فراخوان طرح درس

فراخوان طرح درس نویسی درس تاسیسات مکانیکی (پایه نهم) منطبق با برنامه درسی ملی

 مهلت ارسال آثار تا 26 اسفندماه  1403 می باشد. در ضمن شیوه نامه انجام کار  در گروه کار و فناوری استان ارسال می گردد.