محتوای شماره سه آزمون برخط مدیران و معاونین آموزشی

محتوای  شماره سه آزمون برخط مدیران و معاونین آموزشی

 

منبع : کتاب مهارت های اساسی تدریس نوشته حسن مالکی ( قاسم).انتشارات نیکان کتاب، چاپ اول

                                 محتوای شماره سه را از دریافت نمایید.

برنامه ی بازدید نظارت بالینی از مدارس هدف استان قم

برنامه ی بازدید نظارت بالینی  از مدارس هدف استان قم

       برنامه ی بازدید از مدارس هدف استان قم از تاریخ 7 بهمن شروع وتا 16 اسفند ادامه

دارد سرگروه های آموزشی استان در تاریخ های تعیین شده ضمن هماهنگی با مدیر و دبیر

محترم آموزشگاه از کلاس درس همکاران بازدید به عمل می آورند.

  برنامه بازدید را از اینجا دانلود بفرمایید .

   تصاویر ارسالی از نظارت بالینی مدارس هدف در کانال مدارس هدف طرح نظارت بالینی قرار داده شده است .

محتوای شماره دو آزمون برخط مدیران و معاونین آموزشی

 

محتوای شماره دو آزمون برخط مدیران و معاونین آموزشی

محتوای شماره دو, فصول 10- 9 را ازاینجادریافت نمایید.

منبع : کتاب مدیریت و رهبری آموزشی نوشته کیمبل وایلز و ترجمه: دکتر محمد علی طوسی.

انتشارات بازتاب  تهران ،چاپ هفدهم  1392می باشد.

برگزاری کارگاه نظارت بالینی در آموزشگاه دخترانه خوشرفتار

گزارش کارگاه نظارت بالینی آموزشگاه خوشرفتار

       کارگاه نظارت بالینی در آموزشگاه خوشرفتار با مدیریت خانم ابو ترابی وبا مدرسی جناب آقای مقیمی وباحضور کلیه دبیران محترم  برگزار گردید.