بازخورد و نقش اثربخش آن در سنجش های تکوینی

با سلام خدمت مشتاقان مبحث سنجش و ارزشیابی، چکیده ای از کتاب بازخورد در یادگیری مشهود ترجمه آقای دکتر حسن نادعلی پور ارائه می گردد. 

برای دریافت مطلب اینجا را کلیک کنید.

معرفی کتاب

برای مشاهده عکس اینجا را کلیک کنید.
📚📚 حال خوب با کتابهای خوب سنجش

آنچه در این کتاب می خوانید: 
🔹مفهوم سنجش و رابطه آن با آموزش
🔹هدف و استاندارد در آموزش
🔹طبقه بندی هدفهای آموزشی
🔹طبقه بندی تازه حوزه شناختی
🔹 دسته بندی روشهای سنجش
🔹 تهیه طرح سنجش یادگیری
🔹سنجش یادگیری به کمک آزمون صحیح و غلط
🔹سنجش یادگیری به کمک آزمون جورکردنی
🔹سنجش یادگیری به کمک آزمون چندگزینه ای
🔹سنجش یادگیری با کمک آزمون تشریحی
🔹سنجش یادگیری به کمک آزمون کوته پاسخ
🔹سنجش عملکردی
🔹سنجش با استفاده از کار پوشه 
🔹سنجش مشاهده ای
🔹 سنجش رفتاری
🔹سنجش عاطفی