یادگیری تلفیقی

با سلام روز پاییزی همکاران فرهیخته بخیر

 برای آشنایی با یادگیری تلفیقی فایل را از اینجا دانلود بفرمایید