تولید محتوای الکترونیکی پیام های آسمان

تولید محتوای الکترونیکی

قابل توجه همکاران معزز درس پیام های آسمان

درراستای استفاده از روش های نوین و جذاب سازی تدریس درس پیام های آسمان پایه هشتم ، فراخوان تهیه و تولید محتوای الکترونیکی از دروس مذکور به شرح ذیل خدمت همکاران محترم تقدیم می گردد.

ادامه مطلب: تولید محتوای الکترونیکی پیام های آسمان

تالیف درس جدید

قابل توجه همکاران گرامی در راستای بخشنامه پایگاه کشوری معارف اسلامی  درباره تالیف درس جدید  پیام های آسمان پایه هشتم توجه علاقه مندان را به بخشنامه ارسالی جلب می نماید.

ادامه مطلب: تالیف درس جدید