هوش مصنوعی

مقاله هوش مصنوعی مددکار معلم در کلاس درس را لطفا از اینجا دانلود بفرمایید.

 

مقاله رشد فناوری آموزش (پرونده ویژه هوش مصنوعی ) را لطفا از اینجا دانلود بفرمایید.

 

مقاله بازی وارسازی در آموزش ریاضی را از اینجا دانلود کنید