جشنواره هنرمندان معلم

باسلام وخداقوت

جشنواره هنرمندان معلم در قالب (نقاشی - خوشنویسی  - گرافیک - نقاشیخط )برگزار می گردد.

شیوه نامه ونحوه ارسال آثار متعاقبأ اعلام خواهدشد.

زمان برگزاری جشنواره : فروردین 98