فراخوان کشوری

با سلام و ادب خدمت همکاران گرامی

دبیرخانه  عربی  مستقر در استان گلستان در نظر دارد مسابقه ای تحت عنوان تولید محتوای الکترونیکی

با شرایط ذیل برگزار کند:

عنوان برنامه تولید محتوای الکترونیکی درس یازدهم عربی هفتم (الإخلاصُ في العَملِ)

 

اهداف برنامه:

1-تسهیل آموزش درس عربی با کمک فناوري هاي نوین

2- ارتقاء توانمندی دبیران در استفاده از ابزارهای نوین آموزش و همسونمودن تولیدات پراکنده معلمان  در مسیر اهداف برنامه درسی ملی

3- ایجاد زمینه مناسب جهت توسعه فضای کار تیمی در راستای تولید محصولات ارزشمند

4- شاداب سازی کلاس توأم با یادگیری پایدار و عمیق برای فراگیران

 

دبیرخانه عربی  متوسطه اول در نظر دارد از طریق طراحی و اجرای برنامه عملیاتی طی سه سال به شرح

جدول ذیل ، موجبات ارتقاء سطح کیفی آموزش را فراهم نموده و با استفاده بهینه از محتوای الکترونیکی، آموزش درس عربی را تسهیل و جذاب نماید .

 

ردیف

سال تحصیلی

پایه

نرم افزار

1

98-97

هفـتم

AutoPlay Media Studio-

3Articulate Storyline-

Multimedia Builder-

2

99-98

هشتم

3

400-99

نهم

 

تذکر:

  • محتوای آموزشی شامل صوت، تصویر و گرافیک مناسب و همچنین در زمینه آموزشی شامل «ترجمه، قرائت متون، مکالمه، قواعد و...» خواهد بود تا یادگیری را در کلاس تسهیل نموده و کلاس را جذاب و شاداب نماید .

     جهت تعامل هر چه بیشتر بین همکاران، تولید محتوا به صورت تیمی و گروهی مورد تاکید است .

 

شرایط ارسال آثار:

1) محتوای الکترونیکی باید از شیوه های تعاملی (آموزش دو سویه) در حد قابل قبول استفاده گردد.

2) صوت و گرافیک با محتوای تولید شده تناسب داشته باشد.

 3) برنامه بایدautorun  اجرا شود تا استفاده برای همگان تسهیل گردد.                                              

4 ) همراه اثر، راهنما ارائه شود.

 باشد.(Exe4 ) خروجی نهایی برنامه حتی الإمکان بصورت تک فایل (

 

 

طرح درس و تجربه موفق روش تدریس

- طرح درس براساس برنامه ملی درسی درس سوم

(جسرالصداقه) عربی پایه نهم

  از سرکارخانم اقایی اینجا کلیک کنید.

 

روش تدریس کبریت پژوهی کاری نو و برجسته از سرکار خانم

 

آقایی  برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.