز هوشان خرمی
بلوار یادگار امام (ره) ،تیز هوشان خرمی
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
دور شهر ،کوچه 7 ،کانون امام خمینی (ره)
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
صفائیه،نگارستان اشراق
از طریق سایت qomgt.ir گروه درسی کاروفناوری
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir گروه درسی دفاعی
از طریق سایت qomgt.ir گروه درسی پیام ها
از طریق سایت qomgt.ir گروه درسی ریاضی
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
ساعت
15
8
15
10
18/30
10
18
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
8
18/30
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
18/30
18/30
روز
شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه و پنجشنبه
چهارشنبه
یک شنبه
یکشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
تاريخ
95/10/4
95/10/16
95/10/16
95/10/16
95/10/18
95/10/21
95/10/22
95/10/22 و 95/10/23
95/10/22
95/10/26
95/10/26
95/10/28
95/10/29
95/10/29
95/11/3
موضوع
کارگاه آموزشی اسکان
کارگاه عملی مرتبط با ترسیم با رایانه جهت ثبت نام به سایت گروه مراجعه شود ( مرحله دوم )( (خواهران)
کارگاه عملی مرتبط با ترسیم با رایانه جهت ثبت نام به سایت گروه مراجعه شود ( مرحله دوم )(برادران)
انسان شناسی دینی بررسی مبحث اومانیسم (ثبت نام از طریق سایت qomgt.ir ←  تا 15/10/95 ظرفیت تا 35 نفر)
کارگاه آموزش شیوه های سفالگری
شیوه­های نوشتن خلاق
کارگاه بازدید از نمایشگاه های مرتبط با دروس کتاب فرهنگ و هنر(کاربینی)
کارگاه مجازی ساخت ایمیل
کارگاه آشنایی با رویکردهای کتاب های جدید التالیف برای همکاران جدید الورود (ورودی دوره دوم متوسطه به دوره اول و جدید الاستخدام )
کارگاه درس پژوهی
کارگاه مجازی آشنایی با جنگ های نا منظم
کارگاه مجازی بررسی آراء و عقاید گروه های تکفیری
کارگاه مجازی تولید محتوای الکترونیکی (جئوجبرا)
کارگاه درس پژوهی
کارگاه آموزشی مکالمه عربی سطح 1
گروه درسي
آمادگی دفاعی
کار و فناوری
کار و فناوری
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
فرهنگ و هنر
ادبیات فارسی
فرهنگ و هنر
کار و فناوری
ریاضیات
مطالعات اجتماعی
آمادگی دفاعی
پیام های آسمانی
ریاضیات
آمادگی دفاعی
عربی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 

اطلاعيه برگزاري مرحله اول كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9 خانه علوم وفنون
خیابان فجر،خ باهنر، مقابل باهنر10، انتهای 20متری دبیرستان دوره اول متوسطه  فرزانگان
ساعت
18/30
10/30
8
18/30
روز
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دو شنبه
تاريخ
95/8/18
95/8/27
95/8/27
95/9/1
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع آموزش دبیران جدید الورود به دوره اول متوسطه
کارگاه نقد و بررسی پودمان ترسیم با رایانه
کارگاه آموزشی روش تدریس درس آمادگی در برابر زلزله پایه نهم ودهم
کارگاه آموزشی با موضوع آموزش شیوه ساخت  و تولید محتوای الکترونیک
گروه درسي
علوم تجربی
کار و فناوری
آمادگی دفاعی
علوم تجربی
ردیف
1
2
3
4

اطلاعيه برگزاري مرحله دوم كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
خ 20متری شهید بهشتی ، خ 24 متری شهید مطهری ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
خ 20متری شهید بهشتی ، خ 24 متری شهید مطهری ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
خ 20 متری زاد ،16 متری شهید امامی دبیرستان متوسطه اول مهدوی
خ 20 متری زاد ،16 متری شهید امامی دبیرستان متوسطه اول مهدوی
سایت qomgt.ir
سایت qomgt.ir
ساعت
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
10
8
9
15
9
9
روز
یک شنبه
یک شنبه
چهارشنبه
شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
جمعه
تاريخ
95/9/7
95/9/14
95/9/17
95/9/20
95/9/24
95/9/25
95/9/25
95/9/25
95/9/25
95/9/25
95/9/26
موضوع
کارگاه آموزشی درس پژوهی و ارایه شیوه های نوین تدریس
کارگاه آموزشی "امداد و اسکان "
روش تدریس کتب prospect
کارگاه بررسی شیوه های آموزش خط تحریری(کلیه پایه ها )
کارگاه معرفی نرم افزار محتوا سازی
پاسخ به سئوال های محتوای کتاب های فارسی و معرفی برنامه های گروه
کارگاه آموزشی مهارت زندگی هزار ویک تفکر مثبت
کارگاه عملی مرتبط با پودمان ساز و کار حرکتی(خواهران)
کارگاه عملی مرتبط با پودمان ساز و کار حرکتی(برادران)
کارگاه  مجازی طراحی آموزشی
کارگاه مجازی دست سازه ها
گروه درسي
عربی
آمادگی دفاعی
زبان انگلیسی
فرهنگ و هنر
ریاضیات
ادبیات فارسی
مطالعات اجتماعی
کار و فناوری
کار و فناوری
ریاضیات
علوم تجربی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11