فرم بازدید بالینی

به نام آن­‌که جان را فکرت آموخت                            چراغ دل به نور جان برافروخت                        «شیخ محمود شبستری»

 

نمون برگ ارزیابی از کلاس درس (طرح نظارت بالینی) ویژه­‌ی درس ادبیات فارسی؛ متوسطه­‌ی اوّل

نام و نام خانوادگی دبیر:                               رشته تدریس:                                            موضوع درس مورد بازدید:

پایه تحصیلی:                                            تعداد دانش آموزان:                                     تاریخ بازدید:

نام مدرسه:                                               نام مدیر:                                                  تلفن مدرسه:

ردیف

عوامل عملکردی در درس ادبیات فارسی متوسطه­‌ی اوّل

بسیارخوب

خوب

متوسط

ضعیف

1

روشن بودن اهداف

در طرح درس

ذکر مصادیقی از شایستگی­‌ها (تفکر، ایمان، علم، عمل، اخلاق و...) با توجه به طرح درس ملی و متناسب با انتظارات درس ادبیات فارسی

 

 

 

 

2

تدارک فرصت‌های آموزشی- تربیتی با توجه به امکانات مدرسه

استفاده از موقعیت­‌های طبیعی یا شبیه­‌سازی شده و... در درس ادبیات

 

 

 

 

بهره­‌گیری از فن­آوری آموزش نوین

 

 

 

 

بهره­‌گیری از محیط متنوع یادگیری

 

 

 

 

3

ارزشیابی تشخیصی

روشن بودن مصادیقی از پیش دانسته‌­ها در طرح درس

 

 

 

 

بهره­‌گیری از روش‌­های متنوع در ارزشیابی با توجه به شرایط محیطی- بومی

 

 

 

 

4

راهبردهای یاددهی و یادگیری استفاده از روش‌های

اکتشافی، تعاملی و بارش ذهنی

در فرایند تدریس

فعال‌­سازی تفکر، پژوهش، دست‌ورزی، فعالیت و...

 

 

 

 

تعامل،گفت­وگو، همیاری و...

 

 

 

 

زمینه‌سازی جهت  تلفیق مفاهیم با موقعیت‌­های اجتماعی، طبیعی و فرهنگی و اقتصادی

 

 

 

 

فعالیت دانش‌آموزان در فرآیند تدریس: مفهوم‌سازی و تولید دانش، گزارش، کنفرانس...

 

 

 

 

جمع­‌بندی و توضیحات و فعالیت­‌های تکمیلی

 

 

 

 

5

راهبردهای ایجاد انگیزه در کلاس و استفاده از وسایل کمک‌آموزشی

شامل مواردی هم­چون؛ مشاعره، معرفی کتاب، حفظ شعر، داستان‌خوانی، داستان­‌نویسی، بازی­‌های ادبی، شرکت در المپیادها و جشنواره‌­ها و...

 

 

 

 

6

راهبردهای ارزشیابی پایانی مناسب

شامل: مشاهده، خودارزیابی، گفت­وگو و... (به صورت کتبی یا شفاهی)

 

 

 

 

انجام ارزشیابی­‌هایی که قابلیت سنجش کمی و کیفی داشته باشند.

 

 

 

 

7

فعالیت‌های خارج از کلاس

تکالیف تمرینی

 

 

 

 

تکالیف پژوهشی و تکمیلی (مصاحبه، مطالعه، خلاصه‌نویسی،...) با توجه به تفاوت‌­های فردی

 

 

 

 

تکالیف خلاقیت‌­محور (داستان‌نویسی، شعرسُرایی، روزنامه­‌دیواری، جمع­‌آوری شعر و...)

