جدول برگزاري سومین مرحله فراخوان و مسابقات آنــلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه در سال تحصيلي 96- 1395

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی-ناحیه ای
تاریخ اجرا
95/11/17
95/12/15
دو مرحله (15آذر و 1 اسفند)
بهمن ماه
دو مرحله (15آذر و 1 اسفند)
95/12/15
95/11/17
موضوع
فراخوان انتخاب سوال برتر امتحانات نوبت اول
فراخوان  تهیه و تولید محتوای الکترونیکی فیزیک پایه هفتم، هشتم و نهم
ارسال راه حل دو مساله ی مطرح شده توسط دبیرخانه در آبان ماه
ارسال دومساله با راه حل و 2 مساله بدون راه حل
فراخوان آثار مرتبط با آموزش ریاضی مبتنی بر حل مساله
فراخوان طراحی آموزشی درس پژوهی
فراخوان انتخاب سوال برتر امتحانات نوبت اول پایه نهم
عنوان درس
علوم تجربی
علوم تجربی
ریاضیات
ریاضیات
ریاضیات
ریاضیات
مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3
4
5
6
7

 

همایش هویت ملی اسلامی- ایرانی-مطالعات

به نام خدا

الف-اهداف:

  1. شناسايي و معرفي نقش مدرسه در شكل‌گيري هويت اسلامي / ايراني
  2. پرورش روحيه‌ي حفظ میراث فرهنگی، هنری و تاریخي
  3. شناخت فرهنگ و آداب و سنت‌های مطلوب جامعه­ي اسلامی ایران
  4. شناخت تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام، ایران و جهان با تأكيد بر فرهنگ معاصر
  5. ایجادانسجام اجتماعی وتحکیم وحدت ملی
ادامه مطلب: همایش هویت ملی اسلامی- ایرانی-مطالعات

برگزاری اولین دوره مسابقات آزمایشگاهی ویژه ی دبیران علوم تجربی استان قم

 انجام فعالیت های آزمایشگاهی یکی از ارکان آموزش علوم محسوب شده و علاوه بر تثبیت یادگیری و افزایش میزان ماندگاری آموخته شده ؛ موجبات رشد دانش ، مهارت و نگرش علمی و عملی را فراهم می سازد . هدف عملیاتی شماره 6 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تنوع بخشی به محیط های یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت درسی عمومی اشاره دارد. در همین راستا گروه آموزشی علوم تجربی استان قم در نظر دارد اولین دوره ی  مسابقه ی آزمایشگاهی ویژه ی دبیران محترم  علوم تجربی را برگزار نماید.

ادامه مطلب: برگزاری اولین دوره مسابقات آزمایشگاهی ویژه ی دبیران علوم تجربی استان قم

جدول برگزاري چهارمین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه در سال تحصيلي 96- 1395

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی – ناحیه ای
تاریخ ارسال آثار
95/11/25
95/12/25
95/12/10
موضوع
فراخوان طراحی و برگزاری آزمون های استاندارد علوم تجربی پایه نهم (نوبت اول)
مسابقه عکاسی میراث من – سرزمین من
انتخاب و ارسال تصویر برای متن های کتاب فارسی
گروه درسی
علوم تجربی
فرهنگ و هنر
ادبیات فارسی
رديف
1
2
3