نمونه طرح درس های روزانه عربی نهم

 

طرح درس روزانه نهم درس دومطرح درس روزانه نهم درس سوم

طرح درس روزانه نهم درس چهارمطرح درس روزانه نهم درس پنجم

طرح درس روزانه نهم درس ششمطرح درس روزانه نهم درس هفتم

طرح درس روزانه نهم درس هشتمطرح درس روزانه نهم درس نهم

طرح درس روزانه نهم درس دهم

گارگاه آموزشی حضوری

دومین  کارگاه  آموزشی (حضوری) درس عربی

با موضوع : طراحی تکالیف و ارزشیابی عملکردی درس عربی متوسطه اول

زمان : روز یکشنبه ۱۳۹8/11/06

ساعت ۱۸/۳۰

مکان: خانه علوم و فنون

کلینیک پرسش و پاسخ

با سلام و احترام

دبیرخانه عربی متوسطه اول اقدام به راه اندازی کلینیک پرسش و پاسخ در ارتباط با نکات و سوالات چالش برانگیز عربی نموده است بنابراین همکاران   و دانش آموزان   با مراجعه به این سایت می توانند سوالات خود را مطرح نموده و  پاسخ خود را دریافت نمایند.

arabi1.goledu.ir