لینک ششمین وبینار زبان انگلیسی استان قم

باسلام و درود 

                        لینک کارگاه آموزشی گروه درسی زبان انگلیسی دوره اول متوسطه 

 روز یکشنبه اول اسفند ماه

ساعت ۱۸/۳۰

با عنوان:ارزشیابی با رویکرد ارتباطی

همکاران عزیز از طریق لینک زیر میتوانید وارد کارگاه شوید.

Live.ganjedu.ir/webinar

یا

Https://Live.ganjedu.ir/webinar