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی راهنمای آموزشی:                                                                           نام و نام خانوادگی مدیر:

امضا:                                                                                      امضا:

محمود شبستری

  

بخش ۱ - دیباچه

شیخ محمود شبستری

شیخ محمود شبستری  گلشن راز 

به نام آن که جان را فکرت آموخت                چراغ دل به نور جان برافروخت

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن                 ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

توانایی که در یک طــرفةالعین                      ز کاف و نون پدید آورد کونین    

چو قاف قدرتش دم بر قلـــم زد                    هزاران نقش بر لوح عدم ز       

از آن دم گشت پیدا هر دو عالم                      وز آن دم شد هویدا جان آدم    

در آدم شد پدید این عقل و تمییز                   که تا دانست از آن اصل همه چیز

چو خود را دید یک شخص معین                    تفکر کرد تا خود چیستم من   

ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد                     وز آنجا باز بر عالم گذر کرد   

جهــــان را دید امــــر اعتباری                     چو واحد گشته در اعداد ساری

جهان خلق و امر از یک نفس شد                     که هم آن دم که آمد باز پس شد

ولی آن جایگه آمد شدن نیست                       شدن چون بنگری جز آمدن نیست

به اصل خویش راجع گشت اشیا                      همه یک چیز شد پنهان و پیدا      

تعالی الله قدیمی کو به یک دم                        کند آغاز و انجام دو عالم          

جهان خلق و امر اینجا یکی شد                       یکی بسیار و بسیار اندکی شد   

همه از وهم توست این صورت غیر                    که نقطه دایره است از سرعت سیر  

یکی خط است از اول تا به آخر                         بر او خلق جهان گشته مسافر  

در این ره انبیا چون ساربانند                           دلیل و رهنمای کاروانند        

وز ایشان سید ما گشته سالار                           هم او اول هم او آخر در این کار

احد در میم احمد گشت ظاهر                          در این دور اول آمد عین آخر

ز احمد تا احد یک میم فرق است                      جهانی اندر آن یک میم غرق است

بر او ختم آمده پایان این راه                            در او منزل شده «ادعوا الی الله»

مقام دلگشایش جمع جمع است                       جمال جانفزایش شمع جمع است

شده او پیش و دلها جمله از پی                         گرفته دست دلها دامن وی        

در این ره اولیا باز از پس و پیش                         نشانی داده‌اند از منزل خویش     

به حد خویش چون گشتند واقف                         سخن گفتند در معروف و عارف

یکی از بحر وحدت گفت انا الحق                         یکی از قرب و بعد و سیر زورق

یکی را علم ظاهر بود حاصل                               نشانی داد از خشکی ساحل

یکی گوهــر برآورد و هدف شد                            یکی بگذاشت آن نزد صدف شد

یکی در جزو و کل گفت این سخن باز                    یکی کرد از قدیم و محدث آغاز

یکی از زلف و خال و خط بیان کرد                       شراب و شمع و شاهد را عیان کرد

یکی از هستی خود گفت و پندار                           یکی مستغرق بت گشت و زنار

سخنها چون به وفق منــزل افتاد                           در افهام خلایق مشکل افتاد

کسی را کاندر این معنی است حیران                      ضرورت می‌شود دانستن آن

         

  

جاناتان مرغ دریایی

ریچارد باخ، جاناتان را در سال ۱۹۷۰ نوشت، داستان مرغ دریایی ای که نمی خواهد مثل بقیه مرغان دریایی زندگی کند، می خواهد تندتر و بالاتر پرواز کند. اما هم‌نوعانش تغییر را دوست ندارند و او را از جمع خود می‌رانند. اما به راستی، جاناتان تنها مانده است یا مرغانی که او را راندند؟ سرگذشت این مرغ دریایی بلند پرواز، نزدیک چهل سال است که میلیون‌ها نفر را مسحور خود کرده است. جاناتان، مرغ دریایی ، کتابی است سرشار از امید. داستان پرواز و رهایی. داستان چگونه پریدن و چگونه دل کندن، داستان رها کردن و شکستن تمام عادات. یک داستان نمادین که می‌شود از آن اوج گرفتن را آموخت. این‌که هرگز نباید مأیوس شد و دست از تلاش کشید. نویسنده ی این کتاب، ریچارد باخ، خلبانی است که تا کنون سه کتاب درباره‌ی پرواز نوشته است و جاناتان مرغ دریایی یکی از زیباترین این سه کتاب است. بخش اول این کتاب را به صورت صوتی می‌توانید در ادامه دانلود کنید. Image result for ‫عکس بلندگو‬‎