کارگاه مس

کارگاه آموزشی مهارت ورزی کار با مس (با الزام دبیران با سابقه کمتر از 5 سال)

این کارگاه در روز پنج شنبه 12/3 در دبیرستان شهید غفاری برگزار می گردد:

از ساعت 8 تا 12 با حضور خواهران و برادران

برای مشاهده تصاویر کلیک کنید

تصاویر بیشتر مشاهده کنید

2 - 3 - 4