معرفی سایت و نرم افزار

دبیرخانه علوم تجربی (اصفهان)         ..........             کلیک

آزمایش های جالب شیمی                 ..........              کلیک                                 

آزمایش های جذاب فیزیک              .........                کلیک

فیزیک شبیه سازی  PHED             ..........              کلیک 

دانلود نرم افزار آزمایشگاه مجازی شیمی

 

 دانلود نرم افزار آزمایشگاه مجازی فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلم های آموزشی دست ورزی و مطالب علمی

همکار محترم 

فیلم های آموزشی  و مطالب علمی ذیل شامل آزمایش های موازی وپاورپوینت از مطالب و موضوعات درسی است که توسط همکاران علوم تجربی سایر استان ها در همایش استان کردستان برگزار گردیده است .

فیلم های آموزشی

فیلم 1 - چگالی سنج 

فیلم 2  - انرژی شیمیایی

فیلم  3  -  تبدیل انرژی

فیلم  4  -  فشار

مطالب علمی

1- بوم شناسی

2- تولید مثل گیاهان

3- زیست فن آوری

4 - مورفولوژی ریشه