برگزاری کارگاه نقاشیخط

کارگاه نقاشیخط با حضور استاد صفدری در روز شنبه مورخ 16آذرماه 98 ویژه دبیران هنر استان قم برگزار شد. در این کارگاه تعدادی از دبیران علاقمند به نقاشیخط که در سالن فرهنگ اداره آموزش  وپرورش ناحیه یک قم برگزار شد ، شرکت کردند. 

 

تعدادی از تصاویر نقاشیخط با هنرمندی جناب آقای استاد صفدری