شیوه‌نامه جشنواره دانش‌آموزی زبان انگلیسی

 شیوه‌نامه جشنواره (دانش‌آموزی) زبان انگلیسی با رویکرد تلفیق موضوعی 

✳️ ویژه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه 

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه 

Download

نشست کشوری تبیین شیوه‌نامه برگزاری هفتمین دوره جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری

 

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی دوره اول متوسطه برگزار می‌کند: 

 ?نشست کشوری تبیین شیوه‌نامه برگزاری هفتمین دوره جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری 

?ویژه دبیران زبان انگلیسی کشور

دوشنبه   ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
ساعت   ۱۸ الی ۱۹:۳۰

?پیوند جلسه:

http://lms1.giledu.ir/dabirkhanehzaban1

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه

شیوه‌ نامه برگزاری هفتمین دوره جشنواره نوآوری

شیوه نامه جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری

                                                         

              Download

✅شیوه‌نامه برگزاری هفتمین دوره  جشنواره نوآوری درفرآیند آموزش و یادگیری با رویکرد یادگیری مبتنی بر تلفیق موضوعی  ابلاغ شد .
 
✅مخاطبین:تمامی دبیران دوره اول متوسطه مدارس(عادی،نمونه دولتی،استعدادهای درخشان، غیر دولتی و...)

✅لینک ثبت نام در هفتمین دوره جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری?
https://form.razaviedu.ir/teach/view.php?id=204569

لینک کوتاه شده ?
yun.ir/oe677g
مهلت ثبت نام : تا پایان هفته اول اردیبهشت