کارگاه گرافیک

  

 

کارگاه گرافیک ( طراحی پوستر) با حضور استاد مویدی در طی دوجلسه در روزهای 14دی ماه  با حضور 30 نفر از دبیران درس فرهنگ و هنر در بستر اسکای روم انجام شد در این کارگاه  نحوه تدریس  در کتاب پایه نهم  تدریس شد .