حضرت خدیجه(س) نقطه گذر از عصر جاهلیت به عصر نور و تمدن جدید

 

درباره حضرت خدیجه(س) می‌گویند که ایشان مادر یازده امام هستند اما در واقع باید گفت که ایشان مادر دوازده امام هستند زیرا حضرت علی(ع) سال‌ها تحت سرپرستی ایشان قرار داشتند و از این جهت حضرت خدیجه(س) مادر امیرالمؤمنین(ع) هم بودند.

حضرت خدیجه (س) یکی از ثروتمندترین مردم مکه بود ولی هرگز از یاری فقیران روی برنگرداند و خانه‌اش همواره کعبه آرزوهای مردم بینوا و پناهگاه نیازمندان بود. همسر رسول خدا (ص) نخستین زنی بود که به پیامبری حضرت محمد (ص) ایمان آورد و اولین بانویی بود که همراه حضرت علی (ع) با پیامبر به نماز ایستاد و پیشانی بندگی بر خاک سایید.

حضرت خدیجه (س) نقطه گذر از این جاهلیت به عصر نور و تمدن جدید و نقش‌آفرین این گذار است. آن بانو عنصر منفعل در این گذار نبود، بلکه عنصر فعال بود؛ یعنی علاوه بر داشتن شم معرفت و عمق نگاه و تحلیل عمیق خود، عنصری فعال در گذر از جاهلیت به دنیای جدید و جهان بعثت به شمار می‌آمد. او پرچم‌دار دوره گذار و انتقال از تاریکی‌ها به روشنایی‌ها بود. انتقال تاریخ بشر از یک مرحله پست به یک مرحله بسیار باشکوه و پایه‌ریزی یک تمدن نو آن هم از بدترین نقطه عالم و منحط‌ترین جامعه کار ایشان بود.

ادامه مطلب: حضرت خدیجه(س) نقطه گذر از عصر جاهلیت به عصر نور و تمدن جدید

بهار طبیعت

 

                                  

 

بهار طبیعت از راه می‌رسد و صحنه جهان آیینه تمام نمای قدرت خداوندی می‌گردد
 

تقارن بهار قرآن و آغاز بهار طبیعت بر شما مبارک باد.

کارکردهای روانشناختی دعا

كاركردهاي روانشناختي دعا 

1 - دعا آرامش می بخشد.

2 - دعا نشاط و شادي مي دهد.

3 - دعا انسان را توانگر مي كند.

4 -  دعا شجاعت مي دهد.

5 - دعا هويت مي دهد.

6 - دعا اميد مي دهد.

7 -  دعا به زندگي معني مي دهد.

حلول ماه مبارک رمضان

 

 

حلول ماه مهمانی خداوند ،

ماه  مناجات های عاشقانه و عبادت های خالصانه بر

سجاده نشینان سبز دعا مبارک باد.