یادگارهای حضرت زهرا

یادگارهای حضرت زهرا(س)

اکنون که در آستانه سوم جمادی الثانی سالروز رحلت جانگداز حضرت صدیقه طاهره(س) برآن شدیم

تا به رسم یادبود به بررسی یادگاهای بجامانده از تنها یادگار پیامبر بپردازیم. با آنکه دست ما از دامان

دختر رسول خدا (ص) کوتاه است، اما دسترسی به یادگارهای آن یگانه روزگار مقدور است.

الف) تسبیحات حضرت زهرا(س)

پیامبراکرم(ص) اذکار صدگانه ای را به دختر گرانقدر خود آموختند که افزون بر کارکردهای دنیوی

اسباب جلب برکات معنوی فراوانی است. این اذکار که در دنیای مادی براساس روایات زمینه ساز

تقویت توانمندی و جلب توفیقات بیشتر و برطرف نمودن ثقل و سنگینی قدرت شنوایی است از حیث

معنوی جزء تعقیبات نماز شمرده شده و فرصتی جهت جبران خلاء های احتمالی مَومنین در ادای مهمترین

و سنگین ترین تکلیف عبادی آنان- نماز- شمرده می شود .اهمیت این اذکار به گونه ای است که

براساس روایات امامان معصوم علاوه بر آن که خود به انجام آن مقید و پایبند بودند فرزندان و خانواده

رانیز به انجام آن توصیه میکردندو از حیث ارزش معنوی معادل 1000رکعت نماز مستحبی شمرده اند.

غیر از تسبیحات مشهور که ذکر آن بعداز نمازهای یومیه مورد تاکید قرار گرفته مرحوم راوندی در

کتاب دعوات تسبیحی نقل نموده که در روز سوم هر ماه قمری خوانده می شود.

ب) حدیث شریف کساء

حدیث شریف کساء یکی از یادگارهای ارزشمند بجا مانده از حضرت صدیقه طاهره(س) است که در

تبیین ارزش آن اکتفاء به عبارات متن این حدیث کفایت میکند آنجا که حضرت علی(ع) از رسول خدا

می پرسد: أخبِرنی ما لِجلوسِنا هذا تَحتَ الکِساء مِنَ الفَضلِ عِندَالله؟رسول خدا به بیان دو تاثیر ارزشمند

این حدیث در مجالس مومنین پرداخته که عمق اثر شگفت آن امیرالمومنین(ع) را به شگفتی وامیدارد.

ج) دعاهای حضرت زهرا(س)

از حضرت زهرا(س) چهار دعای متفاوت نقل شده که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد از این

جمله می توان به ادعیه ایام هفته اشاره کرد : دعا در وقت خواب - دعا در طلب حاجت - دعای رفع

طلب معروف به دعای نور.

این دعاها در کتب معتبر نقل شده و مرحوم کفعمی در بلد الامین . مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح به

بخشی از آنها اشاره کرده است.

د) نماز حضرت زهرا(س)

مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان نمازی منسوب به حضرت زهرا(س) نقل کرده که در رکعت

اول آن یک حمد و صد مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم حمد و صد مرتبه سوره توحید خوانده می شود

این نماز فرصت بسیار ویژه ای برای اجابت شمرده می شود. شیخ طوسی هم در کتاب خود به این نماز

اشاره کرده و آن را راهکاری برای رسیدن به آرزوهای دنیوی و اخروی شمرده است.

ه) حرز منسوب به حضرت فاطمه (س)

سید بن طاووس در :مهج الدعوات» عباراتی را باعنوان حرز حضرت زهرا(س) نقل کرده است. حرز در

لغت به فضا یا ظرفی تعبیر می شود که در آن همه چیز از دستبرد دیگران محفوظ است اما در دعا معنای

حرز این است که که کسی که آن را بخواند یا همراه خود داشته باشد از همه خطرات محفوظ مانده و

هیچ جیزی نمی تواند به او آسیب برساند حرز حضرت زهرا(س) نیز محافظ انسان در برابر جمیع شرور

و بلاهاست.

و) خطبه فدکیه

خطبه فدکیه خطابه ای است که از زبان حضرت زهرا(س) نقل شده و در کتب معتبر مضبوط گردیده

است این خطابه که حاوی ارزشمند ترین عبارات حاوی دیدگاه سیاسی و اعتقادی شیعه است از حیث

واژه ها و عبارات ادبی نیز از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است این خطبه سند ارزشمندی برای تبیین

عالیترین مدل نگاه ارزشی اجتماعی زن مسلمان در زمینه تعاملات و ارزشهای اخلاقی- اجتماعی است.

ضمن عرض تسلیت به همه محبین اهلبیت (ع) استفاده از یادگارهای آن بانوی ارجمند را بعنوان

فرصتی گرانبها به همه دوستداران آن حضرت توصیه می کنیم.