ششمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
صفاییه ،اداره آموزش وپرورش ناحیه 1 سالن فرهنگ
نیروگاه ، بلوار یادگارامام، بعد از زیر گذر سمت راست ک 64 ، دبیرستان تیزهوشان دکتر خرمی
نیروگاه ، بلوار یادگارامام، بعد از زیر گذر سمت راست ک 64 ، دبیرستان تیزهوشان دکتر خرمی
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه  7 و 9، خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه  7 و 9، خانه علوم وفنون
ساعت
10
10
8/45
8/45
10
18/30
روز
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
تاريخ
97/10/26
97/11/11
97/11/11
97/11/25
97/11/25
97/11/28
موضوع
ارزشیابی تکوینی با رویکرد عملکردی و موقعیت محور و بررسی کتب (ویژه ی همکاران جدید الورود)
کارگاه آموزشی با موضوع روش های نوین تدریس
کارگاه آموزشی با موضوع Excel (ویژه ی خواهران)
کارگاه آموزشی با موضوع Excel (ویژه ی برادران)
کارگاه آموزشی با موضوع چالش های زیست محیطی
کارگاه آموزشی با موضوع  شیوه های نوین ارزشیابی بر اساس رویکرد کتاب های جدید التالیف
گروه درسي
ریاضیات
مطالعات اجتماعی
کاروفناوری
کاروفناوری
مطالعات اجتماعی
عربی
رديف
1
2
3
4
5
6

 

پنجمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
صفاییه، نبش کوچه 17 ، نگارستان اشراق 
چهار راه غفاری، خيابان ايستگاه بين کوچه  7 و 9، علوم وفنون
نیروگاه ، بلوار یادگارامام، بعد از زیر گذر سمت راست ک 64 ، دبیرستان تیزهوشان دکتر خرمی
خیابان  لواسانی (ساحلی)، بعد از پل شهید رجایی، جنب دادسرا، بین كوچه ۳ و 5 ، مركز آموزشی رفاهی شماره یك فرهنگیان(سالن آموزش)
نیروگاه، بلوار یادگارامام، بعداز زیر گذر سمت راست ک 64 ، دبیرستان تیزهوشان دکتر خرمی
ساعت
18
10
9
9
9
روز
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/10/5
97/10/6
97/10/13
97/10/18
97/10/20
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان گرافیک (و بازدید از نمایشگاه نگارستان اشراق )
کارگاه آموزشی اخلاقی کاربردی با موضوعات دروغ و وفای به عهد
کارگاه آموزشی عملی با موضوع الکترونیک(ویژه ی خواهران)
کارگاه آموزشی با موضوع تکنیک های نوشتن خلاق
کارگاه آموزشی عملی با موضوع الکترونیک(ویژه ی برادران)
گروه درسي
فرهنگ و هنر
پیام های آسمان
کارو فناوری
ادبیات فارسی
کارو فناوری
رديف
1
2
3
4
5

 

 

سومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
چهارراه غفاری، خیابان ایستگاه بین کوچه 7و9، خانه علوم و فنون
چهارراه غفاری، خیابان ایستگاه بین کوچه 7و9، خانه علوم و فنون
صفاییه، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری، کوچه 33، پلاک4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
نیروگاه، بلوار یادگار امام، بعد از زیرگذر سمت راست ک64، دبیرستان تیزهوشان دکتر خرمی
چهارراه غفاری، خیابان ایستگاه بین کوچه 7و9، خانه علوم و فنون
نیروگاه، بلوار یادگار امام، بعد از زیرگذر سمت راست ک64، دبیرستان تیزهوشان دکتر خرمی
20متری شهیدبهشتی، 24متری مطهری، اداره آموزش و پرورش ناحیه 3، سالن سایت ضمن خدمت
چهارراه غفاری، خیابان ایستگاه بین کوچه 7و9، خانه علوم و فنون
چهارراه غفاری، خیابان ایستگاه بین کوچه 7و9، خانه علوم و فنون
ساعت
18:30
8:30
10
11
8:45
10
8:45
8تا10 و 10 تا 12
18:30
8
روز
دوشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/09/05
97/09/08
97/09/08
97/09/15
97/09/15
97/09/22
97/09/22
97/09/22
97/09/27
97/09/29
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان محتوای کتاب علوم تجربی (ویژه دبیران جدید الورود)
بررسی و تبیین شیوه های تدریس و موضوعات درسی کتاب (کلیه پایه ها)
آموزش مبانی آرایه ها با نگاه به کتاب های فارسی
کارگاه آموزشی با عنوان یادگیری فعال (ویژه دبیران جدید الورود)
کارگاه آموزشی عملی با موضوع بازی های رایانه ای (ویژه ی خواهران)
کارگاه آموزشی با عنوان روش پاسخگویی به سوالات دانش آموزان
کارگاه آموزشی عملی با موضوع بازی های رایانه ای (ویژه ی برادران)
کارگاه آموزشی با عنوان تولید محتوا و آموزش نرم افزار AUTOPLAY (لينک فرم ثبت نام)
کارگاه آموزشی با عنوان Reading & Wwriting
کارگاه آموزشی با عنوان تکنیک های پاسخگویی به شبهات دینی
گروه درسي
علوم تجربی
فرهنگ و هنر
ادبیات فارسی
ریاضیات
کارو فناوری
پیام های آسمان
کارو فناوری
عربی*
زبان انگلیسی
پیام های آسمان
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

* همکاران محترم درس عربی :

*لازم است از تاریخ 97/09/10 لغایت97/09/17 جهت ثبت نام اينجا را کليک نمايند.

* به علت محدودیت، اولویت شرکت در جلسه گروه عـربی با همکارانی می باشد که از طریق سامانه مذکور ثبت نام کرده باشند.

همکاران محترم جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه علوم و فنون و سالن فرهنگ برگزار می شوند به علت نبود مکان پارک ، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

 

دومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و 5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و 5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و 5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
ساعت
18/30
18/30
18/30
18/30
روز
یک شنبه
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
تاريخ
97/08/20
97/08/26
97/08/27
97/08/28
موضوع
روش تدریس درکتاب نونگاشت آمادگی دفاعی 
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
گروه درسي
آمادگی دفاعی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4

 

همکاران محترم :

  1. لازم است از تاریخ 97/08/19 لغایت97/08/22  جهت ثبت نام به سایتqomgt.ir ← صفحه گروه زبان انگلیسی متوسطه اول مراجعه فرمایند.
  2. به علت محدودیت، اولویت شرکت در جلسه گروه زبان انگلیسی با همکارانی می باشد که از طریق سامانه مذکور ثبت نام کرده باشند.
  3. جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه علوم و فنون و خانه معلم شماره 1  برگزار می شوند به علت نبود مکان پارک ، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

 

اولین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
ساعت
18/30
18/30
18/30
روز
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
تاريخ
97/8/1
97/8/2
97/8/5
موضوع
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
گروه درسي
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3

 

همکاران محترم :

  1. به علت محدودیت، لازم است از تاریخ 23/07/97 لغایت 29/07/97 جهت ثبت نام به سایتqomgt.ir ← صفحه گروه زبان انگلیسی متوسطه اول مراجعه فرمایند.
  2. جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه معلم شماره 1برگزار می شود به علت نبود مکان پارک ، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.