سنجش

 

ارزشیابی

 بازوی توانای فرایند یاددهی- یاد گیری 

 

مدیران ،معاونین و دبیران  عزیز

به گروه سنجش و ارزشیابی تحصیلی  استان قم خوش آمدید.

 

هدف از ایجاد این گروه آموزشی آشنایی همکاران محترم با فعالیت ها

و برنامه های سنجش و ارزشیابی تحصیلی استان قم می باشد.

کلیه مطالب بارگذاری شده در این وب سایت برگرفته از مطالب بارگذاری شده در سایت دبیرخانه سنجش و ارزشیابی تحصیلی مستقر در استان چهارمحال بختیاری  می باشد .

 

همکاران محترم می توانندازمنوی گروه درسمت چپ ،مطالب بارگذاری شده

را دریافت نمایند.