گواهی های صادره وبینار کشوری31 فروردین ماه 1402

گواهی های صادره وبینار کشوری تبیین و توجیه شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی دوره اول متوسطه مستقر در گیلان به تاریخ 31 فروردین ماه 1402
🌺🌺🌺🌺🌺     
دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه

 

Download

گواهی های صادره وبینار کشوری4 اردیبهشت ماه 1402

گواهی های صادره وبینار کشوری تبیین و توجیه شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی دوره اول متوسطه مستقر در گیلان به تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1402
******************
توجه: برای همکارانی که به جای کد پرسنلی خود، کد ملی ثبت کرده بودند (بنا به دستور اداره کل آموزش و پرورش استان) گواهی صادر نشده است.
******************
توجه: اسامی بر اساس نام استانها سورت بندی شده است.
#####################
دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه 

Download

نشست تخصصی درس زبان انگلیسی

سلام بر یاران گرانقدر

پیوند نشست پنج‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ 

ساعت ۱۶ الی ۱۸ 

 

http://lms1.giledu.ir/dabirkhanehzaban1

 

🔸موضوع: بررسی نکات تخصصی درس زبان در جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری 

 

🔹ویژه دبیران زبان‌انگلیسی شرکت‌کننده در جشنواره 

 

این نشست صرفا برای ارتقای کیفیت کار شرکت‌کنندگان در جشنواره است و گواهی حضور ندارد.

شیوه‌نامه جشنواره دانش‌آموزی زبان انگلیسی

 شیوه‌نامه جشنواره (دانش‌آموزی) زبان انگلیسی با رویکرد تلفیق موضوعی 

✳️ ویژه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه 

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه 

Download