تبریک روزمعلم

 

نیمکت های چوبی بیشترازدرختان جنگل میوه می دهنداگرریشه دروجودمعلم داشته باشند.

 اساتیدگرامی روزتان مبارک

تبریک

 

 

Related image              نور دگری به بیت احمد آمد 

 

          محبوب رسول حیّ سرمد آمد

 

          تاعطروجودش همه عالم گیرد

  

    زهرا ، گل گلزار محمد آمد

اطلاع رسانی کارگاه

کارگاه حضوری

گروه آموزشی دین وزندگی متوسطه دوم بامشارکت  گروه درسی قرآن و

پیام های آسمان متوسطه اول

برگزامی کند.

موضوع: کارگاه پاسخ به شبهات 2

باسخنرانی : استادهاشمی

   زمان : پنج شنبه 9 اسفندماه 97                                       ساعت : 9 صبح

مکان : خانه علوم وفنون

ازمون انلاین

 برگزاری آزمون آنلاین 2

موضوع: ترجمه خطبه فدکیه حضرت زهرا (س )

 زمان : سه شنبه 16 بهمن ماه

سایت گروه های آموزشی استان .