تسلیت شهادت حضرت زهرا

 

 

شهادت مظلومانه امّ ابیها حضرت صدیقه طاهره ، زهرای مرضیه برهمه ارادتمندان وهمکاران

گرامی تسلیت باد.