املا پایه هفتم

به نام خداوند پاکی ها

باسلام و احترام 

املا پایه هفتم

دانلود نرم افزار نمایش فایل های در حال دانلود Download Progress++ v3.0.2

تدریس درس یازدهم ادبیات هفتم

به نام خداوند بخشنده مهربان

باسلام و احترام

فیلم تدریس درس یازدهم 

ادبیات هفتم 

         Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

تدریس درس یازدهم ادبیات هشتم

به نام خداوند روشن ضمیر / خداوند روشنگر بی نظیر

باسلام واحترام

     فیلم تدریس درس یازدهم 

        ادبیات هشتم

                                                                 Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

فیلم ادبیات هشتم درس هشتم

به نام خداوند آلاله ها  / خداوند پروانه و پونه ها

باسلام و احترام

  فیلم تدریس درس هشتم

  ادبیات هشتم

                                                             Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری

ادبیات هشتم تدریس درس هفتم

به نام خداوند احسا پاک / خداوند شمس و مه تابناک

  باسلام و احترام

    فیلم تدریس درس هفتم 

            ادبیات هشتم

                                                                 Ø¯Ø§Ù†Ù„ود رایگان عکس های کاغذ دیواری