آزمون آنلاین کتابخوانی 2

                                    * مسابقه کتابخوانی آنلاین 2 ( ویژه تمام دبیران استان قم ) *

 

موضوع: یادگیری و سنجش

محتوای مسابقه: کتاب روش های یادگیری و مطالعه جلد دوم ( دکتر علی اکبر سیف)

                       تاریخ مسابقه: پنج شنبه (2 اردیبهشت ماه 1400)

                        زمان شروع مسابقه: 9 صبح تا 24

                                    تعداد سوالات: 10 سوال تستی

                                    مدت زمان پاسخگویی: 10 دقیقه

                                              برای دریافت فایل pdfکتاب؛ روی صفحه کتاب کلیک کنید