وبینار طراحی پایه هفتم

 کارگاه روش تدریس هنرهای آوایی با حضور استاد یاسینی  در طی یک جلسه در روز14 آذر ماه  با حضور 39 نفر از دبیران درس فرهنگ و هنر در بستر اسکای روم انجام شد در این کارگاه در مورد روش تدریس طراحی کتاب پایه هفتم تدریس شد .