برگزاري دومین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
صفائیه ، اداره آموزش و پروش ناحیه 1 سالن فرهنگ
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir صفحه  سامانه آموزش مجازی
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،کوچه36 تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،کوچه36 تیزهوشان دکتر خرمی
از طریق سایت qomgt.ir صفحه  سامانه آموزش مجازی
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
ساعت
18:30
10
18:30
9 صبح تا 23
18:30
9:30
15
9 صبح تا 23
18:30
روز
یک شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه تا دوشنبه
سه شنبه
تاريخ
96/9/5
96/9/9
96/9/12
96/9/19
96/9/21
96/9/23
96/9/23
96/9/25 الی 96/9/27
96/9/28
موضوع
همایش استانی دبیرخانه کشوری علوم با موضوع مسابقات آزمایشگاه
آشنایی با رویکرد و شیوه تدریس کتاب های جدید التالیف قرآن و پیام های آسمان (ویژه دبیران جدید الورود)
تولید محتوا با محوریت مکالمه
کارگاه مجازی با موضوع طراحی سوالات استاندارد
هدف زندگی از منظر قرآن ویژه دبیران درس پیام های آسمان
ترسیم با رایانه (1) ویژه ی خواهران
ترسیم با رایانه (1) ویژه ی برادران
کارگاه مجازی با موضوع آمادگی مسابقات آزمایشگاهی
بهترین روش های تدریس
گروه درسي
علوم تجربی
پیام های آسمان
عربی
علوم تجربی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
کار و فناوری
کار و فناوری
دبیرخانه کشوری علوم تجربی
مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

برگزاري اولین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
نیروگاه،کوچه 9 ، پلاک41،
پژوهش سرای خواجه نصیر الدین طوسی
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
20 متری شهید بهشتی،24 متری مطهری،اداره آموزش و پرورش ناحیه 3،سالن همایش ناحیه 3
ساعت
9:45
10
8
9
9:45
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/8/25
96/9/2
96/9/2
96/9/2
96/9/2
موضوع
کارگاه آموزشی t.o.t ویژه همکاران ناحیه دو
کارگاه آموزشی راه های ارتباط محبت خدا و اهلبیت (ع)
کارگاه آموزشی طرح درس نویسی ،نظارت بالینی و انواع مسابقات ریاضی
پاسخ  به سوالات محتوای کتاب درسی
کارگاه آموزشی t.o.t ویژه همکاران ناحیه چهار
گروه درسي
زبان انگلیسی
پیام های آسمان
ریاضیات
ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5