تدریس دانش ادبی جناس

به نام خداوند پاکی ها

با سلام و احترام

تدریس دانش ادبی

جناس

دانلود نرم افزار نمایش فایل های در حال دانلود Download Progress++ v3.0.2

 

 

تدریس درس یازدهم فارسی هشتم

به نام خداوند بخشنده مهربان

باسلام و احترام

فیلم تدریس درس یازدهم 

فارسی هشتم

دانلود نرم افزار نمایش فایل های در حال دانلود Download Progress++ v3.0.2

 

تدریس بخش دوم درس یازدهم فارسی نهم

به نام خداونده بخشنده دستگیر            کریم خطا بخش پوزش پذیر

باسلام و احترام

فیلم تدریس  بخش دوم درس یازدهم

فارسی نهم

 

دانلود نرم افزار نمایش فایل های در حال دانلود Download Progress++ v3.0.2