کتاب گویای عربی

برای دریافت کتاب گویای عربی سه پایه بر روی لینک های زیر کلیک نمائید.

 

 

لینک دریافت کتاب گویای عربی پایه هفتم

لینک دریافت کتاب گویای عربی پایه هشتم

لینک دریافت کتاب گویای عربی پایه نهم

پرسش مهر رئیس جمهور


پرسش مهر رییس جمهور از  معلمان و دانش آموزان

پرسش مهر رئیس جمهور از دانش آموزان:

 مدرسه خوب دارای چه خصوصیاتی است؟

پرسش مهر رئیس جمهور از معلمان:

 برای افزایش بهره‌وری در آموزش چه اقداماتی باید انجام شود؟