لینک ورود به کارگاه روش تدریس زبان انگلیسی با عنوان روش تدریس رایتینگ

باسلام و درود 

 

?♦️?   برگزاری کارگاه آموزشی گروه درسی زبان انگلیسی دوره اول متوسطه 

 

 روز یکشنبه دوازدهم دی ماه

ساعت ۱۸/۳۰

 

با عنوان:How To Teach Writing

 

 

همکاران عزیز از طریق لینک زیر میتوانید وارد کارگاه شوید.

 

Live.ganjedu.ir/webinar

یا

Https://Live.ganjedu.ir/webinar

لینک ورود به چهارمین وبینار روش تدریس زبان انگلیسی

باسلام 
♦برگزاری کارگاه آموزشی گروه درسی زبان انگلیسی دوره اول متوسطه
روز یکشنبه بیست و یکم آذر ماه
ساعت۱۸/۳۰

با عنوان *How to Teach Listening*

*ویژه دبیران زبان انگلیسی متوسطه اول* 

 ازطریق لینک:
       Live.ganjedu.ir/webinar
یا
Https://Live.ganjedu.ir/webinar       

رسانه باشید 
اداره تکنولوژی،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم