اولین وبینار آموزشی شیوه های تدریس در فضای مجازی

ساعت برگزاری کارگاه :  18:30

کارگاه شیوه های تدریس در فضای مجازی با حضور استاد لنگرودی در طی یک جلسه در روز 7 آذر ماه  با حضور 60  نفر از دبیران درس فرهنگ و هنر در بستر اسکای روم انجام شد. و همچنین نحوه تولید محتوا در فضای مجازی ارائه گردید.