فراخوان طراحی سوال

فراخوان کشوری مسابقه طراحی سوال از دو مهارت Reading & Writing

 

طراحی و نگارش آزمون 10 نمره ای R&W

 

 

* همکاران محترم می توانند از هریک از پایه های هفتم،هشتم  یا نهم نمونه سوال خواسته شده را که البته در محدوده بودجه بندی ترم اول می باشد ،طرح کنند.

 

مهلت ارسال آثار به نواحی تا 1396/10/30

مقالات دیگر...