تبریک

میلاد حضرت زینب کبری(س)

پرستارهمه عاطفه ها وستاره های درخشان ایمان وعفت

وپرستارهمه ارزش های زخم خورده تاریخ

برهمه منادیان ایمان وانسانیت مبارک باد.