نمونه سوال پایه نهم

به نام خالق زیبایی ها

باسلام و احترام

نمونه سوال فارسی نهم

 

                 Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

 

 

 

درس ششم فارسی هشتم

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

باسلام و احترام

لینک نمابرگ

فارسی هشتم درس ششم

دانلود رایگان عکس های کاغذ دیواری

 

درس ستایش و درس اول ادبیات نهم

به نام خدا جان آفرین          حکیم سخن در زبان آفرین

با سلام و احترام

لینک نمابرگ

تدریس درس ستایش و درس اول فارسی نهم

دانلود رایگان عکس های کاغذ دیواری

 

 

محتوای آموزشی

به نام خدا

باسلام

لینک دانلود

ادبیات هشتم درس ششم

دانلود نرم افزار نمایش فایل های در حال دانلود Download Progress++ v3.0.2

 

 

تدریس نگارش

به نام خدا

باسلام

لینک دانلود

تدریس نگارش

پنج شنبه، 20 آبان 1400

 

 

دانلود نرم افزار نمایش فایل های در حال دانلود Download Progress++ v3.0.2