وبینار تصویرسازی

   وبینار تصویرسازی  با حضور سرکار خانم آقاجانی در طی یک جلسه آذر ماه  با حضور 46نفر از دبیران درس فرهنگ و هنر در بستر اسکای روم انجام شد در این کارگاه در مورد روش تدریس  تصویر سازی کتاب پایه هشتم تدریس شد .