کارگاه روش تدریس هنر های آوایی

 

 

کارگاه روش تدریس هنرهای آوایی با حضور استاد آقایی در طی دوجلسه در روزهای 20 و 21 دی ماه  با حضور 40 نفر از دبیران درس فرهنگ و هنر در بستر اسکای روم انجام شد در این کارگاه در مورد روش تدریس کتابهای هفتم وهشتم ونهم تدریس شد .