شیوه نامه ساخت و آماده سازی مسابقه الحوار با موضوع الاربعینیات

 

بسمه تعالی

اداره تکنولوژی ،گروه های آموزشی وبررسی محتوای متوسطه  استان قم

گروه آموزشی درس عربی دوره اول متوسطه

شیوه نامه ساخت و آماده سازی مسابقه «الحِوار» باموضوع «الأربعینیّات»

          در راستای اجرای برنامه ها و فعالیت های  دبیرخانه کشوری عربی دوره اول متوسطه و ارتقای مهارت ها وشایستگی های حرفه ای معلمان ومشارکت دانش آموزان در فرایند  یاددهی _ یادگیری مسابقه «الحِوار» باموضوع «الأربعینیّات» برگزار می شود .

اهداف:

- شناسایی، ترویج وتبادل روش های خلّاق تدریس

- جلب مشارکت  فعال دانش آموزان در فرایند یاددهی _یادگیری

مخاطبین :

دانش آموزاندوره اول متوسطه استان با نظارت دبیران محترم عربی

موضوع  مسابقه : ( الاربعینیات الدّرس الثانی) پایه نهم

شرایط ارسال آثار:

  1. -آثارمسابقه (الحِوار) باپیوست فایل (word/pdf)  مکالمه به صورت :

الف) تهیه و تولید فیلم مکالمه به صورت انیمیشن

ب) تهیه و تولید فیلم مکالمه دانش آموزی به صورت اجرای نمایشی

  • می توانند به صورت فردی یا گروه های دونفره شرکت نمایند)

ج) تهیه و تولید فیلم مکالمه به صورتترکیبی(الف و ب)

2-مخاطبان مجاز هستندتا حداکثر 5 عبارت به متن مکالمه اضافه نمایند .

3- لازم است شرکت کنندگان،آثار خودرابا فرمت ) MOV  یا MP4 ) ارسال نمایند .

4-کیفیت صدا وتصویرآثار ارسالی مورد تأکید می باشد.

( پیشنهاد می گردد برای بهتر شدن کیفیت صدا، از میکروفون یقه ای استفاده شود.)

5-مدت زمان اجرای مکالمه 7تا15 دقیقه می باشد.

6- حداکثرحجم فیلم 200 مگابایت باشد.

  1. اثر برتر از استان به دبیرخانه کشوری ارسال می گردد.

مهلت  ارسال آثار : 08 /11/ 1402   

تذکر: شرکت کنندگان آثار خود را در پیام رسان ایتا ، به آیدی   Hadadi57 @ ارسال نمایند .