رسانه های پرشمار

رسانه های پرشمار

دانلود رسانه های پرشمار

روش تدریس تلفیقی

روش تدریس تلفیقی

 

دانلود روش تدریس تلفیقی

پاور آزمون عملکردی

پاور آزمون عملکردی

   همکاران محترمی ک علاقمند به استفاده ازاین پاور هستند می توانند از اینجا دانلود بفرمایند .

                                        

تدوین طرح درس

تدوین طرح درس

همکاران علاقمند به تدوین طرح درس می توانند از اینجا دانلود نمایند .