مسابقه هنری معلمان هنر و هنرمندان معلم

قابل توجه همکاران محترم :

جهت مشاهده جزئیات مسابقه هنری معلمان هنر و هنرمندان معلم  به بخش برنامه های گروه /  فراخوان مراجعه گردد.

فراخوان مقاله نویسی

همکاران محترم:جهت اطلاع از جزئیات فراخوان مقاله تربیت هنری دانش آموزان به   بخش برنامه های گروه /فراخوان مراجعه نمائید.

کارگاه آموزشی پاپیه ماشه

جهت اطلاع از زمان و مکان برگزاری کارگاه آموزشی پاپیه ماشه به   بخش برنامه های گروه /کارگاه  مراجعه نمائید.

کارگاه آموزشی "نقاشیخط"

جهت اطلاع از زمان و مکان  برگزاری  کارگاه آموزشی نقاشیخط   به  بخش برنامه های گروه /کارگاه  مراجعه نمائید.

جشنواره آموزش هنر در 300ثانیه

جهت اطلاع از جشنواره آموزش درس هنر در 300ثانیه  به  بخش برنامه های گروه /جشنواره مراجعه نمائید.