فرم بازدید بالینی

به نام آن­‌که جان را فکرت آموخت                            چراغ دل به نور جان برافروخت                        «شیخ محمود شبستری»

 

نمون برگ ارزیابی از کلاس درس (طرح نظارت بالینی) ویژه­‌ی درس ادبیات فارسی؛ متوسطه­‌ی اوّل

نام و نام خانوادگی دبیر:                               رشته تدریس:                                            موضوع درس مورد بازدید:

پایه تحصیلی:                                            تعداد دانش آموزان:                                     تاریخ بازدید:

نام مدرسه:                                               نام مدیر:                                                  تلفن مدرسه:

ردیف

عوامل عملکردی در درس ادبیات فارسی متوسطه­‌ی اوّل

بسیارخوب

خوب

متوسط

ضعیف

1

روشن بودن اهداف

در طرح درس

ذکر مصادیقی از شایستگی­‌ها (تفکر، ایمان، علم، عمل، اخلاق و...) با توجه به طرح درس ملی و متناسب با انتظارات درس ادبیات فارسی

 

 

 

 

2

تدارک فرصت‌های آموزشی- تربیتی با توجه به امکانات مدرسه

استفاده از موقعیت­‌های طبیعی یا شبیه­‌سازی شده و... در درس ادبیات

 

 

 

 

بهره­‌گیری از فن­آوری آموزش نوین

 

 

 

 

بهره­‌گیری از محیط متنوع یادگیری

 

 

 

 

3

ارزشیابی تشخیصی

روشن بودن مصادیقی از پیش دانسته‌­ها در طرح درس

 

 

 

 

بهره­‌گیری از روش‌­های متنوع در ارزشیابی با توجه به شرایط محیطی- بومی

 

 

 

 

4

راهبردهای یاددهی و یادگیری استفاده از روش‌های

اکتشافی، تعاملی و بارش ذهنی

در فرایند تدریس

فعال‌­سازی تفکر، پژوهش، دست‌ورزی، فعالیت و...

 

 

 

 

تعامل،گفت­وگو، همیاری و...

 

 

 

 

زمینه‌سازی جهت  تلفیق مفاهیم با موقعیت‌­های اجتماعی، طبیعی و فرهنگی و اقتصادی

 

 

 

 

فعالیت دانش‌آموزان در فرآیند تدریس: مفهوم‌سازی و تولید دانش، گزارش، کنفرانس...

 

 

 

 

جمع­‌بندی و توضیحات و فعالیت­‌های تکمیلی

 

 

 

 

5

راهبردهای ایجاد انگیزه در کلاس و استفاده از وسایل کمک‌آموزشی

شامل مواردی هم­چون؛ مشاعره، معرفی کتاب، حفظ شعر، داستان‌خوانی، داستان­‌نویسی، بازی­‌های ادبی، شرکت در المپیادها و جشنواره‌­ها و...

 

 

 

 

6

راهبردهای ارزشیابی پایانی مناسب

شامل: مشاهده، خودارزیابی، گفت­وگو و... (به صورت کتبی یا شفاهی)

 

 

 

 

انجام ارزشیابی­‌هایی که قابلیت سنجش کمی و کیفی داشته باشند.

 

 

 

 

7

فعالیت‌های خارج از کلاس

تکالیف تمرینی

 

 

 

 

تکالیف پژوهشی و تکمیلی (مصاحبه، مطالعه، خلاصه‌نویسی،...) با توجه به تفاوت‌­های فردی

 

 

 

 

تکالیف خلاقیت‌­محور (داستان‌نویسی، شعرسُرایی، روزنامه­‌دیواری، جمع­‌آوری شعر و...)

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی راهنمای آموزشی:                                                                           نام و نام خانوادگی مدیر:

امضا:                                                                                      امضا: