بازخورد و نقش اثربخش آن در سنجش های تکوینی

با سلام خدمت مشتاقان مبحث سنجش و ارزشیابی، چکیده ای از کتاب بازخورد در یادگیری مشهود ترجمه آقای دکتر حسن نادعلی پور ارائه می گردد. 

برای دریافت مطلب اینجا را کلیک کنید.