متن مسابقه آنلاین حضور فیزیکی معلم در کلاس

همکاران گرامی

متن مسابقه آنلاین حضور فیزیکی معلم در کلاس  در تاریخ 12 اسفند 97 به شرح زیر است .

لازم به ذکر است آزمون فوق در ساعت 9 صبح الی 24 روز یکشنبه 12 اسفند در سامانه آموزش مجازی گروههای آموزشی فعال می شود.

دانلود متن مسابقه

ایا می دانید؟

ایا می دانستید

جنگل های هیرکانی

قدیمی ترین جنگل های دنیا در ایران

نامزد شدند تا به عنوان میراث طبیعی جهانی ایران در یونسکو ثبت شوند

زنده باد ایران

دعوت به همکاری

 اوقات و  لحضه های خوشی را برای شما ارزو مندم، به استحضار می رساند زمان فعالیت هفتگی گروه مطالعات اجتماعی استان قم در سال تحصیلی 98-97 به شرح زیر است:

 روز های یکشنبه: ساعت  7/45تا 12/30

همکاران گرامی می توانند سؤالات ، نظرات و پیشنهادات خود را از طریق حضور در محل گروه های آموزشی استان واقع در خیابان شهید  لواسانی- کوچه 33 یا تماس با تلفن 37757214 و 37715045 با گروه  مطالعات اجتماعی مطرح فرمایند. منتظر نظرات و پیشهادات سازنده ی شما جهت ارتقاء امور آموزشی و پرورشی، به ویژه درس  مطالعات اجتماعی هستیم.