مجموعه فایل های مفید در ارتباط با سنجش در کلاس درس

برای دانلودفایل معرفی کتاب سنجش در کلاس درس اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود فایل وبینار اصول کلی طراحی سنجش زدر کلاس درس اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود فایل وبینار اصول طراحی سنجش های پاسخ گزین اینجا را کلیک کنید.