برنامه عملیاتی دیبرخانه کشوری

با احترام برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری خدمت شما همکاران معرفی می‌شود

برای دریافت فایل بر روی گزینه‌ی دانلود کلیک نماییدImage result for ‫علامت دانلود‬‎

نکات دستوری سه درس از سه کتاب

نکات دستوری درس‌های اول کتاب‌های فارسی هفتم هشتم و نهم

 

1- نکات دستوری درس ستایش پایه هفتم Image result for ‫علامت دانلود‬‎

2- نکات دستوری درس پیش از اینها کتاب هشتمImage result for ‫علامت دانلود‬‎

 

3- نکات دستوری (انواع ی ) با توجه به شعر پرواز کتاب نهم Image result for ‫علامت دانلود‬‎

4- نکات دستوری (فعل اسنادی و غیر اسنادی) با توجه به شعر کار و شایستگی کتاب نهم

Image result for ‫علامت دانلود‬‎