کارگاه مجازی

همکاران محترم جهت اطلاع رسانی شما عزیزان یک گارگاه مجازی با عنوان سنجش های نوین (عملکردی) و مجازی در تاریخ 24 آذر ماه برگزار می شود. لطفا در نظر داشته باشید. در ضمن بعد از کارگاه به 20 سوال مربوط به این کارگاه پاسخ دهید.