نمونه سوال انشای هشتم

سوالات آیین نگارش(انشاء) نوبت اول- پایه هشتم

10دی ماه1393   

 

حروف اضافه

مطلب زیر از یکی از وبلاگ های استانی دریافت شده است. لطفا نقطه نظرات خود را جهت تایید یا رد یا اصلاح آن، برای گروه بفرستید.

نقش نمای متمم (حرف اضافه) . نقش نمای متمم ،  حرف اضافه است که پیش از اسم

می آید و آن را متمم می سازد و از نظر ساخنمان نیز دو نوع است :ساده و مرکب .

حروف اضافه ساده : این دسته از حروف اضافه عبارتند از :از، به، با، بی، در، برای، تا،

مگر، جز، الی ، الا، چون .واژه هایی مانند :مثلِ، رویِ، زیرِ، کنارِ، پهلویِ، بالایِ ...با

کسره ای که در پایان آنها می آید ،حرف اضافه هستند.

حروف اضافه مرکّب : حروف اضافه ساده گاه با یک اسم می آیند و حرف اضافه 

مرکّب می سازند ، مانند:به وسیلۀ ، به عنوانِ ، بر حسبِ ، بر طبقِ ، بر اساسِ ،

به صرفِ ، در اثرِ ....

طرز تشخیص حروف اضافه مرکّب : حرف اضافه در صورتی مرکّب است که نتوان

برای جزء اسمی  آن وابسته پیشین آورد یعنی آن را گسترش داد ، در غیر این

صورت مرکّب نیست . مثلاً "به عنوان" در جملۀ به عنوان رئیس جلسه سخنرانی

کرد ، حرف اضافه مرکّب است . امّا در جمله به عنوان مقاله توجّه کنید ،"به" حرف

اضافه ساده و "عنوان" متمم است . زیرا برای عنوان می توان وابسته پیشین آورد

و گفت : به این عنوان مقاله توجّه کنید .

برخی از حروف اضافه مرکّب:

با"به":به غیرِ،به اضافۀ ، به علاوۀ ، به وسیلۀ ، به استثنای، به مجردِ.

با"از":از نظرِ،از رویِ، از سرِ، از قبیلِ ، از لحاظِ ، از حیثِ.

با"در":در برابرِ،در مقابلِ ، دربارۀ ، درموردِ.

با"بر":بر اثرِ، بر اساسِ ، برطبقِ ، برحسبِ.

با"با":با وجودِ.

 

 

 

 

 

دو فایل دست ساخته همکار ناحیه 2

با سلام خدمت همکاران گرامی

2 فایل تصویری که مربوط به حکایت «اندرز پدر» از کتاب پایه هفتم متوسطه هفتم می باشد و توسط خانم فرشته شاطریان، از همکاران ادبیات ناحیه 2 زحمت تولیدشان را کشیده اند، جهت استفاده ی همکاران گرامی در این مطلب قرار داده شده است.

 

دانلود فایل اول «اندرز پدر»

 

دانلود فایل دوم «مادر»