گزارش همایش کشوری عربی

با سلام و عرض ادب

گزارشی از همایش کشوری عربی در استان فارس :

همایش بهمن 95 سرگروه های استانی عربی

 

 دکتر عظیم محبی در همایش کشوری خلاقیت و انگیزه در درس عربی ویژه سرگروه های استانی درس عربی که به میزبانی دبیرخانه کشوری درس عربی در استان فارس برگزار شد گفت: بازگرداندن گروه های آموزشی به اصالت واقعی خود یکی از برنامه های ما در سال های اخیر  بوده که با ایجاد 13 دبیرخانه در 13 استان کشور تا حدودی در این زمینه  موفق بوده ایم.

وی گفت: سرگروه درسی هر استان ، نماینده درس و معلم و رابط آنها با برنامه ریزان درسی و سطح ستاد می باشد و برای تقویت این شبکه مدیریتی در دوره اول متوسطه تلاش شده تا دبیرخانه های گروه های آموزشی با تغییر رویکرد ، نقس ستادی پیدا کرده و بدور از تمرکز در تصمیم گیری ها  به صورت مستقل  عمل نمایند.

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه  وزارت آموزش و پرورش  تنها وظیفه این دبیرخانه  ها را پشتیبانی علمی از فعالیت های گروههای آموزشی عنوان کرد و افزود: دبیرخانه ها به عنوان نماینده استان ها ، تلاش می کنند تا زمینه مشارکت در آموزش را تسهیل نمایند .

وی از تصویب آیین نامه گروه های آموزشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اولین بار پس از انقلاب خبر داد و گفت: با قانونمند کردن گروه های آموزشی و بازگرداندن استقلال عمل به این گروه ها در استان ها   ، سرگروه های آموزشی هر استان می تواند به صورت مستقل ،نقش خود را که همان  پشتیبانی علمی با رویکرد مجازی است اجرا نماید.

دکتر محبی  گفت: در این آیین نامه قلمرو گروه های آموزشی مشخص شده که اصلی ترین و راهبردی ترین وظیفه این گرو هها توانمند سازی معلمین بر اساس برنامه  درسی ملی و رویکرد های جدید می باشد.

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه  وزارت آموزش و پرورش  افزود: با ایجاد این  چرخش مدیریتی ، گفتمان مشترکی در استان ها شکل گرفته که بر اساس آن  سرگروه درسی علاوه بر نظارت ، وظیفه راهبری  علمی  و کیفیت بخشی  و رشد شایستگی  های علمی  معلمان  هر استان را  بر عهده دارند .

وی افزود: در این روند مهم یادگیری دانش آموزان است که معلمین  بتوانند با رشد شایستگی های علمی خود ، زمینه رشد  شایستگی  دانش آموزان  در ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین را فراهم نمایند.

دکتر محبی  گفت :برای دستیابی به این  مهم ، رویکرد خود را به سمت مدرسه محوری  گرایش داده ایم و  درس پژوهی به عنوان مدلی از توانمند سازی ، زمینه مشارکت  معلمین را در آموزش فراهم نموده است.

 

تقدیر و تشکر

با سلام و عرض ادب 

بدینوسیله از تلاش های صمیمانه همکاران عزیز در جهت شرکت در کارگاه ها و فراخوان ها نهایت تقدیر و تشکر را داریم.