اطلاعیه برگزاري سومین مرحله مسابقات آنــلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 96-1395)

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
ساعت برگزاری
از ساعت 9 تا 21
از ساعت 9 تا 21
تاریخ برگزاری
95/10/25
95/11/26
موضوع
مسابقه آنلاین با موضوع نظریه های یادگیری و شیوه های تدریس
مسابقه آنلاین شیعه شناسی
گروه درسی
مطالعات اجتماعی
پیام های آسمان
رديف
1
2

اطلاعیه برگزاري سومین مرحله ي مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 96-1395)

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی-ناحیه ای
تاریخ ارسال آثار
95/11/17
95/12/15
دو مرحله (15 آذر و 1  اسفند )
بهمن ماه
دو مرحله (15 آذر و 1  اسفند )
95/12/15
95/11/17
موضوع
فراخوان انتخاب سوال برتر امتحانات نوبت اول
فراخوان  تهیه و تولید محتوای الکترونیکی فیزیک پایه هفتم، هشتم و نهم
ارسال راه حل دو مساله ی مطرح شده توسط دبیرخانه در آبان ماه
ارسال دومساله با راه حل و 2 مساله بدون راه حل
فراخوان آثار مرتبط با آموزش ریاضی مبتنی بر حل مساله
فراخوان طراحی آموزشی درس پژوهی
فراخوان انتخاب سوال برتر امتحانات نوبت اول پایه نهم
گروه درسی
علوم تجربی
علوم تجربی
ریاضیات
ریاضیات
ریاضیات
ریاضیات
مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3
4
5
6
7

اطلاعیه برگزاري اولین مرحله ي مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 96-1395)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه­ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی –  ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی–  ناحیه ای
استانی –  ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی–  ناحیه ای
استانی –  ناحیه ای
تاریخ ارسال آثار
95/9/1
95/11/2
95/11/12
95/11/17
95/12/22
95/12/25
95/9/6
95/10/26
95/10/30
95/10/30
95/11/30
95/10/9
95/11/16
95/11/15
95/10/15
95/11/2
 آبان تا اوایل اسفند
95/12/15
95/12/15
95/9/30
95/10/15
95/10/30
95/11/30
95/11/30
95/9/24
95/10/21
95/10/28
95/11/13
95/11/16
95/12/22
95/10/25
95/11/15
95/11/30
نیمه دوم بهمن
نیمه اول اسفند
نیمه دوم اسفند
موضوع
مهارت شیوه های طراحی سوال نوبت اول
فراخوان تهیه درس افزار آموزشی پایه هفتم وهشتم  
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
فراخوان تشکیل نمایشگاه علمی و آموزشی از دستاوردها و نوآوری های معلم و دانش آموزان در سطح مدارس
برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع مکالمه عربی
مهارت شیوه های طراحی سوال نوبت دوم
فراخوان مقاله نویسی با موضوع حفظ حرمت حرم های مطهر:مکه،قدس،حرم معصومین (ع)
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
تکمیل نمون برگ نقد وبررسی کتاب جدید پایه دهم متوسطه دوم
فراخوان بررسی و تحلیل تفصیلی فرصت ها و چالش های اردوی راهیان نور
فراخوان ارسال گزارش برگزاری نمایشگاه دفاعی از فعالیت هاو آثار دبیران ودانش آموزان
مسابقه (تئوری-علمی) آزمایشگاه علوم تجربی ویژه دبیران منتخب
فراخوان آزمون عملکرد درس علوم تجربی پایه هشتم
طراحی سئوال آزمون انشا ی برتر دی ماه (با رویکرد نگارش انشا توسط همکاران )
فراخوان مقاله با عنوان تقویت مهارت های نوشتن خلاق و آموزش صحیح املا
طراحی تدوین و تولید دروس آزاد فارسی (معلمان و دانش آموزان )
مسابقه مشاعره مکتوب   
تالیف یک درس آزاد استانی با موضوعی تاریخی و جغرافیایی درس پانزدهم پایه نهم
تولید محتوای الکترونیکی مطالعات  اجتماعی پایه نهم بخش تاریخ درس پانزدهم
فراخوان طرح درس نویسی پایه نهم فصل دوم
فراخوان تولید فیلم ریاضی با نرم افزار جئوجبرا(پایه نهم فصل سوم وهشتم)
فراخوان تجربیات آموزشی در زمینه کاربرد مباحث ریاضی در دنیای واقعی (مقاله – چند رسانه ای)
مسابقه انتخاب سوال برتر دی ماه
فراخوان حل مساله شامل مساله های با راه حل و بدون راه حل فصل 2 کتاب پایه نهم
فراخوان طرح های قابل اجرا از سازو کار حرکتی ، الکترونیک و ماکت ساختمان
تدوین شیوه ارزشیابی عملی پودمان ها با رویکرد فرآیندی
فراخوان تهیه محتوای الکترونیکی پایه نهم
فراخوان بهترین بازارچه
فراخوان طراحی سئوال از کتاب پایه نهم
جشنواره نو آوری در خصوص فرآیند ارزشیابی گفت وشنود
فراخوان نقش تکالیف و فعالیت های تکمیلی در فرایند یاددهی– یادگیری درس پیام های آسمان با رویکرد موقعیت محور
 انتخاب  سئوال برتر درس قرآن
استخراج مهارت های ده گانه زندگی از آیات قرآن کتاب درسی پایه هشتم
طراحی و تدوین درس آزاد در خصوص محتوا و بر اساس سرفصل های کتب فرهنگ و هنر (سه پایه )
جشنواره هنرمندان دبیر ودبیران هنرمند در رشته های(نقاشی خط،تصویرسازی،عکاسی) به صورت حضوری و مجازی
جشنواره طراحی طرح جلد دفاتر ارزشیابی مدارس (مجازی)
گروه درسی
عربی
عربی
عربی
عربی
عربی
عربی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
علوم تجربی
علوم تجربی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی
ریاضیات
ریاضیات
ریاضیات
ریاضیات
ریاضیات
کار وفناوری
کار و فناوری
کاروفناوری
کار وفناوری
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
پیام های آسمان
پیام های آسمان
پیام های آسمان
فرهنگ و هنر
فرهنگ و هنر
فرهنگ و هنر
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

اطلاعیه برگزاري دومین مرحله ي مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 96-1395)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی – ناحیه ای
ساعت برگزاری
از 9 صبح تا 19 عصر
از 9 صبح تا 19 عصر
از 9 صبح تا 19 عصر
تاریخ برگزاری
ثبت نام تا 95/9/15
95/10/21
95/11/15
موضوع
برگزاری آزمون بر خط
ازکتاب how to teach English
پرسش های تکمیلی کتاب های ریاضی متوسطه اول
گروه درسی
ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
ریاضیات
رديف
1
2
3