جشنواره خوارزمی

فرم داوری و نمونه برگ خوارزمی 95

لطفاً فرم داوری و نمونه برگ خوارزمی سال 96-1395 را از اینجا دریافت نمایید.

حکایت ناشنوایی که به عیادت همسایه رفت

بخش ۱۵۴ - به عیادت رفتن کر بر همسایهٔ رنجور خویش

 
مولوی
 

آن کری را گفت افزون مایه‌ای

که ترا رنجور شد همسایه‌ای

گفت با خود کر که با گوش گران

من چه دریابم ز گفت آن جوان

خاصه رنجور و ضعیف آواز شد

لیک باید رفت آنجا نیست بد

چون ببینم کان لبش جنبان شود

من قیاسی گیرم آن را هم ز خود

چون بگویم چونی ای محنت‌کشم

او بخواهد گفت نیکم یا خوشم

من بگویم شکر چه خوردی ابا

او بگوید شربتی یا ماش با

من بگویم صحه نوشت کیست آن

از طبیبان پیش تو گوید فلان

من بگویم بس مبارک‌پاست او

چونک او آمد شود کارت نکو

پای او را آزمودستیم ما

هر کجا شد می‌شود حاجت روا

این جوابات قیاسی راست کرد

پیش آن رنجور شد آن نیک‌مرد

گفت چونی گفت مردم گفت شکر

شد ازین رنجور پر آزار و نکر

کین چه شکرست او مگر با ما بدست

کر قیاسی کرد و آن کژ آمدست

بعد از آن گفتش چه خوردی گفت زهر

گفت نوشت باد افزون گشت قهر

بعد از آن گفت از طبیبان کیست او

که همی‌آید به چاره پیش تو

گفت عزرائیل می‌آید برو

گفت پایش بس مبارک شاد شو

کر برون آمد بگفت او شادمان

شکر کش کردم مراعات این زمان

گفت رنجور این عدو جان ماست

ما ندانستیم کو کان جفاست

خاطر رنجور جویان شد سقط

تا که پیغامش کند از هر نمط

چون کسی که خورده باشد آش بد

می‌بشوراند دلش تا قی کند

کظم غیظ اینست آن را قی مکن

تا بیابی در جزا شیرین سخن

چون نبودش صبر می‌پیچید او

کین سگ زن‌روسپی حیز کو

تا بریزم بر وی آنچ گفته بود

کان زمان شیر ضمیرم خفته بود

چون عیادت بهر دل‌آرامیست

این عیادت نیست دشمن کامیست

تا ببیند دشمن خود را نزار

تا بگیرد خاطر زشتش قرار

بس کسان کایشان ز طاعت گمرهند

دل به رضوان و ثواب آن دهند

خود حقیقت معصیت باشد خفی

بس کدر کان را تو پنداری صفی

همچو آن کر کو همی پنداشتست

کو نکویی کرد و آن بر عکس جست

او نشسته خوش که خدمت کرده‌ام

حق همسایه بجا آورده‌ام

بهر خود او آتشی افروختست

در دل رنجور و خود را سوختست

فاتقوا النار التی اوقدتم

انکم فی المعصیه ازددتم

گفت پیغامبر به یک صاحب‌ریا

صل انک لم تصل یا فتی

از برای چارهٔ این خوفها

آمد اندر هر نمازی اهدنا

کین نمازم را میامیز ای خدا

با نماز ضالین و اهل ریا

از قیاسی که بکرد آن کر گزین

صحبت ده‌ساله باطل شد بدین

خاصه ای خواجه قیاس حس دون

اندر آن وحیی که هست از حد فزون

گوش حس تو به حرف ار در خورست

دان که گوش غیب‌گیر تو کرست

فرم بازدید بالینی

به نام آن­‌که جان را فکرت آموخت                            چراغ دل به نور جان برافروخت                        «شیخ محمود شبستری»

 

نمون برگ ارزیابی از کلاس درس (طرح نظارت بالینی) ویژه­‌ی درس ادبیات فارسی؛ متوسطه­‌ی اوّل

نام و نام خانوادگی دبیر:                               رشته تدریس:                                            موضوع درس مورد بازدید:

پایه تحصیلی:                                            تعداد دانش آموزان:                                     تاریخ بازدید:

نام مدرسه:                                               نام مدیر:                                                  تلفن مدرسه:

ردیف

عوامل عملکردی در درس ادبیات فارسی متوسطه­‌ی اوّل

بسیارخوب

خوب

متوسط

ضعیف

1

روشن بودن اهداف

در طرح درس

ذکر مصادیقی از شایستگی­‌ها (تفکر، ایمان، علم، عمل، اخلاق و...) با توجه به طرح درس ملی و متناسب با انتظارات درس ادبیات فارسی

 

 

 

 

2

تدارک فرصت‌های آموزشی- تربیتی با توجه به امکانات مدرسه

استفاده از موقعیت­‌های طبیعی یا شبیه­‌سازی شده و... در درس ادبیات

 

 

 

 

بهره­‌گیری از فن­آوری آموزش نوین

 

 

 

 

بهره­‌گیری از محیط متنوع یادگیری

 

 

 

 

3

ارزشیابی تشخیصی

روشن بودن مصادیقی از پیش دانسته‌­ها در طرح درس

 

 

 

 

بهره­‌گیری از روش‌­های متنوع در ارزشیابی با توجه به شرایط محیطی- بومی

 

 

 

 

4

راهبردهای یاددهی و یادگیری استفاده از روش‌های

اکتشافی، تعاملی و بارش ذهنی

در فرایند تدریس

فعال‌­سازی تفکر، پژوهش، دست‌ورزی، فعالیت و...

 

 

 

 

تعامل،گفت­وگو، همیاری و...

 

 

 

 

زمینه‌سازی جهت  تلفیق مفاهیم با موقعیت‌­های اجتماعی، طبیعی و فرهنگی و اقتصادی

 

 

 

 

فعالیت دانش‌آموزان در فرآیند تدریس: مفهوم‌سازی و تولید دانش، گزارش، کنفرانس...

 

 

 

 

جمع­‌بندی و توضیحات و فعالیت­‌های تکمیلی

 

 

 

 

5

راهبردهای ایجاد انگیزه در کلاس و استفاده از وسایل کمک‌آموزشی

شامل مواردی هم­چون؛ مشاعره، معرفی کتاب، حفظ شعر، داستان‌خوانی، داستان­‌نویسی، بازی­‌های ادبی، شرکت در المپیادها و جشنواره‌­ها و...

 

 

 

 

6

راهبردهای ارزشیابی پایانی مناسب

شامل: مشاهده، خودارزیابی، گفت­وگو و... (به صورت کتبی یا شفاهی)

 

 

 

 

انجام ارزشیابی­‌هایی که قابلیت سنجش کمی و کیفی داشته باشند.

 

 

 

 

7

فعالیت‌های خارج از کلاس

تکالیف تمرینی

 

 

 

 

تکالیف پژوهشی و تکمیلی (مصاحبه، مطالعه، خلاصه‌نویسی،...) با توجه به تفاوت‌­های فردی

 

 

 

 

تکالیف خلاقیت‌­محور (داستان‌نویسی، شعرسُرایی، روزنامه­‌دیواری، جمع­‌آوری شعر و...)

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی راهنمای آموزشی:                                                                           نام و نام خانوادگی مدیر:

امضا:                                                                                      امضا: