فراخوان بهسازی و بازطراحی سوالات آزمون هماهنگ کشوری پایۀ نهم

💠 دبیرخانه ملی راهبری سنجش و ارزشیابی یادگیری دانش آموزان متوسطه اول برگزار می کند:

فراخوان بهسازی و بازطراحی سوالات آزمون های هماهنگ کشوری پایه نهم

💠محورهای فراخوان: 
🔹بهسازی و بازطراحی سوالات
🔹برررسی خطاهای رایج

💠 زمان ارسال آثار به استانها: هفته اول مرداد
💠زمان ارسال آثار برتر استان‌ها به دبیرخانه: هفته سوم مرداد
💠 با اعطای گواهی شرکت به آثار راه‌یافته به مرحله کشوری، تقدیرنامه به راه‌یافتگان کشوری که حدنصاب ۶۰ درصد داوری را کسب نمایند و تقدیم یک جلد کتاب حوزه سنجش به برگزیدگان کشوری. 
💠  منتظر آثار معلمان گرامی برای بهسازی فرایند طراحی سوالات آزمون های کشوری هستیم.

 

enlightened برای دانلود و اطلاع از شیوه نامه اینجا کلیک کنید.