تبریک شروع سال تحصیلی

سلام و مهر

مهر ماه از راه رسید و دوباره شوق بازی های راه مدرسه در شهر غوغا کرد.

شروع سال تحصیلی جدید را به تمامی همکاران ادب دوست و ادیب و همچنین دانش آموزان فهیم تبریک عرض نموده و برای شما سال تحصیلی پربار آرزومندیم.

 

گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه اول قم

علی اصغر شیری

متن ادبی شروع سال تحصیلی و متن سخنرانی آغاز سال تحصیلی