مسابقه آنلاین کتابخوانی

* مسابقه کتابخوانی آنلاین( ویژه تمام دبیران استان قم ) *

 

موضوع: یادگیری و سنجش

محتوای مسابقه: کتاب روش های یادگیری و مطالعه جلد اول ( دکتر علی اکبر سیف)

              تاریخ مسابقه: پنج شنبه (25 دیماه 1399)

              زمان شروع مسابقه: 9 صبح تا 24

                             تعداد سوالات: 10 سوال تستی

                             مدت زمان پاسخگویی: 10 دقیقه

برای دریافت فایل pdfکتاب؛ روی صفحه کتاب کلیک کنید